Det talende æsel og Stjernen over Jerusalem

Bileams profeti (4 Mosebog 24,17): "Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel"
Den lede stjerne, der var skyld i barnemordet i Betlehem

En af de vigtigste profetier i Bibelen handler om Betlehemsstjernen. Som bekendt starter Matthæusevangeliet med, at de hellige tre konger følger en stjerne til Jerusalem og spørger: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham« (Matthæus 2,2).

Matthæus fortæller ikke direkte, hvad det er for en profeti, der hentydes til, om en stjerne, der skulle udpege »jødernes nyfødte konge«. Men der er rimelig enighed blandt teologer om, at Matthæus har haft 4 Mosebog 24,17 i tankerne: »Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel«. Den første til at påpege dette, var formentlig Origenes i starten af det tredje århundrede.(1)

Bibelselskabet har da også krydshenvisninger fra 4 Mosebog 24,17 til Matthæus 2,2 og vice versa.

Men de færreste tænker over, at denne berømte — og vigtige — profeti kun kunne lade sig gøre på grund af et talende æsel.

Spåmanden Bileam og hans Æsel

Hvem tror på talende æsler?
Det talende æsel

Der var en gang, hvor Moses førte Guds folk ud af Egypten til Det Forjættede Land. Undervejs begik de massakre efter massakre, så den lokale konge blev bange og sendte bud efter spåmanden Bileam, for at han skulle forbande israelitterne:

4 Mosebog 22,6 Kom derfor og forband dette folk for mig, for det er stærkere end jeg; måske kan jeg så slå det og jage det ud af landet. Jeg ved jo, at den, du velsigner, er velsignet, og den, du forbander, er forbandet."

Kongens udsendinge »havde spåmandsløn med« (4 Mosebog 22,7) — forbandelser er jo ikke gratis — men Bileam svarer, at han først skal have lov af Gud: »Bliv her natten over, så skal jeg svare jer, hvad Herren taler til mig« (4 Mosebog 22,8).

4 Mosebog 22,7: Så drog Moabs ældste og Midjans ældste af sted; de havde spåmandsløn med, og da de kom til Bileam, fortalte de ham, hvad Balak havde sagt.
4 Mosebog 22,8: Han sagde til dem: "Bliv her natten over, så skal jeg svare jer, hvad Herren taler til mig." Så blev Moabs stormænd hos Bileam.

Om natten kommer Gud på besøg hos Bileam og spørger »Hvem er de mænd, der er hos dig?« (22,9). Det undrer åbenbart ikke Bileam, at den alvidende Gud stiller den slags dumme spørgsmål, så han svarer beredvilligt, at kong Balak vil have ham til at forbande israelitterne: »Moabs konge Balak, Sippors søn, har sendt dette bud til mig: […] Kom og forband det for mig, måske kan jeg så gå til angreb på det og jage det bort«. Dette forbyder Gud: »Du må ikke gå med dem! Du må ikke forbande folket, for det er velsignet«.

Bileam adlyder og sender kongens udsendinge hjem: »Drag hjem til jeres land, for Herren vil ikke lade mig gå med jer«. Kong Balak prøver en gang til og sender nogle endnu større stormænd med endnu flere penge. Men Bileam vil stadig ikke hjælpe, med mindre Gud tillader det:

4 Mosebog 22,18 Bileam svarede Balaks mænd: "Selv om Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan jeg ikke gøre noget som helst, der går imod Herren min Guds befaling.
4 Mosebog 22,19 Men bliv I nu her i nat; jeg skal få at vide, hvad mere Herren har at sige til mig."

Gud kommer endnu en gang på nattebesøg, og denne gang giver Gud Bileam lov til at tage afsted: »så stå op og gå med dem. Men du må ikke gøre andet end det, jeg siger til dig!« (22,20).

Med denne tilladelse tager Bileam afsted på sit æsel: »Så stod Bileam op næste morgen, sadlede sit æsel og drog af sted sammen med Moabs stormænd« (22,21). Men næppe er han kommet afsted, før Gud alligevel bliver gal i skralden, og sender en engel afsted for at spærre vejen for Bileam. Englen stiller sig op med hævet sværd i en drabelig Kung Fu positur (billedet til højre), men det kan Bileam ikke se, fordi englen samtidig har gjort sig usynlig.

