Kapitler og Vers

I virkeligheden er det en ret nymodens opfindelse at opdele Bibelen i kapitler og vers. Den første, der opdelte Bibelen i kapitler, var Kardinal Hugo de S. Caro i 1238, og versinddelingen af Det Nye Testamente blev opfundet i 1551 af Robertus Stephanus.

Versopdelingen er altså ikke guddommeligt inspireret og varierer i øvrigt fra den ene oversættelse til den anden.

Det Korteste Vers i Bibelen

Hvilket vers er det korteste i Bibelen? Det afhænger selvfølgelig af, hvilken Bibel og hvilken oversættelse man følger, og hvilke tegn man tæller med. Et paradoksalt eksempel er, at Bibelens næstkorteste vers er »30.500 æsler«, hvilket er væsentligt kortere end Bibelens tredjelængste ord »tooghalvtredsindstyvende«. Hvis man i stedet havde skrevet "30.500" med bogstaver og "tooghalvtredsindstyvende" med tal, havde resultatet naturligvis været anderledes.

Et andet eksempel er Johannes 11,35, der er berømt for at være det korteste vers i King James Bible fra 1611, »Jesus wept.« (11 tegn), men i den danske oversættelse fra 1992 er verset noget længere: »Jesus brast i gråd.« (19 tegn).

BogVersKap.
1 Mosebog1.53350
2 Mosebog1.21340
3 Mosebog85927
4 Mosebog1.28936
5 Mosebog95934
Josva65824
Dommer61821
Ruth854
1 Samuel81131
2 Samuel69524
1 Kongebog81722
2 Kongebog71925
1 Krønike94329
2 Krønike82236
Ezra28010
Nehemias40513
Ester16710
Job1.07042
Salmerne2.527150
Ordsprogene91531
Prædikeren22212
Højsangen1178
Esajas1.29166
Jeremias1.36452
Klagesangene1545
Ezekiel1.27348
Daniel35712
Hoseas19714
Joel734(1)
Amos1469
Obadias211
Jonas484
Mikas1057
Nahum473
Habakkuk563
Zefanias533
Haggaj382
Zakarias21114
Malakias553(1)
Matthæus1.07128
Markus67816
Lukas1.15124
Johannes87921
Apostlenes G.1.00628
Romerne43316
1 Korintherne43716
2 Korintherne25613
Galaterne1496
Efeserne1556
Filipperne1044
Kolossenserne954
1 Thessaloniker895
2 Thessaloniker473
1 Timotheus1136
2 Timotheus834
Titus463
Filemon251
Hebræerne30313
Jakob1085
1 Peter1055
2 Peter613
1 Johannes1055
2 Johannes131
3 Johannes151
Judas251
Åbenbaringen40522
Total:31.1701.189

Det korteste danske bibelvers (10 tegn) er:

Job 3,2 Job sagde:

Det næstkorteste vers (12 tegn) finder vi i 4. Mosebog, hvor Moses lige har slagtet en masse uskyldige mænd, kvinder og børn. Rovet består blandt andet af 32.000 jomfruer og 61.000 æsler, og disse skal fordeles mellem krigerne, præsterne og Gud - så krigerne får 16.000 jomfruer og 30.500 æsler.

4 Mosebog 31,45 30.500 æsler

Tredjepladsen (13 tegn) deles af Jobs bog 6,1; 9,1; 12,1; 16,1; 19,1; 21,1; 23,1; 26,1, der alle lyder fuldkommen ens:

Job 6,1 Da sagde Job:

De to korteste vers i Det Nye Testamente er på hhv. 15 og 16 tegn:

1 Thess. 5,16 Vær altid glade,
1 Thess. 5,17 bed uophørligt,

Det Længste Vers i Bibelen

Det længste vers i den autoriserede Bibel er i Esters Bog (428 tegn)

Ester 8,9 Straks blev kongens skrivere kaldt sammen; det var den tredje måned, måneden sivan, på den treogtyvende dag i måneden. Ganske som Mordokaj befalede, blev der skrevet til jøderne og til satrapperne, statholderne og provinsernes stormænd, lige fra Indien til Nubien, i alt 127 provinser, til hver enkelt provins med dens egen skrift og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, også til jøderne med deres skrift og på deres sprog.

(I parentes bemærket har Esters Bog har også det næstlængste vers, nemlig kapitel 3, vers 12 på 410 tegn).

Det længste vers i Det nye Testamente er på 319 tegn:

Åbenbar. 20,4 Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.

