Jesus' hus

De forskellige evangelier giver hvert sit billede af Jesus. I det ældste evangelium, Markus, er Jesus et almindeligt menneske, der får en åbenbaring ved dåben.

Derefter begynder Jesus at samle sine disciple, og han kommer bl.a. til Levi. I oversættelsen fra 1948 beskrives Jesus' møde med Levi sådan:

Bibelen i Lego, Levi i toldboden
Lego: Levi i toldboden

Markus 2,14 Og da han gik forbi, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han siger til ham: "Følg mig!" Og han stod op og fulgte ham.
Markus 2,15 Senere sad han til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med Jesus og hans disciple; thi mange af dem fulgte ham stadig.
Markus 2,16 Da nu skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste med tolderne og synderne, spurgte de hans disciple: "Hvor kan han spise sammen med toldere og syndere?"
(oversættelsen fra 1948)

Markus fortæller os altså, at "han" sidder i "hans" hus, og så er det jo relevant at spørge, hvem "han" er. Det kan man faktisk ikke se i den græske originaltekst. På græsk står der hhv. "auton" (han) og "autou" (hans/sin/sit).

Sjældent historisk foto af Universets Skaber i sit tømrerværksted.
Jesus som tømrer

Grammatisk set er sætningen entydig: »Og han stod op og fulgte ham. Senere sad han til bords i hans hus«. Levi er den aktive part, "han", der har rejst sig op og fulgt efter Jesus, "ham". Derfor må det også være Levi, der er "han" i næste halvdel af sætningen.

Sætningen er også entydig rent logisk: Hvis huset var Levi's, ville det sige, at Levi havde fulgt Jesus ind i sit (Levi's) eget hus, og det lyder lidt søgt.

Bemærk også, at »farisæerne så, at han spiste med tolderne og synderne«. Hvis nu det havde været Levi's hus, og Levi selv var tolder, så burde det ikke overraske farisæerne, at der var toldere til stede. Ergo var det ikke Levi's hus.

Levi sad altså i Jesus' hus.

Der er også en helt anden (og lige så sandsynlig) mulighed. Markus springer nemlig meget i historien, og den ene episode afløser den anden uden varsel. Det kan sagtens tænkes, at Markus 2,14 er afslutningen på historien om Levi, og at Markus 2,15-16 er begyndelsen på en helt anden historie, der ikke handler om Levi. I såfald refererer "han" og "hans" ikke tilbage til nogen bestemt, men kan kun betyde, at hovedpersonen, Jesus, sidder i Jesus' hus.

Jesus ved bordet.
Jesus får pedicure

Jesus havde altså et hus! Og det er der ikke noget underligt i. Jesus var som bekendt tømrer, og det er vel meget normalt, at fuldtidsbeskæftigede håndværkere på 30-55 år har deres eget hus.

I starten af det kapitel, vi kigger på, fortæller Markus os, at Jesus var hjemme i Kapernaum:

Markus 2,1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme.

Matthæus tilføjer, at Jesus havde opfyldt en profeti, da han bosatte sig i Kapernaum:

Matthæus 4,13 Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land,

Senere i historien sker det igen, at Jesus kommer hjem, og tilsyneladende bor han alene, for hans mor og brødre dukker først op, da de hører, han er kommet hjem:

Markus 3,20 Så kom han hjem, og der samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise.
Markus 3,21 Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv.
[.. .. ..]
Markus 3,31 Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor.
Markus 3,32 Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham: "Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig."

Jesus var altså ikke en vandrende fugl. Han har haft sit eget hus i Kapernaum, hvortil han har inviteret disciple, toldere, syndere og farisæere.

Problemet

Jesus med kors Og hvad er der så galt med, at Jesus havde et hus?

Problemet kommer først, mår man roder alle evangelierne sammen. I Markusevangeliet er Jesus et almindeligt menneske, der får en åbenbaring ved dåben. Derfor har Markus ingen problemer med, at Jesus var kendt som en tømrer, at hans familie tror, han er tosset, eller at han bor i et hus.