Den usynlige Kung Fu-engel og Bileam.
Spåmanden Bileam på æsel

4 Mosebog 22,22 Men Gud blev vred over, at han tog af sted, og Herrens engel stillede sig i vejen for ham, da han kom ridende på sit æsel ledsaget af sine to tjenere.
4 Mosebog 22,23 Da æslet så Herrens engel stå på vejen med draget sværd i hånden, drejede det af fra vejen og gik ud på marken; men Bileam slog æslet for at få det ind på vejen igen.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 22,27 Da æslet så Herrens engel, lagde det sig ned, mens Bileam sad på det, og Bileam blev vred og slog æslet med stokken.

Æslet er åbenbart mere synsk end spåmanden — og nægter at gå forbi den usynlige engel. Bileam slår sit æsel, men så tager æslet til genmæle:

4 Mosebog 22,28 Da åbnede Herren æslets mund, og det sagde til Bileam: "Hvad har jeg gjort dig, siden du nu har slået mig tre gange?"
4 Mosebog 22,29 Bileam sagde til æslet: "Du har tirret mig. Havde jeg haft et sværd i hånden, havde jeg slået dig ihjel!"
4 Mosebog 22,30 Men æslet sagde til Bileam: "Er jeg ikke dit eget æsel, som du har redet på, lige fra du var lille til i dag! Plejer jeg måske at behandle dig på den måde?" "Nej," svarede han.

Caspar Luiken: Bileam tæver det genstridige æsel, der drejer hovedet og taler.
Spåmanden Bileam på æsel

Først nu åbner Herren Bileams øjne, så han kan se englen. Man kan undre sig over, at Bileam ikke kunne se englen noget før, når han nu er spåmand, og man kan undre sig over, at hans 2 tjenere og stormændene heller ikke kunne se englen. Men sådan er der jo så meget i Bibelen.

4 Mosebog 22,31 Da åbnede Herren Bileams øjne; han så Herrens engel stå på vejen med draget sværd i hånden, og han bøjede sig dybt.
4 Mosebog 22,32 Herrens engel sagde til ham: "Hvorfor har du slået dit æsel tre gange? Jeg har stillet mig i vejen for dig, for din rejse er overilet og imod min vilje.
4 Mosebog 22,33 Æslet så mig, og tre gange bøjede det af foran mig; hvis det ikke var bøjet af foran mig, ville jeg have dræbt dig, men æslet havde jeg ladet leve!"
4 Mosebog 22,34 Da sagde Bileam til Herrens engel: "Jeg har syndet! Jeg vidste jo ikke, at du havde stillet dig foran mig på vejen! Hvis nu dette er ondt i dine øjne, vender jeg om."

Bileam tilbyder at vende hjem »Jeg har syndet! […] Hvis nu dette er ondt i dine øjne, vender jeg om« (4 Mosebog 22,34), men Bileam får endnu en gang lov til at drage videre, og han skynder sig afsted på sit talende æsel, inden Gud og den usynlige Kung Fu-engel skifter mening igen.

For nu at gøre en lang historie en lille smule kortere så handler de to næste kapitler om, at Bileam tre gange får Balak og de andre vantro konger til at ofre tyre og væddere til jødernes Gud, tre gange snakker Bileam med Gud og tre gange velsigner Bileam israelitterne i stedet for at forbande dem. Til sidst kommer han med den for kristendommen så vigtige profeti:

4 Mosebog 24,17 Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set-sønnerne.

De vantro konger bliver naturligvis sure og sender Bileam hjem uden spåmandsløn.

Massakren på Midjanitterne

Moses (med horn) ser til, mens midjanitiske kvinder og børn hugges ned.
Moses dræber midjanitterne

Bileam trodsede altså de mægtige konger. Han afviste af tage med dem, før Gud gav ham tilladelse. Tre gange lod han kongerne ofre til jødernes Gud, og hver gang velsignede han israelitterne.

