Vanskelige Vers i Bibelen

Jesus, kongernes konge

Selv om Gud er almægtig, er det ikke altid Hans ord er helt klare. I denne sektion sætter vi fokus på udvalgte Bibel-passager.

1 Mosebog 1,2 Hvor kommer vandene fra?
1 Mosebog 5,25-27 Hvordan overlevede Metusalem Syndfloden?
1 Mosebog 18 De tre engle i Mamre
2. Mosebog 4,24-26 Morderen på Landevejskroen
2. Mosebog 6,3 Den brændende busk
2. Mosebog 21,22-23 Straffen for en fremprovokeret abort
4 Mosebog 6 Nasiræer-løfte
4 Mosebog 22-24 Det talende æsel
1. Samuelsbog 6,19 Pagtens Ark
2. Samuelsbog 24 Davids folketælling
Salme 116,9 Placebo
Salme 137 By the rivers of Babylon Fed 70'er rock
Esajas 8,23 - 9,1 Folkeslagenes Galilæa
Ezekiel 4,12 Bibelens helt specielle opskrift på bygkager
Markus 1,41 Da Jesus blev helt spedalsk
Markus 2,15 Jesus' hus
Markus 3,29 Den eneste utilgivelige synd
Markus 12,1-12 Lignelsen om de onde vinbønder
Markus 13,1-2 Jerusalems ødelæggelse
Matthæus 7,8 Jesus' ene store gavekort
Matthæus 5,42 Jesus' andet store gavekort
Matthæus 7,12 Den Gyldne Regel
Matthæus 19,12 Eunukker for Himmeriget.
Matthæus 19,24 Kamelen gennem nåleøjet
Matthæus 28,1 Hvad dag genopstod Jesus?
Lukas 3,36 Hvor blev Kenan af?
Lukas 22,43-44 Jesus i Getsemane
Lukas 23,45 Da solen formørkedes
Lukas 24,34 Den ukendte discipel på vejen til Emmaus
Johannes 2,4 Brylluppet i Kana
Johannes 7,53 - 8,11 Den, der er uden synd, skal kaste den første sten
Johannes 21 Den uendelige historie
Apostlenes Gerninger 7,40 Stefanus' forsvarstale. Hvor mange guder havde jøderne?
Apostlenes Gerninger 12,21-23 Uglen, englen og maddikerne
Romerbrevet 3,12-18 Patchwork eller Septuaginta?
Romerbrevet 4,3 . . . og det blev regnet ham til retfærdighed
Romerbrevet 9,5 Er Gud eller Jesus over alt og alle?
Romerbrevet 16,7 Junia, den kvindelige apostel
1 Korintherne 9,5 Jakob, Herrens Brødre
1 Korintherne 10,1-4 Jesus, en vandrende klippe til at drikke af
1 Korintherne 11,23 Blev Jesus "overgivet" eller forrådt?
1 Korintherne 15,15 Trosbekendelser og Falske Vidner
2 Korintherne 11,32 Flugten fra Damaskus
Galaterbrevet 1,19 Jakob, Herrens Bror
Efeserne 5,2 En liflig Duft
1 Timotheus 3,16 Bibelens mindste forfalskning
Hebræerne 1,3 Fjols og skurk. Lad den gamle tekst være
Hebræerne 8,4 Hvis nu Jesus nogensinde havde været på jorden
Jakob 2,18 Tro og Gerninger
1 Johannesbrev 5,7 Treenigheden
Åbenbaringen 22,14 Salige er de, der har vasket deres klæder

Lidt tørre tal om kapitler og vers

Vanskelige vers uden for denne sektion: