Hvad siger Bibelen om flerkoneri?

Den anden af Bibelens to skabelsesberetninger slutter med:

1 Mosebog 2,24 Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.

Så manden og kvinden bliver til ét kød - men der står ingen steder, at manden ikke kan blive "et kød" med en kone mere. Eller for den sags skyld med en prostitueret (1 Korinther 6,16). Med meget få undtagelser sætter Bibelen nemlig ingen grænser for, hvor mange koner en mand kan have. Den erkendelse kom Martin Luther til allerede i 1524.

1 Korinther 6,16: Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? - det hedder jo: "De to skal blive ét kød."

Guds Lov

Hvad siger Loven om flerkoneri?
Moses med de to tavler

Lad os først se på, hvad Guds Lov siger. Reglerne for polygami er meget enkle:

2 Mosebog 21,10 Hvis han gifter sig med en til, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang.
2 Mosebog 21,11 Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.

Så klare er ordene: En mand kan have alle de koner, han kan holde med mad, tøj og sex. Hvis han ikke kan overkomme det, er manden nødt til at frigive hende »uden vederlag, helt gratis« — han kan selvfølgelig ikke forlange de penge, han har betalt for hende, tilbage igen, nu da hun ikke længere er jomfru.

Mad, tøj og sex. Hvis man(d) er rigtig heldig, finder man 7 koner, der selv klarer maden og tøjet:

Esajas 4,1 På den dag skal syv kvinder gribe fat i den samme mand og sige: "Vi holder os selv med kost og sørger for vores eget tøj, blot vi må bære dit navn. Tag vanæren fra os!"

En af de få begrænsninger er, at man ikke må gifte sig med to søstre samtidig — eller med mor og datter:

3 Mosebog 18,17 En kvindes og hendes datters køn må du ikke blotte. Hendes sønnedatter eller hendes datterdatter må du ikke gifte dig med og derved blotte hende; de er hendes kødelige slægtninge. Det er en skamløshed.
3 Mosebog 18,18 En søster til din hustru må du ikke gifte dig med og gøre til medhustru og blotte også hendes køn, så længe din hustru lever.

Ja, det med mor og datter er der faktisk dødsstraf for. Alle 3 involverede skal brændes:

3 Mosebog 20,14 Hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, er det en skamløshed. Både han og kvinderne skal brændes. Der må ikke være nogen skamløshed blandt jer.

Så er der nogle praktiske foranstaltninger med hensyn til arverækkefølgen. . .:

5 Mosebog 21,15 Hvis en mand har to hustruer og foretrækker den ene og tilsidesætter den anden, og både den foretrukne og den tilsidesatte føder ham sønner, og han får sin førstefødte med den tilsidesatte,
[.. .. ..] [. . .]

Og det er alt. I princippet er der en begrænsning i "Kongeloven", om at en konge ikke må have "mange hustruer", men det må vist betegnes som en gummiparagraf.

5 Mosebog 17,16 Men kongen må ikke anskaffe mange heste, og han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer: "I skal aldrig mere vende tilbage ad den vej."
5 Mosebog 17,17 Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje; sølv og guld må han heller ikke samle sig i store mængder.

Hvor mange er "for mange"? Kongen må heller ikke have "mange heste" (vers 16), men det er der vel ingen, der vil fortolke som "kun 1 enkelt hest".

Eksempler til efterfølgelse

Lad os se lidt på, hvad man gjorde dengang i de gode gamle dage:

1 Mosebog 4,19 Lemek tog sig to koner, den ene hed Ada, den anden Silla.

Profeten Samuel's far havde to koner:

1 Samuel 1,1 I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af efraimitten Suf.
1 Samuel 1,2 Han havde to koner; den ene hed Hanna, den anden Peninna. Peninna havde børn, men Hanna var barnløs.

Flere eksempler:

1 Krønikebog 2,19 Da Azuba døde, giftede Kaleb sig med Efrat, og hun fødte ham Hur.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 2,24 Efter Hesrons død gik Kaleb ind til Efrata, hans far Hesrons kone, og hun fødte ham Ashkur, der blev far til Tekoa.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 2,46 Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gazez. Karan fik Gazez.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 2,48 Kalebs medhustru Ma'aka fødte Sheber og Tirhana.

