Biblia Pauperum, Dåb

Dumhed, Politik og Religion. Edens Have

Type og anti-typer: Til venstre vender Moses' spioner tilbage fra det forjættede land. Kun gennem dåben (Jordanfloden) kan Israels folk komme ind i det forjættede land. Til højre drukner alle faraos soldater (kunstneren har gengivet Det Røde Hav ved at blande røde og blå streger). I midten døbes Jesus af Johannes Døberen. Der er en større version her: Biblia Pauperum, Dåb.

Biblia Pauperum, Dåb

Tags for dette billede: Biblia Pauperum, Dåb, Det Gamle Testamente, Egypten, Engel, Gamle bøger, Jesus, Johannes Døberen, Moses