Hvis Jesus Nogensinde Havde Været på Jorden

Et Kristent Modsvar

Christian S. Maymann har gennemgået en del af mine sider på sin Blog om teologi, tro og tjeneste. Christians femte indlæg kan læses her: Jesus på Jorden? Et perspektiv fra hebræerbrevet.

Jeg citerer Christian med "papir-baggrund", for at gøre det tydeligt, hvem der er hvem.

Jesus på Jorden? Et perspektiv fra hebræerbrevet

Jeg skal forsøge her at se lidt på Jesu menneskelighed i Hebræerbrevet. Baggrunden er, at min grundige diskussionspartner bag biblen.info hæver, at dette brev "…gør det pinligt klart, at Jesus aldrig har eksisteret på jorden: Den ukendte forfatter skriver stolper op og stolper ned om Jesus' offer, og om hvordan Jesus er en ypperstepræst, der frembærer det mest ypperlige offer (sig selv) for dermed at sone vores synder." [1]. -Her må jeg sige at jeg er meget enig i det meste af det han skriver i sætningen. På nær det der er kursiveret. Jeg syntes man skal gøre vold på brevet, hvis man skal nå den konklusion. Hans hovedargument er så langt jeg kan se Hebr 8,4, hvor det hedder " Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven".
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Her må jeg lige afbryde Christian, for han har misforstået noget (og jeg kan godt se, at jeg selv lægger op til det).

Jeg hævder ikke, at Hebræerne 8,4 alene kan bevise, at Jesus aldrig har været på jorden. Det er ikke mig, men Paul Ellingworth, der skriver, at »it could also be misunderstood as meaning that Jesus had never 'been on earth.'«

Det jeg selv mener er, at hele Hebræerbrevet gør det pinligt klart, at Jesus aldrig har været på jorden. Her tænker jeg ikke kun på Hebræerne 8,4, men også på Hebræerne 10,37 og på den "uvirkelige" stemning, der er over hele epistlen.

Den artikel, Christian analyserer, handler kun om Hebræerne 8,4, og min pointe om dette ene vers er, at Jesus' præsteoffer — altså hans lidelse, korsfæstelse og død — ikke foregik på jorden.

Her peger biblen.info på, at det ord der er oversat "nu" på dansk giver indtryk af at der er tale om hvor Jesus er nu (altså tid), frem for det man kunne kalde for et logisk nu:, hvor det skulle oversættes "Hvis han altså var her på jorden…" eller "Hvis han havde været her på jorden…". Den sidste oversættelse giver mulig for at forstå det på følgende måde: "Hvis han havde været her på jorden (hvilket han jo slet ikke har)….".
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Det er korrekt. Bibelselskabets har fusket med ordet "nu", der ikke hører hjemme i teksten.

Det er Christian iøvrigt enig med mig i: »Jeg er enig med dig i at "nu" ikke står i den græske tekst. - Det er noget som der er sat ind« (indlæg i gæstebogen).

Forfatteren refererer derefter en stor hebræerbrevets kommentar for at sige, at en oversættelse der giver den menig "strider imod sammenhængen". Det problematiserer biblen.info fordi der netop i sammenhængen er vægt på at Jesus er præst i himlen; Og det taler imod at han overhoved har været på jorden. Jeg vil prøve at tage den diskussion op; og forsøge at underbygge netop denne pointe: Hvis den læsning skribenten har af 8,4 er korrekt bryder brevets tankestruktur sammen.
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Det er korrekt. Jeg citerer "en stor hebræerbrevets kommentar" nemlig The Epistle to the Hebrews: a commentary on the Greek text af Paul Ellingworth.

Det er Paul Ellingworth, der fortæller, at Hebræerne 8,4 kan oversættes både i fortid og nutid, og det er Paul Ellingworth, der fortæller, at selv om begge oversættelser er grammatisk korrekte, kan han ikke lide den ene, fordi den ville kunne "misforstås", som om Jesus aldrig havde været på jorden: »it could also be misunderstood as meaning that Jesus had never 'been on earth.'«.

Jeg går ud fra, at Christian accepterer Paul Ellingworth's ekspertise, eftersom han selv citerer ham.

Resten af artiklen går ud på at vise, hvorfor den oversættelse, Paul Ellingworth ikke kan lide, fordi den kunne "misforstås", er den eneste rigtige.