Begge disse vers får dog totalt baghjul af adskillige vers i de de apokryfe bøger - f.eks. Tobits Bog, der med sine 885 tegn er længere end de to andre rekordindehavere tilsammen:

Tobit 5,10 Tobias gik ud, kaldte på ham og sagde: »Unge mand, min far beder dig komme ind.« Den unge mand gik så ind til Tobit, som bød ham velkommen, og han svarede: »Jeg ønsker dig megen glæde!« Men Tobit sagde til ham: »Hvad har jeg mere at glæde mig over? Jeg er blind og kan ikke se himlens lys, men ligger i mørket ligesom de døde, der ikke kan se lyset. Skønt levende er jeg blandt de døde! Nok kan jeg høre menneskenes stemme, men jeg kan ikke se dem.« Han svarede: »Vær ved godt mod, det varer ikke længe, før Gud helbreder dig. Vær ved godt mod!« Så sagde Tobit til ham: »Min søn Tobias vil rejse til Medien. Kan du tage af sted sammen med ham og vise ham vej? Du skal få din løn, broder.« Han svarede: »Jeg kan rejse sammen med ham. Jeg kender alle vejene til Medien. Jeg har været der mange gange, og jeg har rejst gennem hele slettelandet og kender bjergene og alle vejene i landet.«

Bøger og Kapitler

Bibeloversættelsen fra 1631 mangler et enkelt lille ord: "Du skal bedrive hor".
Trykfejl fra 1631

Hvilken bog er den korteste bog? Fem af Bibelens bøger — Obadias, Filemon, 2. Johannesbrev, 3. Johannesbrev og Judas-epistlen — består kun af et enkelt kapitel. Hvis vi kigger på antallet af vers, er 2. Johannesbrev det korteste med kun 13 vers.

Hvis derimod man kigger på ord og bogstaver, er det mere speget: I den danske oversættelse er Andet Johannes brev stadig det korteste, men i King James Bibel er der færre ord i det Tredje. Hvis man kigger på den græske originaltekst, er Tredje Johannesbrev det korteste både med hensyn til ord og bogstaver.

Til gengæld er det let at svare på, hvilken bog der er den største i Bibelen: Salmernes Bog er suverænt den største bog — både med hensyn til kapitler (150), antal vers (2.527) og antal tegn. I Septuaginta er der en salme mere, men her i Vesten regnes Salme 151 for apokryf.

Det længste kapitel i Bibelen er Salme 119 på 176 vers. Dette monster af en salme er i virkeligheden et akrostikon med otte vers for hvert af de 22 bogstaver i det jødiske alfabet.

Det korteste kapitel i Bibelen er Salme 117, der består af 2 vers.

Midten af Bibelen

Bibelen fra 1609 erstatter 'Jesus' med 'Judas' i Johannes 6,67
Trykfejl fra 1609

Hvilket kapitel er i midten af Bibelen? Den danske Bibel har 1189 kapitler. Derfor er Salme 117 det midterste kapitel med 594 kapitler på hver side. Salme 117 har altså to Danmarksrekorder: Den er både det midterste kapitel og Bibelens korteste kapitel.

Hvilket vers ligger i midten af Biblen? Svaret afhænger dels af, hvilken bibel man tænker på,(2) og dels af hvordan man definerer midten. Hvis vi kigger på den autoriserede Bibel fra 1992 uden apokryfer, indeholder Bibelen 31.170 vers, når 2. Mosebog 22,2a og 2b regnes som ét vers, og når indledningerne til de enkelte salmer tælles som separate vers. De to midterste vers er derfor Salme 101,6-7 med 15.584 vers på begge sider.

I engelsktalende lande verserer en vandrehistorie om, at Salme 118,8 er det midterste vers. I midten af dette vers i King James Bibel står der "The LORD": »It is better to trust in the LORD than to put confidence in man«. Dermed er Gud i midten af Bibelen. Denne historie er så udbredt, at moderne opdateringer af den over 400 år gamle King James Bibel lader dette vers være urørt. Det gælder King James 2000, American King James og English Revised Version, der alle lader verset være, som det var i 1611 (eller rettere: i 1769).

Men dette er altså skrupforkert. Man kan "flytte lidt" på midten afhængigt af, hvilken Bibel man vælger, og hvor mange af indledningerne i Salmernes Bog man tæller med, men man kan ikke flytte midten helt frem til Salme 118.

Længste og korteste ord

Bibelen fra 1613 erstatter 'Jesus' med 'Judas' i Matthæus 26,36
Trykfejl fra 1613

Det korteste ord: Ordet I er ikke bare Bibelens korteste ord, men også det første: »I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden«. Andre ord er ø (5 gange) og O (1 gang).

Bibelens længste ord er »Ikke-Fundet-Barmhjertighed« (26 tegn). Dette mærkelige ord er navnet på en profets datter. Gud beordrede Hoseas til at gifte sig med en horkvinde og avle nogle horebørn (ja, undskyld sproget, men det står der altså!) med det ene formål at give de stakkels "horebørn" nogle "sjove" navne:

Hoseas 1,2 Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas: Gå hen og gift dig med en horkvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren.
[.. .. ..] [. . .]
Hoseas 1,6 Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham: Kald hende Ikke-Fundet-Barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke.

Andre lange ord er: »indsættelsesoffervædderen« (25 tegn), »tooghalvtredsindstyvende« (24 tegn), »svingnings-bryststykket« (23 tegn), »indsættelsesofferkødet« og »gældseftergivelsesåret« (22 tegn)

Det længste ord i Det Nye Testamente er »begynderundervisningen« (22 tegn).

