Fotios af Konstantinopel

Fotios af Konstantinopel
Fotios af Konstantinopel

Fotios levede fra ca. 820 til 893. Han regnes for en af de mest lærde mænd nogensinde i den Ortodokse Kirke. Fotios var patriark af Konstantinopel — det vil sige, at han havde samme rolle i den østromerske, ortodokse kirke, som paven har den romersk-katolske kirke.

I en lille bog kaldet Bibliotheca gennemgår Fotios 279 værker i biblioteket i Konstantinopel. Fotios' kommentarer giver os et lille indblik i, hvilke bøger der fandtes i det 9 århundrede, og hvad de indeholdt.

Justus

Et af værkerne var "Krønike over de jødiske konger fra Moses til Agrippa II" af Justus af Tiberias. Dette værk er forsvundet i dag, men Fotios fortæller os, at Justus i sin krønike "ikke så meget som nævner, hvordan Jesus kom til verden, begivenhederne i hans liv, eller de mirakler han udførte". Læs evt. mere her om Justus af Tiberias.

Josephus

Et andet af værkerne i Fotios' bibliotek var de 20 bind af Josephus' Jødernes Oldtid:

76. [Josephus, Jødernes Oldtid]

Read the Antiquities of the Jews, by Flavius Josephus, in twenty books. He begins with the Mosaic cosmogony, and although his account agrees in the main with that generally accepted, he sometimes differs. The work ends with the war between the Jews and Romans, at the time when Agrippa, son of the great Agrippa, who deprived Jesus, son of Gamaliel, of the high priesthood, and bestowed it upon Matthias, son of Theophilus, was king of the Jews. Antiochus and his general Lysias were the first to introduce a bold innovation in reference to the tenure of the high priesthood.
[. . .]

(Fotios, 820-893))

Hvorfor har paver og patriarker en fisk på hovedet?
Klik for svaret.
Hvorfor har paven en fisk på hovedet?

Fotios fortæller altså, at Jødernes Oldtid starter med verdens skabelse og slutter med, at krigen mellem jøderne og romerne starter (dvs. i år 66). Herefter koncentrerer Fotios sig om udnævnelsen af jødiske ypperstepræster fra Antiochus og frem til Herodes den Store. Så selv om Fotios starter med at sige »Read the Antiquities of the Jews, by Flavius Josephus, in twenty books.«, er det især handlingen fra bind 12 til 15, han genfortæller.

Man kan (kun) gisne om, hvorfor Fotios har valgt at koncentrere sig om de endeløse slagsmål mellem jødiske ypperstepræster, konger, parthiske generaler og romerske guvernører — i stedet for straks at springe frem til historierne om Jesus, Jakob og Johannes Døberen.

Efter at have refereret handlingen i de 20 bind går Fotios over til at fortælle om Josephus og hans liv:

Josephus was by birth a Jew and a priest, belonging to a family descended from a long line of priests on the father's side.

[. . .]

In his sixteenth year, he began to devote his attention to the three sects of the Jews, and conscientiously examined them, so that after having tried them all he might be able to choose the best. These sects are the Pharisees, Sadducees, and Essenes. Having gone through them all, he retired into the wilderness, living there for three years with a man who led a solitary and ascetic life. This man's clothes were made of the leaves of trees, his food consisted of natural herbs and fruit, and he bathed frequently both by night and day, to keep himself chaste. When he was nineteen, Josephus returned to the city and joined the sect of the Pharisees, […]

(Fotios, 820-893))

Johannes Døberen med kamelhale og Jesus med lammehale.
Johannes Døberen og Lammet

Sankt Dogbert I afsnittet foroven (markeret med gult) fortæller Fotios om, hvordan Josephus engang levede i ørkenen sammen med en hellig mand ved navn Banus, der var klædt i blade, levede af vilde urter, og som badede nat og dag for at bevare sin kyskhed. Når Fotios er faldet over lige dén historie, skyldes det naturligvis, at beskrivelsen af denne hellige mand minder meget om Johannes Døberen, der var klædt i kamelhår, levede af græshopper og honning, og som badede folk i Jordanfloden til syndernes forladelse.

Men havde det så ikke været mere relevant for Fotios at fortælle, at Josephus har skrevet et helt afsnit om Johannes Døberen?

Det er alt sammen underligt, men længere fremme i sin liste — i afsnit 238 — vender Fotios tilbage til Josephus. Her fortsætter Fotios, hvor han slap, med bind 15. Efter en meget lang fortsættelse af historien om Herodes' liv og levned, kommer Fotios omsider frem til Herodes' søn, Herodes Antipas og "Johannes Forløberen":

238. [Josephus, Jødernes Oldtid]

[…] Herod, the tetrarch Galilee and Peraea, son of Herod the Great, Josephus reports, took the wife of his brother Herod who was called Herodias. She also was descended from Herod the Great, being born of his son Aristobulus who Herode the Great had had put at death; she had Agrippa as a brother. Herod took her from her husband and married her. It was he who assassinated John the Precursor out of fear, says Josephus, which did not raise the people against him because all followed the lesson of John because of his exceptional virtue. It was under his reign also that the Passion of the Saviour took place. […]

(Fotios, 820-893))

Fotios rapporterer loyalt, at ifølge Josephus havde Herodes Antipas taget en kone fra sin bror Herodes, og at Herodes Antipas fik "Johannes Forløberen" dræbt, fordi Herodes var bange for hans popularitet. Fotios undlader at kommentere, at Bibelens historie er helt anderledes.

