Universet ifølge Bibelen

Romersk toilet Boblerier Ateisme

Jorden er omkranset af en hvælving, »som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen« (1 Mosebog 1,7). Der er en større version her: Universet.

Universet