1 Krønikebog 4,5 Ashkur, Tekoas far, havde to koner: Hel'a og Na'ara.

2 Krønikebog 11,21 Rehabeam elskede Absaloms datter Ma'aka højere end sine andre hustruer og medhustruer; han havde atten hustruer og tres medhustruer, og han fik otteogtyve sønner og tres døtre.

2 Krønikebog 13,21 Men Abija fik styrket sin magt. Han tog sig fjorten hustruer og fik toogtyve sønner og seksten døtre.

2 Krønikebog 24,2 Så længe præsten Jojada levede, gjorde Joash, hvad der var ret i Herrens øjne.
2 Krønikebog 24,3 Jojada tog to hustruer til ham, og han fik sønner og døtre.

Israels konge, Akab, havde åbenbart mange koner — nabokongen ville gerne overtage de kønneste af dem:

1 Kongebog 20,3 "Dette siger Ben-Hadad: Dit sølv og dit guld tilhører mig, og dine smukke hustruer og sønner tilhører mig!"
[.. .. ..] [...]
1 Kongebog 20,5 Men sendebudene kom igen og sagde: "Dette siger Ben-Hadad: Jeg har sendt bud til dig, at du skal give mig dit sølv og dit guld, dine hustruer og dine sønner.
[.. .. ..] [...]
1 Kongebog 20,7 Da tilkaldte Israels konge alle landets ældste og sagde: "I må da indse, at den mand har ondt i sinde! For da han sendte bud til mig efter mine hustruer og mine sønner, mit sølv og mit guld, nægtede jeg ham intet."

På hotelværelser verden over ligger der en "Gideon's Bibel". Her kan vi se, hvilken moral det er, Gideon står for:

Dommerne 8,30 Gideon fik halvfjerds sønner, for han havde mange koner.
Dommerne 8,31 Han fik også en søn med en medhustru i Sikem; ham gav han navnet Abimelek.

Listen er langt fra komplet. Sommetider er det svært at læse af teksten, om manden havde de mange koner samtidigt. På den anden side havde nogle af Guds folk så mange børn, at de umuligt kunne have fået dem med en enkelt kone.

Dommer 12,8 Efter ham var Ibsan fra Betlehem dommer i Israel.
Dommer 12,9 Han havde tredive sønner. Han bortgiftede tredive døtre uden for slægten og hentede tredive svigerdøtre hjem til sine sønner. Han var dommer i Israel i syv år.
[.. .. ..] [. . .]
Dommer 12,13 Efter ham var Abdon, Hillels søn fra Pir'aton, dommer i Israel.
Dommer 12,14 Han havde fyrre sønner og tredive sønnesønner; de red på halvfjerds æsler. Han var dommer i Israel i otte år.

Abraham

Abraham får fedtepoint ved (næsten) at slagte sin søn for Gud.
Abraham og Isak

Abraham var gift med sin egen halvsøster, Sara. Det kunne i sig selv antyde, at hans far havde haft mere end en kone. Udover Sara giftede Abraham sig med Saras slave Hagar:

1 Mosebog 16,3 Abrams kone Saraj tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde da boet ti år i Kana'an.

Derefter tog han sig en tredje kone, Ketura, som han fik 6 sønner med. Desuden fik han sønner med et ikke nærmere specificeret antal medhustruer.

1 Mosebog 25,1 Abraham tog sig en kone til; hun hed Ketura.
1 Mosebog 25,2 Hun fødte ham Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 25,5 Alt, hvad Abraham ejede, gav han Isak;
1 Mosebog 25,6 men sine medhustruers sønner gav Abraham gaver, og endnu mens han levede, sendte han dem østpå, til Østlandet, væk fra sin søn Isak.

Det kan man jo så undre sig over: Abraham var meget gammel, da han — med Herrens hjælp — fik sin førstefødte, Isak. Men Abraham kunne åbenbart godt få masser af børn senere — uden Herrens hjælp.