Fotios tilføjer — nærmest parentetisk — at det var under Herodes Antipas' regering, at Jesus blev korsfærstet. Her havde Fotios en oplagt chance for at citere Testimonium Flavianum, men Fotios' tavshed er et vidnesbyrd om, at helt frem i det 9. århundrede fandtes der i den østromerske kirke stadig eksemplarer af Jødernes Oldtid, der endnu ikke var forfalskede.

Lidt senere nævner Fotios, hvordan Herodes Agrippa forfølger apostlene og dræber apostlen Jakob (James på engelsk(1)):

[…] This Agrippa who, to distinguish him from his son, is called Agrippa the Great, reigned over the Jews, says Josephus, by filling them with his favours. It was to please them apparently that he killed with the sword James the brother of John, and that he tried to kill Peter, the leader of the Apostles, but he failed in his intention.[…]

(Fotios, 820-893))

Dette er fra Apostlenes Gerninger 12,1-10, men der er ikke noget i Josephus' værker i dag, der minder om denne historie. Har Fotios citeret fra sin udgave af Josephus? Eller har han bare som god kristen citeret lidt fra Apostlenes Gerninger? Fotios siger, det var Josephus, der sagde, at Herodes Agrippa gjorde jøderne mange tjenester: »says Josephus, by filling them with his favours«, og at Herodes Agrippa "tilsyneladende" slog Jakob ihjel for at glæde jøderne. Hvorfor skulle Fotios skrive "tilsyneladende", hvis han citerede Apostlenes Gerninger, der utvetydigt siger (ApG. 12,3) »da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre«? Det ser ud til, at Fotios' eksemplar har indeholdt nogle kristne forfalskninger, som ikke har overlevet til vore dage.

Apostlenes Gerninger 12,1: Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem.
Apostlenes Gerninger 12,2: Og Johannes' bror, Jakob, lod han henrette med sværd.
Apostlenes Gerninger 12,3: Da han så, at det var jøderne tilpas, gik han videre og lod også Peter anholde. Det skete under de usyrede brøds fest.

Efter endnu en lang omtale af Herodes-klanens interne intriger, kommer Fotios frem til omtalen af Jakob's død:

[…] Ananias son of Ananias took the office of high priest after having stripped Joseph of it; he was bold, daring and bold to the extreme; he was, indeed, a follower of the sect of the Sadducees and those were hard in their judgements and inclined to every audacity. Thus, this Ananias, when Festus had died in Judaea and before Albinus had entered office, assembled the Sanhedrin on his own authority and accused James, the brother of the Lord, and others with him, of disobeying the laws and he ordered their death by stoning. On top, the most moderate Jews and king Agrippa himself, deeply affected, drove him out after three years of office and put in his place Jesus son of Damnes. […]

(Fotios, 820-893))

I stedet for at snakke mere om "Jakob, Herrens bror", går Fotios over til en lang omtale af stridigheder mellem ypperstepræster, der stort set er den samme, som han brugte tid på i afsnit 76.

Fotios' vægtning af stoffet er dybt besynderlig: Afsnit 76 og 238 fylder tilsammen ca. 29.000 bogstaver i engelsk oversættelse, og alligevel skøjter Fotios hen over de vigtige afsnit om "Johannes Forløberen" og "Jakob, Herrens bror".

Men lad os holde fast i "Jakob, Herrens bror". Formuleringen er den samme, som Paulus bruger i Galaterbrevet 1,19: »men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror«. Herrens bror er ikke nødvendigvis, det samme som Jesus' bror. Paulus bruger også "søster" og "broder" om medlemmerne af de kristne menigheder:

1 Korintherne 9,5 Er vi ikke i vor gode ret til at have en søster til hustru og tage hende med os ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas?

I dag indeholder Josephus den knudrede formulering »broderen til Jesus, som kaldtes Kristus, hvis navn var Jakob«, men åbenbart har der helt frem i det 9. århundrede i den østromerske kirke stadig eksisteret eksemplarer af Jødernes Oldtid, hvor der stod »Jakob, Herrens Bror«. Fotios selv bruger ingen tid på at spekulere på, om "Jakob, Herrens Bror" er den samme som en eller anden Jakob i Bibelen.

Konklusion: Helt frem i det 9. århundrede eksisterede der i den østromerske kirke stadig eksemplarer af Jødernes Oldtid, der ikke var forfalskede med et afsnit om Jesus, og hvor Jakob blot blev kaldt "Herrens bror".

Eksternt link

Yderligere Information


Fodnoter: (1)

Jakob / James . . .: Romerne havde det lidt svært med M og B, så det græske Iákôbos blev til Iacomus på latin. Herfra kommer det engelske James.