Til sidst truede han direkte kongerne med deres undergang »en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set-sønnerne« (4 Mosebog 24,17), »Edom bliver erobret, hver flygtning fra Se'ir tilintetgøres« (4 Mosebog 24,18), »Amalek, dets fremtid er viet til undergang« (4 Mosebog 24,20), »din rede, anbragt på klippen, skal du dog blive plyndret« (4 Mosebog 24,21-22).

Man kan undre sig over, at kongerne ikke slog Bileam ihjel på stedet, Gud har dræbt folk for mindre, men åbenbart var de vantro konger mere civiliserede end Guds folk: De nøjedes med at sende ham bort uden spåmandsløn.

Bileam afviste jordisk gods, talte de vantro konger midt imod, og velsignede israelitterne. Og hvilken belønning fik han så? Seks kapitler senere blev Bileam dræbt af Guds folk:

4 Mosebog 31,7 De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.
4 Mosebog 31,8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.

Selvom mindst tre af Moses' koner var fra Midjan, beordrede Moses sit folk til at dræbe alle mændene i Midjan inklusive spåmanden Bileam, hvorefter de vendte tilbage til Moses med kvinder, børn og kvæg:

Så blev Moses vred. Moses var ifølge ham selv verdens mest sagtmodige menneske (4 Mosebog 12,3), men nu var denne selvudnævnte verdensmester i sagtmodighed vred. Vreden skyldtes ikke, at soldaterne havde dræbt alle mændene, men at de havde ladet kvinder og børn overleve som krigsbytte:

4 Mosebog 12,3: Men manden Moses var mere sagtmodig end noget andet menneske på jorden.
Bogen "Donkeys can talk, people can fly, and a man named Jesus lives up in the sky!" er udgivet af verdens eneste Sande Kristne™ kirke, The Landover Baptist Church.
Æsler

4 Mosebog 31,14 og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen,
4 Mosebog 31,15 og sagde til dem: "Har I ladet alle kvinderne leve?
4 Mosebog 31,16 Det var jo dem, der efter Bileams ord var skyld i israelitternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed.
4 Mosebog 31,17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
4 Mosebog 31,18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.

Moses beordrede derfor en større massakre på drenge og kvinder, samt en fordeling af jomfruer og kvæg mellem soldaterne, præsterne og Gud (læs evt. 4 Mosebog kapitel 31 her). Og begrundelsen for at dræbe kvinderne var, at det »var jo dem, der efter Bileams ord var skyld i israelitternes troløshed« — til trods for at Bileam netop havde velsignet israelitterne og varslet ilde over de vantro konger.

Senere i Bibelen gentages det, at ammonitter og moabitter er forbandede for evigt, fordi de havde bestukket Bileam, men at »Gud ville ikke lytte til Bileam«.

5 Mosebog 23,4 Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling.
5 Mosebog 23,5 For de kom jer ikke i møde med mad og drikke undervejs, da I var draget ud af Egypten. Og det var dem, der lejede Bileam, Beors søn fra Petor i Aram-Naharajim, til at forbande dig;
5 Mosebog 23,6 men Herren din Gud ville ikke lytte til Bileam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig.

Nehemias 13,1 Samme dag blev der læst op af Moses' bog for folket, og det viste sig, at der var skrevet i den, at ingen ammonit eller moabit nogen sinde måtte have adgang til Guds forsamling.
Nehemias 13,2 For de var ikke kommet israelitterne i møde med mad og drikke, og de havde lejet Bileam til at forbande dem, men vor Gud havde forvandlet forbandelsen til velsignelse.

Så meget for kristen taknemmelighed.

Det Nye Testamente

Enhver kristen ved, at dyr kan tale.
Han, hun og slangen

Det var så et eventyr fra Det Gamle Testamente, og den slags er der jo ingen moderne kristne, der tror på. Hvem kan i dag tage eventyr om talende dyr og usynlige Kung Fu engle alvorligt?