Abrahams bror, Nakor, havde både kone og medhustru:

1 Mosebog 22,20 fik Abraham besked om, at også hans bror Nakor havde fået børn. Milka fødte ham sønnerne
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 22,20 Hans medhustru, der hed Re'uma, fødte også børn: Teba, Gaham, Tahash og Ma'aka.

Jakob

Jakob — manden, der blev stamfar til Israels 12 stammer — havde 4 koner. Først tjente han 7 år hos Laban for at få hans kønne datter Rakel, men den tvetungede Laban gav ham i stedet for sin anden datter, Lea, som kone: Jakob slås med Gud

1 Mosebog 29,23 men om aftenen tog han sin datter Lea og førte hende til Jakob, som gik ind til hende.

Derfor måtte Jakob love Laban at tjene 7 år mere for at få Rakel:

1 Mosebog 29,28 Det sagde Jakob ja til, og da ugen var omme, gav Laban ham sin datter Rakel til kone.

Heldigvis for Jakob havde Laban givet hver af sine døtre en slavinde, og hurtigere end man kan sige "tvangsægteskab", havde Jakob to koner mere:

1 Mosebog 30,4 Hun gav ham sin trælkvinde Bilha til kone, og Jakob gik ind til hende.

1 Mosebog 30,9 Da Lea så, at hun ikke fik flere børn, tog hun sin trælkvinde Zilpa og gav Jakob hende til kone.

En klassisk kristen bortforklaring er, at alle disse menneskers opførsel ikke har noget med Gud at gøre. men Bibelen fortæller netop, at Gud belønnede Lea for at give sin slavinde som kone til Jakob:

1 Mosebog 30,17 Gud bønhørte hende, og hun blev gravid og fødte Jakob den femte søn;
1 Mosebog 30,18 hun sagde: "Gud har belønnet mig, fordi jeg gav min trælkvinde til min mand." Derfor gav hun ham navnet Issakar.

Esau

Jakobs bror, Esau, havde åbenbart også mange koner.

1. Mosebog 27: Jakob snyder sin blinde, døende far, Isak. I baggrunden er Esau på jagt.
Jakob og Isak

1 Mosebog 26,34 Da Esau var fyrre år, giftede han sig med hittitten Be'eris datter Judit og med hittitten Elons datter Basemat.

1 Mosebog 28,8 Esau forstod, at hans far Isak ikke brød sig om de kana'anæiske kvinder;
1 Mosebog 28,9 han gik derfor til Ismael, og ved siden af de koner, han havde i forvejen, tog han Mahalat til kone; hun var datter af Abrahams søn Ismael og søster til Nebajot.

1 Mosebog 36,2 Esau giftede sig med kana'anæiske kvinder: Ada, datter af hittitten Elon, Oholibama, datter af hivvitten Sib'ons søn Ana,
1 Mosebog 36,3 og Basemat, datter af Ismael og søster til Nebajot.

Det lader til, at to af Esaus seks koner havde samme navn: Basemat, datter af hittitten Elon, og Basemat, datter af Ismael.

Langt værre er det, at to af konerne var søstre. Både Mahalat og den ene Basemat er datter af Ismael og søster til Nebajot. Det er lige præcis en af de få ting, man ikke må (se starten af denne side). Seks koner (eller flere) er i orden — to søstre er ikke i orden. Heldigvis for Esau levede han, før Moses nåede at lave Moseloven. På den anden side er det måske derfor, Gud hadede Esau (Romerne 9,13).

Romerne 9,13: Der står jo skrevet: "Jeg elskede Jakob, men hadede Esau."

På den anden side igen (eller på den tredje side?) har vi jo lige læst, at Jakob havde giftet sig med Labans to døtre. Var der nogen, der sagde, at Bibelen er ulogisk?

Moses

Moses, den store Lovgiver, er mere speget. Først bliver han gift med Sippora, der er datter af en midjanitisk præst ved navn Re'uel.

