Solformørkelse i Påsken

I oldtiden og middelalderen blev solformørkelser (især totale) ofte anset for varsler og kædet sammen med fx slag eller kongers død. Omtaler af solformørkelser giver ofte en mulighed for en præcis datering, da formørkelser med stor nøjagtighed lader sig beregne flere tusinde år tilbage i tiden, og totale formørkelser samtidig er tilpas sjældne til at indsnævre de mulige årstal betydeligt. (Gyldendals Encyklopædi)

De tre synoptiske evangelier er enige om, at der skete en række mirakler, da Jesus døde. Alle tre er enige om, at der var mørkt over hele jorden fra den sjette time til den niende time - dvs. fra klokken 12 til 15.

Sørg altid for, at der er solformørkelse, når du skal henrettes.
Hergé huggede i øvrigt idéen fra "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court" af Mark Twain.
Tintin i Soltemplet

I den aleksandrinske tekst, som bibeloversættelsen af 1992 bygger på, skriver Lukas rent ud, at Solen blev formørket:

Lukas 23,44 Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time,
Lukas 23,45 fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem.

Ordet, Lukas bruger, er eklipontos, der er det samme, som det engelske ord for solformørkelse, eclipse.

Så vidt, så godt. Som Gyldendals Encyklopædi siger, var det normalt, at en konges død blev kædet sammen med en solformørkelse. Når selve Himmelens Konge dør, så dør solen sammen med ham i 3 timer. I virkelighedens verden kan en total solformørkelse ikke vare længere end 7½ minut, men det skal ikke have lov til at ødelægge historien.

Hele historien hænger sammen som et urværk. Jesus blev født »da tidens fylde kom« (Galaterne 4,4), og dengang havde universets tandhjul drejet rundt og skabt en stjerne. Nu, hvor Jesus skal dø og genopstå, falder tandhjulene igen i hak, og der kommer solformørkelse og andre mirakler, så vi kan få opfyldt nogle profetier.

Galaterne 4,4: Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven,

Amos 8,9 På den dag, siger Gud Herren, lader jeg solen gå ned ved middagstid og bringer mørke over jorden ved højlys dag.
Amos 8,10 Jeg forvandler jeres fester til sorg og alle jeres sange til dødsklage; jeg lægger sæk om alle lænder og klipper hvert hoved skaldet. Jeg bringer en sorg som over det eneste barn; det ender som en bitter dag.

Joel 2,10 Foran Herren skælver jorden, og himlen ryster; sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere.

Zefanias 1,15 En vredens dag er denne dag, en dag med nød og trængsel, en dag med ødelæggelse og undergang, en dag med mulm og mørke, en dag med skylag og mørke skyer,

Som Gyldendals Encyklopædi skriver, burde vi kunne datere Jesus' dødsdag præcist ved at konsultere en tabel over solformørkelser.

Der er bare et enkelt problem — det samme problem, som gennemsyrer resten af Bibelen: Forfatterne vil for meget. Jesus skal både dø under påsken og ledsages af en solformørkelse. Dette er en fysisk umulighed.

Fuldmåne

Jesus blev som bekendt korsfæstet under den jødiske påske. Jøderne brugte en månekalender, hvor hver måned starter ved nymåne. Den jødiske påske varer en enkelt dag, og falder på den 14. dag i årets første måned:

Fuldmåne: Der kan kun komme genskær fra Solen, hvis Månen står modsat af Solen.
Fuldmåne

3 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.

Den fjortende dag efter nymåne er fuldmåne, så den jødiske påske falder altid på en fuldmåne.(1) Men prøv at kigge på diagrammet til højre. Fuldmåne er, når vi her på Jorden får mest muligt genskær, og vi får kun genskær, når Månen og Solen er på hver sin side af Jorden.

Ved solformørkelse er Månen mellem Solen og Jorden. Bemærk, at den del af Månen, der vender mod Jorden, er i skygge - tidspunktet er med andre ord meget tæt på nymåne.
Solformørkelse

En solformørkelse sker, når Månen skygger for Solen - dvs. når Månen går mellem Jorden og Solen. Da Månen ikke kan være på begge sider af jordkloden samtidigt, er det fysisk umuligt, at der sker solformørkelser ved fuldmåne.

Derfor har kristne i over 1.500 år forfalsket teksten. Ganske vist er Jesus altid god for et mirakel eller to, men selv om man er dybt kristen i hovedet, er det svært at tro på, at Jesus kan få jorden til at være på begge sider af månen samtidig. Så var det bedre at forfalske Bibelen, og i Textus Receptus står der bare, at solen "sortnede" (græsk: eskotisthê). Moderne Bibler bygger derimod på den aleksandrinske tekst, der er baseret på ældre og mere pålidelige manuskripter, og her står der rent ud, at det var en solformørkelse (græsk: eklipontos).

Uanset om det var en ægte solformørkelse eller en "solsortning", kan man undre sig over, at der ikke er en eneste jødisk, græsk eller romersk historiker, der har beskrevet dette mirakel. Påsken var en valfartsfest (siden 5 Mosebog blev fundet), så der har været 1.000.000 pilgrimme i Jerusalem, og ikke én har noteret sig dette naturstridige mirakel, der varede i 3 timer og dækkede hele Jorden. Men det er selvfølgelig også et mirakel. Halleluja.

Desværre modsiger Bibelen sig selv, for evangelisten Johannes er (som sædvanligt) dybt uenig med de andre evangelier. Ifølge Johannesevangeliet skulle forfatteren være den discipel Jesus elskede (Johannes 21,20-24), som stod ved korset og talte med Jesus lige til det sidste (Johannes 19,26-30). Johannes var altså øjenvidne i første række, og alligevel har han hverken registreret 3-timers solformørkelse eller andre overnaturlige ting. Paulus er et andet vidne, der heller ikke kender noget til nogen verdensomspændende solformørkelse. Bibelen kunne i den grad trænge til en dygtig redaktør.

Johannes 21,20: Da Peter vendte sig om, ser han den discipel følge efter, som Jesus elskede, og som ved måltidet havde siddet lige ved siden af ham og spurgt: Herre, hvem er det, der skal forråde dig?

[. . .]

Johannes 21,24: Det er den discipel, som vidner om dette, og som har skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt.
Johannes 19,26: Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn."

[...]
Johannes 19,30: Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Der er dog to historikere, der har rapporteret om en solformørkelse, nemlig Thallus og Flegon.

 
Guds hånd

Læs mere om miraklerne ved Jesus' død.

Ressourcer

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Påsken falder også tæt på fuldmåne her i Danmark.

Den jødiske påske varer en enkelt dag, der kan falde på alle mulige ugedage. Den kristne påske varer som bekendt flere dage, og her i Vesten falder 1. påskedag på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Læs meget mere om hvorfor og hvornår man fejrer påske