Lukas- og Matthæusevangeliet bygger på Markus, men i disse senere evangelier er Jesus søn af Gud. Her er det vi får citaterne om, at "Menneskesønnen ikke har et sted at hvile sit hoved" (Matthæus 8,20). Udviklingen fortsætter i Johannesevangeliet, hvor Jesus nu er Ordet, der har eksisteret siden verdens skabelse. Senere har de kristne opfundet dogmet om Treenigheden, hvor Jesus er den samme som Gud. Når man blander det hele sammen, leder det til den absurde konklusion, at Universets Skaber har arbejdet 30 år som tømrer i en lille landsby.

Universets Skaber på arbejde.
Jesus på arbejde

Denne udvikling væk fra den bofaste håndværker ser vi også, når Matthæus ændrer teksten, så Jesus ikke er tømrer, men søn af en tømrer:

Matthæus 13,55 Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?

For at undgå spekulationer om hvorvidt huset var Jesus' hus, dropper Matthæus ordet "hans" og kalder det bare "huset".

Matthæus 9,9 Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.
Matthæus 9,10 Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple.

Af uransagelige årsager hedder Levi nu Matthæus. Dette har givet navn til Matthæusevangeliet, fordi man i gamle dage formodede, at Matthæus her beskrev sin egen kaldelse.

Lukas genfortæller også historien, men han ændrer teksten, så det står klart, at huset er Levi's:

Lukas 5,28 Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.
Lukas 5,29 Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem.

Hvis man er lidt skeptisk, kan man stadig undre sig: Hvis ikke engang Levi/Matthæus selv véd, om det er hans eget hus og bare skriver "huset" - hvordan kan Lukas så pludselig vide det?

Lukas tilføjer (vers 28), at »han lod alt ligge«. Dette er i tråd med de andre disciple, der efterlader fiskerbåde og net, når deres nye mester kalder. Men det er lidt selvmodsigende, at Lukas først understreger, hvordan den nye discipel opgiver sit gamle liv og bliver absorberet af sin nye mission, og i næste vers siges det klart, at han har sit eget hus.

Indre Missions Løsning

Pynt Det er selvfølgelig noget rod, at der kan være tvivl om, hvorvidt Jesus havde sit eget hus. Kristne kan bedst lide at tænke på Jesus som en vandrende fugl (Matthæus 8,20), der intet ejede (Matthæus 6,25).

Matthæus 8,20: Men Jesus sagde til ham: "Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved."
Matthæus 6,25: Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!«

Løsningen er derfor simpelthen at bytte om på ordene. Her kan man se, hvordan Markus 2,15 så ud i fire gamle oversættelser — og i den autoriserede oversættelse fra 1992:

Markus 2,15 Og det begav sig, der han sad til bords i hans huus, satte og mange toldere og syndere sig til bords med Jesus og hans disciple; thi de vare mange, og de fulgte ham.
(oversættelsen fra 1814)

Markus 2,15 Og det begav sig, der han sad tilbords i hans Huus, satte og mange Toldere og Syndere sig tilbords med Jesus og hans Disciple; thi de vare mange og havde fulgt ham.
(oversættelsen fra 1897)

Markus 2,15 Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte også
(oversættelsen fra 1907)

Markus 2,15 Senere sad han til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med Jesus og hans disciple; thi mange af dem fulgte ham stadig.
(oversættelsen fra 1948)

Markus 2,15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham.
(oversættelsen fra 1992)

Hokus, pokus. Hvis ikke teksten passer med Indre Missions verdensbillede, så retter man da bare i teksten. Nu kan enhver se, at det var Jesus, der sad til bords, og i og med at der står "hans hus" og ikke "sit hus", er der ingen tvivl om, at huset ikke er Jesus' hus. Elementært. Til gengæld kan man pludselig blive i tvivl om, det var Jesus eller Levi, der havde mange disciple.

Lad mig straks understrege, at dette ikke er en af de 6.000 forfalskninger i den græske tekst. Denne forfalskning skyldes udelukkende Bibelselskabet.

Bibelselskabet gentager det samme falskneri i Matthæusevangeliet:

Matthæus 9,10 Og det skete, da han sad til Bords i Huset, se, da kom der mange Toldere og Syndere og sade til Bords med Jesus og hans Disciple.
(oversættelsen fra 1907)

Matthæus 9,10 Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple.
(oversættelsen fra 1992)

Konklusion: Den enkelte forfatter digter på historien, som det passer ham, og hvis dét ikke er nok, sørger Indre Mission for at forfalske teksten.

Ressourcer

Yderligere information