Kejseren fra dødedansen

Hamstring Byldepest

Kejseren i Dødedansen (mellem 1552 og 1558)

Saa we er mig som mit hierte vil bryste
der fore kand ieg ey lægedom myste [undvære]
Om alle Doctor aff Greckeland
vore hoss mig, ath beskue mit vand [urinprøve]
Oc kunde ieg æde en Apoteck op
det hielper dog inthet min siuge krop
Døden skynder sig alsommest
oc siugdom haffuer mit hierte befest

Dødedansen

Tags for dette billede: Gamle bøger, Pandemi