Filon af Alexandria

Agrippa II (ven af Filons bror) og Berenike (enke efter Filons nevø) afhører Paulus.
Paulus, Agrippa II, Festus og Berenike

Filon levede ca. 10 f.Kr.(1) - ca. 45 e.Kr., og var jødisk forfatter, filosof og politiker.

Filon nævner aldrig Jesus i nogen af sine mange værker. Filon levede, mens Jesus påstås at have gjort sine mægtige gerninger i naboområdet, men selv om vi stadig har omkring 30 manuskripter af Filon på tilsammen over 850.000 ord, står der intet om Jesus.

Filon's bror, Alexander, var en af verdens rigeste mænd. Ca. år 35 lånte Alexander en formue på 200.000 drakmer til Herodes Agrippa, den mand der ifølge Apostlenes Gerninger forfulgte de kristne og slog apostlen Jakob ihjel. Få år senere (år 39-40) blev Alexanders søn (dvs. Filon's nevø) Marcus gift med Berenike, Agrippas datter, men Marcus døde kort efter. Alexanders venskabelige forhold til Herodes-klanen fortsatte med Agrippa II, ham der (stadig ifølge Apostlenes Gerninger) besøgte Paulus i fængslet sammen med sin søster Berenike (enken efter Marcus).

Alexanders anden søn (Filon's anden nevø), Tiberius Alexander, var for en tid prokurator (romersk statholder) i Judæa. Vi møder ham i forbifarten i historien om den falske profet Theudas. Filon havde altså direkte forbindelse til både de romerske og jødiske magthavere i det land, hvor Guds søn lige havde udført sine mirakler. Alligevel skriver han intet om Jesus, Jakob, Paulus eller nogen andre apostle blandt sine 850.000 ord.

År 39-40 rejste Filon til Rom som leder af en jødisk delegation på 5 mennesker, der skulle tale jødernes sag for kejser Caligula. Trods denne rejse gennem det område, hvor Jesus og hans disciple for nyligt havde gjort deres mægtige gerninger, er der åbenbart ingen, der fortæller Filon noget. Heller ikke i imperiets hovedstad, Rom, hører Filon noget om Jesus, Peter eller Paulus.

Sankt Dogbert En kristen (bort)forklaring lyder, at Filon aldrig har nævnt Jesus, fordi Filon ikke har haft anledning til det. Med typisk kristen dobbellogik hævder man, at jomfrufødslen, betlehemsstjernen, den verdensomspændende 3 timers solformørkelse og genopstandelsen i Jerusalem, mens byen var spækket af pilgrimme, ikke var spændende nok til, at Filon gad beskrive dem. Lad os derfor se på 2 steder, hvor Filon ville have haft en rigtig god grund til at nævne Jesus.

Hvis Jesus ellers havde eksisteret.

Ordet

Filon var optaget af platonisk og stoisk filosofi. Mange af hans bøger er fyldt med spidsfindige fortolkninger af Det Gamle Testamente, der skulle "bevise", at de græske filosofer "i virkeligheden" havde hugget deres idéer fra Mosebøgerne.

en putto Her foregreb han ofte, det der senere blev kristendommen. For eksempel:

Billedet af Gud er Ordet, ved hvilket hele verden blev skabt.(2)
(Filon, de særlige love, bind 1, afsnit XVI)

Her kalder Filon Ordet for et billede af Gud - en idé Paulus senere huggede, da han kaldte Jesus for Guds billede, i hvem alting er skabt (se også 2 Korintherne 4,4):

2 Korintherne 4,4: for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.

Kolossenser 1,15 Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte.
Kolossenser 1,16 I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.

Endnu mere spændende er det, at Filon ser ud til at foregribe Johannesevangeliet. Firs år senere (rundt regnet) indledte Johannes sit evangelium med de berømte ord »I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud […] Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.«

Filon gjorde - uden at vide det - et uvurderligt forarbejde for kristendommen. Han havde arbejdet på, at vise, at græsk filosofi havde jødiske rødder, men hundrede år efter hans død kunne kirkefædre og teologer vende bordet om og bruge Filons arbejde til at at smelte græsk filosofi og jødisk religion sammen.

Når Filon skrev om "Logos", hvor ordet er Gud, havde han en oplagt lejlighed til at fortælle, at Guds Søn gik rundt i naboområdet og kaldte sig selv for "Logos".

Hvis Jesus ellers havde eksisteret.

Herrens Frelse

Den meste oplagte chance Filon havde for at nævne Jesus var dog i hans Afhandling om Navneændringer af Personer i de Hellige Skrifter. Her skriver Filon bl.a. om Josva (ham med Jeriko og trompeterne). Josva hed oprindeligt Hosea, men fik sit nye navn af Moses:

Matt. 1,23: ". . . og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."
Marias bebudelse

4 Mosebog 13,16 Det var navnene på de mænd, Moses sendte af sted for at udspejde landet. Moses gav Nuns søn Hosea navnet Josva.

Filon fortæller, at Hosea betød "hvad slags person er dette",(3) mens det nye navn, Josva, betyder Herrens Frelse.

A Treatise on the Question Why Certain Names in the Holy Scripture Are Changed.

XXI. Thus much we have thought fit to say on this subject. But, moreover, Moses also changes the name of Hosea into that of Joshua; displaying by his new name the distinctive qualities of his character; for the name Hosea is interpreted, "what sort of a person is this?" but Joshua means "the salvation of the Lord," being the name of the most excellent possible character; […]
(Se eksternt link for kildetekst)

Josva, betyder Herrens Frelse. Det pudsige er bare, at Jesus og Josva er samme navn. På græsk staves begge navne Ιησους, og med danske bogstaver Iêsous. I Septuaginta hedder Josva, søn af Nun/Nauê, Iêsous Nauê.

Filon var helleniseret, og han skrev sine mange værker på græsk, så på originalsproget skriver Filon faktisk, at Jesus betyder Herrens Frelse.

Her er det uforklarligt, at Filon "glemmer" at nævne, at der i naboområdet Judæa levede en Iêsous, der var hele verdens Frelser.

Hvis Jesus ellers havde eksisteret.

Eksternt Link

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2) (3)

Årstallene er taget fra Gyldendals Encyklopædi. Andre kilder placerer Filon's fødsel helt tilbage til år 25 f.Kr.

Ifølge ham selv var han en gammel mand, da han rejste til Rom i år 39-40.

Min oversættelse af »Now the image of God is the Word, by which all the world was made«. Se det eksterne link.

Andre kilder siger, at Hoshea betyder Frelse, hvilket passer bedre med, at Ye-hoshea (Josva) betyder Guds (Jahve's) Frelse.