2 Mosebog 2,16 Præsten i Midjan havde syv døtre, og de kom for at øse vand og fylde trugene for at vande deres fars får.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 2,18 Da de kom hjem til deres far Re'uel, spurgte han: "Hvorfor kommer I så hurtigt hjem i dag?"
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 2,21 Moses tog imod tilbudet og blev boende hos manden. Han gav Moses sin datter Sippora til kone,

Moses med horn Men Moses havde en anden svigerfar, Jetro, der også var midjanitisk præst:

2 Mosebog 3,1 Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb.

Og så havde han en tredje svigerfar, Hobab, der også var midjanit:

Dommer 4,11 Kenitten Heber havde skilt sig ud fra kenitterne, efterkommerne af Moses' svigerfar Hobab, og han havde slået sit telt op ved Elon-Besa'anannim i nærheden af Kedesh.

Så tog Moses sig en nubisk / etiopisk kone:

4 Mosebog 12,1 Mirjam og Aron talte mod Moses på grund af hans nubiske kone - han havde nemlig giftet sig med en nubisk kvinde -

Selvom 3 af hans koner var midjanitter, befalede Moses alligevel et folkemord på midjanitterne, hvor alle mænd, drenge og ikke-jomfruer skulle dræbes. Jomfruerne blev fordelt blandt israelitterne, men det fremgår ikke, hvor mange af de 32.000 jomfruer Moses selv fik:

4 Mosebog 31,17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
4 Mosebog 31,18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 31,35 Af mennesker var der i alt 32.000 kvinder, der ikke havde haft samleje med en mand.

David

Alle ved, hvordan 200 filisterforhuder ser ud. Så her et billede af en portion friske blæksprutter.
Calamari med tomatsauce

David fik også samlet sig en del koner, selvom han foretrak at kysse Jonatan. Hvis vi tæller, får vi mindst 20: mindst 10 koner og mindst 10 medhustruer:

Først købte han Kong Saul's datter, Mikal, for 200 forhuder:

1 Samuel 18,27 brød David op med sine mænd og drog ud og slog to hundrede filistre ihjel. Og David kom med deres forhuder, som blev leveret til kongen i fuldt tal, så han kunne blive kongens svigersøn. Saul gav ham sin datter Mikal til hustru.

Desværre fortæller historien ikke, hvad Saul skulle bruge de 200 filisterforhuder til. Han har måske friteret dem som blæksprutteringe? Derefter blev David gift med Abigajil (1 Samuel 25,39) og Akinoam (1 Samuel 25,43), og lidt længere fremme i historien kommer en opremsning af hans sønner og sønnernes mødre: Akinoam, Abigajil, Ma'aka, Haggit, Abital og Egla.

2 Samuel 3,2 I Hebron fik David disse sønner: Amnon, den førstefødte, med Akinoam fra Jizre'el,
2 Samuel 3,3 Kil'ab, den næstældste, med Abigajil, der havde været gift med Nabal fra Karmel, Absalom, den tredje, søn af Ma'aka, der var datter af Geshurs konge Talmaj,
2 Samuel 3,4 Adonija, den fjerde, søn af Haggit, Shefatja, den femte, søn af Abital,
2 Samuel 3,5 Jitream, den sjette, som han fik med Egla, Davids hustru. Disse sønner fik David i Hebron.

David af Michelangelo Hermed var David oppe på 7 koner. Så fik han endnu flere koner og medhustruer:

2 Samuel 5,13 Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre.

Så nu er vi oppe på mindst 9 koner og et ukendt antal medhustruer. Så fik han slået Urias ihjel og giftede sig med den nybagte enke, Batseba:

2 Samuel 11,26 Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand.
2 Samuel 11,27 Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig; han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn.

Det fik profeten Natan til at skælde David ud. Natan minder David om, at det er Gud, der har givet David alle Kong Sauls koner. Som straf skal alle Davids koner voldtages:

2 Samuel 12,7 Da sagde Natan til David: "Du er manden! Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul.
2 Samuel 12,8 Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere.
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 12,11 Dette siger Herren: Jeg vil lade ulykken ramme dig fra din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem.

Vi får at vide, at David havde mindst 10 medhustruer:

2 Samuel 15,16 Fulgt af hele sit hus begav kongen sig af sted. Dog lod han ti medhustruer blive tilbage til at tage vare på paladset.

Disse medhustruer blev senere overtaget af Davids søn Absalom (2 Samuel 16,21-23).