De længste ord i Apokryferne er »retfærdighedsgerninger« og »tempelindvielsesfesten« (begge 22 tegn).

Den forrige Bibeloversættelse fra 1931 havde »Istandsættelsesarbejdet« (23 tegn) og »Forsoningssyndofferets« (22 tegn).

Sjældne bogstaver

Det lærte du ikke i søndagsskolen:

Markusevangeliet indeholder 678 vers.

Hvis man fjerner den falske afslutning (12 vers) . . .

. . . ender man med:

666

Det sjældneste bogstav er bogstavet W, der ikke optræder i den danske Bibel fra 1992 og for den sags skyld heller ikke i den forrige oversættelse.

Bogstavet Q var heller ikke med i den forrige oversættelse, men i oversættelsen fra 1992 optræder q'et i skriften på væggen: "mené, mené, teqél".

I King James Bibel er alle bogstaverne med. Der er oven i købet adskillige eksempler på, at et enkelt vers indeholder hele alfabetet (det engelske) undtagen et enkelt bogstav: Ezra 7,21 indeholder hele alfabetet undtagen bogstavet B; Josva 7,24, 1 Kongebog 1,9, 1 Krønikebog 12,40, 2 Krønikebog 36,10, Ezekiel 28,13, Daniel 4,37 og Haggaj 1,1 mangler kun Q; 2 Kongebog 16,15 og 1 Krønikebog 4,10 mangler bare et X; Galaterne 1,14 mangler et K.

Ezra 7,21: And I, [even] I Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers which [are] beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily,
(King James Bibel fra 1611)
Josva 7,24: And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them unto the valley of Achor.
(King James Bibel fra 1611)
1 Kongebog 1,9: And Adonijah slew sheep and oxen and fat cattle by the stone of Zoheleth, which [is] by Enrogel, and called all his brethren the king's sons, and all the men of Judah the king's servants:
(King James Bibel fra 1611)
1 Krønikebog 12,40: Moreover they that were nigh them, [even] unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, [and] meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for [there was] joy in Israel.
(King James Bibel fra 1611)
2 Krønikebog 36,10: And when the year was expired, king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of the LORD, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.
(King James Bibel fra 1611)
Ezekiel 28,13: Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone [was] thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
(King James Bibel fra 1611)
Daniel 4,37: Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works [are] truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.
(King James Bibel fra 1611)
Haggaj 1,1: In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,
(King James Bibel fra 1611)
2 Kongebog 16,15: And king Ahaz commanded Urijah the priest, saying, Upon the great altar burn the morning burnt offering, and the evening meat offering, and the king's burnt sacrifice, and his meat offering, with the burnt offering of all the people of the land, and their meat offering, and their drink offerings; and sprinkle upon it all the blood of the burnt offering, and all the blood of the sacrifice: and the brasen altar shall be for me to enquire [by].
(King James Bibel fra 1611)
1 Krønikebog 4,10: And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep [me] from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.
(King James Bibel fra 1611)
Galaterne 1,14: And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers
(King James Bibel fra 1611)

I den danske Bibel kan vi ikke gøre kunsten efter, i og med at bogstaverne W og Q ikke fremkommer. Der er 15 vers (og 4 mere i apokryferne), der hver især indeholder alle alfabetets bogstaver fra A til Å med undtagelse af Q, W, X og Z. Det korteste(3) af disse vers er:

1 Kongebog 6,10 Han byggede tilbygningen på hele huset fem alen høj, og den var fæstnet til huset med cedertræsplanker.

Yderligere oplysninger


Fodnoter: (1) (2) (3)

I den autoriserede oversættelse fra 1992 er der 4 kapitler i Joel og 3 kapitler i Malakias. I den forrige Bibeloversættelse fra 1931 var der 3 kapitler i Joel og 4 i Malakias.
Som eksempel på forskelle mellem Bibler kan nævnes, at i oversættelsen fra 1992 har Bibelselskabet klippet 4 Mosebog 26,1 over, så de tre ord: »Efter denne plage« kommer til at udgøre et selvstændigt vers: 25,19.

Et andet eksempel er, at i den forrige danske oversættelse var Esajas 63,19 klippet over, så sidste halvdel (»Gid du sønderrev Himlen og steg ned, så Bjergene vakled for dit Åsyn!«) var et selvstændigt vers.

De øvrige vers er 1 Kongebog 7,2; 2 Kongebog 14,9; 1 Krønikebog 25,1; 2 Krønikebog 25,18; Ezra 3,7; Daniel 3,15; Amos 1,5; Markus 8,6; Lukas 12,1; Johannes 11,54; 19,38; Apostlenes Gerninger 16,1; 18,27 og 21,16.

I Apokryfferne er der 1 Makkabæer 5,28; 2 Makkabæer 6,7; 10,13 og 15,20.

I den forrige Bibeloversættelse er der 20 af disse vers, hvoraf det korteste er 1 Kongebog 7,3: »Det var oven over Rummene tækket med Cederbjælker, der hvilede på fem og fyrretyve Søjler, femten i hver Række«.