Min afgørende hovedpointe er at vise, at i brevets argumentation er Jesu menneskelighed ikke bare en mulig forudsætning for brevets hovedpointer, men en nødvendig forudsætning.
Kompleksiteten i brevet udgøres blandt andet af, at forfatteren både fastholder, det man kunne kalde et vandret/Historisk og et lodret/åndeligt perspektiv, og han forsøger at vise, hvordan disse to hænger sammen. En lidt forenklet model gør det på denne måde:
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Her vil jeg til Christians usigelige irritation springe et stort stykke af hans indlæg over.

For det første fordi jeg ikke i forbindelse med denne artikel om Hebræerne 8,4 kommer ind på, om Jesus skulle have været på jorden i en tidligere eller senere sammenhæng. Min pointe er bare, at det præsteoffer, der omtales i Hebræerne 8,4 ikke er sket på jorden.

For det andet synes jeg, Christian ikke kan se skoven for træer: I sin søgen efter at uddrage mening i "kød" og "blive som dem" osv. overser han fuldstændigt, alt det teksten ikke siger. Hvorfor nævner hebræerbrevet ikke Maria, Josef, Betlehem eller Jesus' disciple? Hvorfor nævner teksten ikke engang ordet discipel? Hvad med Herodes, Maria Magdalene, forvandlingen på bjerget, bespisningen i ørkenen, vandringen på søen, hans helbredelser, dæmonuddrivelser, osv.?

Jesus er kendt som verdens klogeste mand og som forfatter af kloge lignelser, men hvergang Hebræerbrevet foregiver at citere Jesus, kommer der altid et citat fra Det Gamle Testamente. Har Jesus ikke sagt noget som helst her på jorden, der var værd at citere?

Epistlen koncentrerer sig om Jesus' korsfæstelse, men der er ikke et ord om det flængede tempelforhæng, solformørkelsen, jordskælvet eller hæren af zombier. Ikke et ord om Pilatus, Kajfas, romerne, Golgata eller Jerusalem, kun at det skete »uden for byporten« og »"uden for lejren"«. Sidstnævnte er ovenikøbet i gåseøjne (Hebræerne 13,12-13). Selvom forfatteren bruger flere kapitler på at snakke om forsoning, blod og dyreofre, nævner han hverken den sidste nadver, påske eller lam.

Hebræerne 13,12: Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod.
Hebræerne 13,13: Lad os da gå ud til ham "uden for lejren" og bære hans forhånelse;

Kort sagt: Hvorfor kan forfatteren ikke bare skrive rent ud — et eller andet sted i de 13 kapitler — at Jesus har sagt eller gjort noget her på jorden.

Biblen.info blander to forskellige ting sammen. Det fremgår af følgende udsagn: " Jesus i himlen, og præsten på jorden, og aldrig skal de to mødes. Jesus kunne ikke være præst på jorden, for der var præster allerede" vider skriver han " Hvis han var på jorden, ville han ikke være præst. Men det er han netop ikke. Hele pointen i Hebræerbrevet er, at Jesus er ypperstepræst oppe i himlen i det sande Åbenbaringstelt. Jesus' offer, blod, forløsning, den nye Pagt og så videre og så videre, sker oppe i Himlen. I de 13 kapitler, der svælger i Jesus' offer, er der ikke et ord om det jordiske Jerusalem, Golgata eller påske."
Her opstår probelmet. For den måde skribenten slutter på er føglende:
    a)   Jesus er ikke præst på jorden, men i himlen hvilket medfører
    b)   Jesus har aldrig være på jorden.
Det fremgår ikke klart, hvordan skribenten kommer fra a) til b).
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Igen: Jeg hævder ikke, at Hebræerne 8,4 alene kan bevise, at Jesus aldrig har været på jorden.

Min artikel handler kun om Hebræerne 8,4, og min pointe om dette ene vers er, at Jesus' præsteoffer — altså hans lidelse, korsfæstelse og død — ikke foregik på jorden.

Lad os prøve med et anden logik af samme karakter:
    a) Dronning Magrethe er dronning i Danmark og ikke i Sverige
    b) Deraf følger, at hun aldrig har været i Sverige

Problemet er, at skribenten forudsætter nemlig at a medfører b - og så slipper man for at bevise det. Det forudsætter en tredje ting, som hebræerbrevet netop benægter:
    c) Jesus har altid være præst, og der går ikke noget forud for denne tjeneste.
(fra Blog om teologi, tro og tjeneste)

Jamen, så lad os tage eksemplet med Dronning Margrethe. Det er trods alt hende selv, der har autoriseret den fuskede oversættelse fra 1992.