2 Samuel 16,21: Akitofel svarede Absalom: "Gå ind til din fars medhustruer, som han lod blive tilbage til at tage vare på paladset. Så vil alle i Israel forstå, at du virkelig har lagt dig for had hos din far. Det vil sætte mod i alle dine tilhængere."
2 Samuel 16,22: Så slog man et telt op på taget for Absalom, og åbenlyst for hele Israel gik han ind til sin fars medhustruer.
2 Samuel 16,23: Et råd fra Akitofel havde dengang samme værdi som et svar fra Gud. Så meget betød Akitofels råd for både David og Absalom.
Kong David på sine gamle dage.
Fed David

. . . og lad os lige huske, at Bibelen intet har at indvende mod Davids opførsel. Det Gamle Testamente er kun lidt mopset over den triste historie med Urias og Batseba:

1 Kongebog 15,5 fordi David havde gjort, hvad der var ret i Herrens øjne, og hele sit liv ikke var veget fra noget af det, han havde befalet ham - bortset fra det, der skete med hittitten Urias.

. . . i Det Nye Testamente er selv denne lille synd tilgivet David. Nu er han mand efter Guds hjerte:

Apostl. G. 13,22 Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'

Og vinderen er. . .

Og vinderen er Kong Salomon med 700 koner og 300 medhustruer:

1 Kongebog 11,3 Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje.

I Højsangen påstår Salomon, at han "kun" havde 60 koner, 80 medhustruer og "unge piger uden tal" i sit harem, men Højsangen var måske hans ungdomsværk?

Højsangen 6,8 Der er tres dronninger og firs medhustruer og unge piger uden tal;

Gud Fader

Det er ikke ualmindeligt, at de "sande troende" beskrives som at være gift med Gud, mens de "forkerte troende" bliver svinet til i sprogets værste gloser for at "hore" med deres "møgguder".

I Ezekiel kapitel 23 sammenligner Gud sig selv med en bigamist, der har giftet sig med 2 søstre. Søstrene er en allegori for de 2 byer, Samaria og Jerusalem, javist, men hvis bigami var ildeset, ville Gud næppe sammenligne sig selv med en bigamist.

Sproget er ualmindeligt beskidt — selv af Bibelen at være. F.eks. beskrives døtrenes elskere som »horebukke, hvis lem var som æslers, og som tømte deres sæd ud som heste«. Jeg citerer derfor kun ganske kort — det her skulle gerne være en pæn hjemmeside:

Lot går i seng med sine to døtre.
Lot og hans døtre

Ezekiel 23,2 Menneske, der var to kvinder, der var døtre af samme mor.
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 23,4 Den ældste hed Ohola, og hendes søster hed Oholiba. De blev mine og fødte sønner og døtre.
Ezekiel 23,5 Men Ohola, der var gift med mig, horede. Hun brændte af begær efter sine elskere, efter assyrerne, krigere
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 23,18 Hun horede åbenlyst og blottede sit køn, så jeg brød med hende, ligesom jeg brød med hendes søster. De begår ægteskabsbrud, og der er blod på deres hænder. De begår ægteskabsbrud med deres møgguder. Selv de sønner, de fødte mig, ofrer de som føde til dem;
[.. .. ..] [. . .]
Ezekiel 23,37 De begår ægteskabsbrud, og der er blod på deres hænder. De begår ægteskabsbrud med deres møgguder. Selv de sønner, de fødte mig, ofrer de som føde til dem;

I Jeremias kapitel 3 er der to andre søstre. Denne gang er det Israel og Juda, og igen beskriver Gud sig selv som bigamist:

Jeremias 3,1 Når en mand sender sin kone bort, og hun forlader ham og bliver gift med en anden, kan han så tage hende tilbage? Mon ikke dette land ville blive vanhelliget derved? Og du, som horede med mange elskere, vil tilbage til mig! siger Herren.
[.. .. ..] [. . .]
Jeremias 3,6 Herren sagde til mig, dengang Josija var konge: Har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Hun går op på alle høje bjerge og hen under alle grønne træer, og dér horer hun.
Jeremias 3,7 Jeg tænkte: Når hun har gjort alt det, vil hun vende tilbage til mig. Men hun vendte ikke tilbage, og det så hendes troløse søster Juda.
Jeremias 3,8 Og hun så, at jeg sendte det utro Israel bort og gav hende skilsmissebrev på grund af alle de gange, hun havde brudt ægteskabet. Men den troløse søster Juda blev ikke bange; hun gik selv hen og horede.
Jeremias 3,8 Hun vanhelligede landet ved sit letfærdige hor; hun begik ægteskabsbrud med sten og træer.