Ikke desto minde genfortæller selveste "Sankt" Peter historien om Bileam og hans talende æsel.

2 Peter 2,15 Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding,
2 Peter 2,16 men måtte lade sig overbevise om sin egen overtrædelse: Et umælende trækdyr gav sig til at tale med menneskestemme og hindrede profeten i hans galskab.

Bileam, æsel og engel Dermed har vi fået historien autoriseret på højeste sted: Dyr kan tale. Læg mærke til, at Peter lige har forfremmet Bileam: I Det Gamle Testamente var Bileam kun "spåmand", men nu er han blevet en rigtig profet. Det skyldes den profeti, som vi før citerede Bileam for, og som nu er blevet en af de vigtigste i hele Bibelen: »Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel«.

Tænk, hvis æslet ikke havde talt til Bileam. Så var Bileam blevet dræbt af englen, inden han nåede at komme med sin stjerneprofeti, og så havde vi manglet hele historien om betlehemsstjernen, de hellige tre konger, barnemordet i Betlehem og flugten til Egypten. Uden stjernen ville vi ikke vide, at Jesus var Kristus.

Men hvad er det, Peter siger? »Bileam, […] der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding«. Har vi ikke lige læst i den ufejlbarlige Bibel, at de vantro konger »havde spåmandsløn med« (4 Mosebog 22,7), men at Bileam alligevel afviste dem. Og at kongen forsøgte igen, »Jeg vil betale dig rigeligt« (4 Mosebog 22,17), men at Bileam svarede »Selv om Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan jeg ikke gøre noget som helst, der går imod Herren min Guds befaling«. Er det sådan Peter belønner en, der har hjulpet Israels folk? Med nedrige løgnehistorier! Og Peter kalder sig "Sankt" Peter.

4 Mosebog 22,17: Jeg vil betale dig rigeligt, og jeg vil gøre alt, hvad du siger til mig. Kom og forband dette folk for mig!"
Michiel van der Borch (1332): Bileam tæver det genstridige æsel, der kryber for englen.
Spåmanden Bileam på æsel

Det samme gælder Judas, Jesus' bror:

Judas 1,11 Ve dem! De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed.

»Bileams vildfarelse«! Hvad er det for en bagvaskelse af en profet, der har talt med Gud Fader selv gentagne gange — en profet, der har trodset de mægtige vantro konger, og som til sidst bliver dræbt af de israelitter, han har velsignet. Forfatteren af Judas-epistlen er en rigtig Judas, er han!

Men det er ikke kun Jesus' bedste ven, Peter, og Jesus' bror, Judas, der sviner Bileam til. Lad os give ordet til Jesus selv:

Åbenbar. 2,14 Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt.

Vi må ikke »holde fast ved Bileams lære«. Bileam havde lært os om den stjerne, der beviste, at Jesus var Guds søn, men ifølge Jesus kan vi ikke stole på Bileam, så måske er Jesus ikke Guds søn?

Sådan var den triste historie om profeten Bileam og hans talende æsel. En profet, der for Guds skyld trodsede de mægtige konger og afviste personlig vinding. Til gengæld for sin venlighed blev han myrdet af netop det Guds folk, han have beskyttet, hans landsmænd blev dræbt eller voldtaget, hvorefter Guds folk, Guds profeter og Guds søn startede en årtusindelang bagvaskelseskampagne.

Kristen taknemmelighed er mere sjælden end talende æsler.

Konklusion: Bileams profeti beviser, at Jesus er Kristus, men ifølge Jesus selv er Bileams lære falsk, så Jesus kan ikke være Kristus.

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Origenes (ca. år 185-254) skrev i Contra Celsus, bind 1, kapitel 59:

»[…] but with respect to the appearance of a star at the birth of Jesus there is a prophecy of Balaam recorded by Moses to this effect: "There shall arise a star out of Jacob, and a man shall rise up out of Israel." And now, if it shall be deemed necessary to examine the narrative about the Magi, and the appearance of the star at the birth of Jesus, […]«

(Profeten Bileam hedder Balaam på engelsk)