Hebræerne 8,4 Hvis han nu var her på jorden, ville han ikke engang være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Så prøver vi at lave samme øvelse med Margrethe. Vi dropper ordene "nu" og "engang", der er fusk tilføjet af Bibelselskabet:

Margrethe 8,4 Hvis Margrethe befandt sig i Sverige, ville hun ikke være dronning, da der allerede er andre, som klipper snore over med guldsakse.

Margrethe kan ikke være dronning i Sverige, fordi de allerede har et kongehus, der tager sig af at klippe snore over med guldsakse i det svenske kongerige. Og Jesus kan ikke være (ypperste)præst på jorden, fordi det job er reserveret de jordiske præster: »der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven«.

Hvis Jesus var her på jorden, ville han ikke være præst, da der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven.
Jesus' hellige hjerte
Hvis Margrethe befandt sig i Sverige, ville hun ikke være dronning, da der allerede er andre, som klipper snore over med guldsakse.
Margrethe II

Ligesom i tilfældet med Jesus er sætningen om Margrethe "tvetydig rent tidsmæssigt". Hvis ikke vi vidste andet om Margrethe end denne ene sætning, ville vi ikke kunne regne ud, om hun en eller flere gange i fortiden ikke befandt sig i Sverige, fordi hun klippede snore over dengang, eller om hun i dette øjeblik — as we speak — ikke befinder sig i Sverige, fordi hun klipper snore over lige nu.

Derfor er man nødt til at kigge udenfor dette vers efter flere oplysninger om Margrethe: I hvilke perioder og hvor mange gange har hun været dronning?

Lad os sige, at vi finder et gammelt nummer af BilledBladet fra 1982, hvor Margrethe står og klipper en snor over med en guldsaks. Så kan vi regne ud, at denne handling er sket i Danmark, for »[…] i Sverige […] er der allerede andre, som klipper snore over med guldsakse«. Hvis omvendt vi tænder fjernsynet og ser en direkte transmission af Margrethe med guldsaks i hånden, så kan vi regne ud, at Margrethe er i Danmark lige nu, og ikke i Sverige.

Det er der ikke noget mystisk i. Sætningen om Margrethe udelukker ikke, at hun opholder sig i Sverige ind imellem (bare hun ikke spiller dronning af Sverige og begynder at klippe snore over med sin guldsaks). På samme måde har Christian ret i, at Hebræerne 8,4 ikke udelukker, at Jesus tidligere har besøgt jorden, eller at han gør det i dag (bare han ikke spiller ypperstepræst og frembærer ofre her på jorden).

Men lad os forestille os, at BilledBladet eller TV-speakeren bagefter oplyste os om, at dette var den eneste gang, Margrethe nogensinde har klippet en snor over med sin guldsaks. Så kan vi let regne ud, at Margrethe aldrig har klippet med guldsaks i Sverige.

Vi kan bruge den samme logik om Jesus: I hvilke(n) periode(r) udførte han sin præstegerning? Hvor mange gange var det, han som en ypperstepræst frembar det mest ypperlige offer (sig selv)? Hvor mange gange var det, at hans arbejde som kosmisk ypperstepræst med at frembære sig selv som kosmisk offer ville have kollideret med præsterne her på jorden, hvor »der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven«?

Hebræerbrevet giver et entydigt svar, og den gentager det igen og igen. Her er et enkelt eksempel: »det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer« (Hebræerne 7,26-27). Hvor mange gange har Jesus gjort det: »det har han gjort én gang for alle«, og hvornår gjorde han det: »da han bragte sig selv som offer«.

Jesus er kun blevet korsfæstet én gang. Derfor kan Hebræerne 8,4 kun hentyde til denne ene begivenhed, og derfor er Jesus' præsteoffer (hans korsfæstelse og død) ikke sket på jorden, for »der allerede er andre, som frembærer gaverne efter loven«.

Hebræerne 7,26: For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene,
Hebræerne 7,27: en der ikke som de andre ypperstepræster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets; for det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer.

Eksternt link

Yderligere information