Complutenserbibel, 1 Mosebog

van Liesvelt Complutenser

Første side i den såkaldte Complutenserpolyglot fra 1514-17. Venstre kolonne er den græske teksttradition, Septuaginta, (oversat til latin mellem linjerne), den midterste kolonne er den latinske Vulgata, og til højre er den hebraiske tekst. For de fem Mosebøger medtages den aramæiske teksttradition, Targum, med latinsk oversættelse. Der er en større version her: 1 Mosebog.

1 Mosebog

Tags for dette billede: Bibel, Gamle bøger