Igen, det er en allegori, men hvorfor ville Gud beskrive sig selv som bigamist, hvis han var imod bigami?

Det Nye Testamente

10 jomfruer til Jesus.
10 jomfruer

Jesus har ikke nogle indvendinger mod flerkoneri. Som bekendt har Jesus aldrig ophævet Moseloven, og der lyder intetsteds i Det Nye Testamente nogen kritik af de gamle patriarker og deres livsstil. Tværtimod fortælles det, at Salomon (ham med 1.000 koner og "unge piger uden tal") var næsten lige så klog som Jesus (Lukas 11,31), og at David (ham, der havde mindst 20 koner) var en mand efter Guds hjerte.

Lukas 11,31: Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med dem, der hører denne slægt til, og dømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.

Apost. G. 13,22 Så afsatte Gud ham og oprejste David til konge over dem. Om ham vidnede Gud og sagde: 'Jeg har fundet David, søn af Isaj, en mand efter mit hjerte; han skal udføre alt det, jeg vil.'

Jesus selv forpassede alletiders chance for at sige noget, da han kom med en af sine evindelige lignelser.

Matthæus 25,1 Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 25,7 Da vågnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand.
[.. .. ..] [...]
Matthæus 25,10 Men medens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket.
Matthæus 25,11 Men senere komme også de andre Jomfruer og sige: Herre, Herre, luk op for os!
(Oversættelsen fra 1907)

I Jesus' historie går 10 jomfruer ud for at blive gift med den samme brudgom. På græsk står der "deka parthenois" dvs. ti jomfruer (se evt. Matthæus kapitel 25 på græsk). Det er en lignelse, javist, Jesus er brudgommen og jomfruerne er de kristne. Men hvorfor beskriver Jesus sig selv som polygamist, uden at indflette en bemærkning om, at han i øvrigt var imod flerkoneri? Hvis han altså havde været imod det.

Det var et retorisk spørgsmål, men Indre Mission kan åbenbart ikke svare på det. Derfor har de forfalsket oversættelsen fra 1992, og derfor citerer jeg fra den forrige oversættelse.

Paulus

Martin Perscheid: Paven finder det 11. bud: "Du skal have glæde ved sex".
Martin Perscheid

Derimod har den selvudnævnte apostel, Paulus, nogle regler for visse gejstlige: I epistlerne kommer Paulus med nogle begrænsninger for tilsynsmænd (biskopper) og menighedstjenere. Disse kirketjenere må kun have 1 kone.

1 Timotheus 3,2 En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer,
[.. .. ..] [. . .]
1 Timotheus 3,12 En menighedstjener skal være én kvindes mand og skal kunne styre børn og hus godt.

Titus 1,6 En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.

Det pudsige er så, at den katolske kirke har vedtaget, at præster og biskopper ikke må have nogen kone, selvom Paulus netop siger, at de godt må have én.

De vildledende ånder og dæmoner

Hvem forhindrer danske (mænd) i at have flere koner?.

Som vi har set, har Bibelen ingen forbud imod polygami. På samme måde havde Martin Luther intet at invende mod polygami. Hvem er det så, der står bag disse ukristelige forbud? Det har Bibelen (naturligvis) også et svar på — den har oven i købet et udtrykkeligt svar:

1 Timotheus 4,1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,
1 Timotheus 4,2 som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.
1 Timotheus 4,3 De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.

Konklusion: Hvis din præst nægter at vie dig med flere koner, så dunk ham i hovedet med en Bibel og kald ham en vildledende ånd, en dæmon og en løgnagtig lærer.

 
Guds hånd

Læs den saftige skandale om Martin Luther og dobbeltbrylluppet.

Yderligere information