Codex Sinaiticus, Markus 16

Muhammed på Syre Coca Cola

En af de aller-ældste Bibler fra ca. år 350. Markusevangeliet slutter med Markus 16,8, og derefter kommer en lille dekoration. De sidste tolv vers af Markus er nemlig et nyere falskneri. Bemærk også i 2. kolonne, hvordan ordene "ton nazarênon" er tilføjet i marginen til Markus 16,6. Der er en større version her: Codex Sinaiticus.

Codex Sinaiticus

Tags for dette billede: Bibel, Gamle bøger