Hvad siger Bibelen om Lesbiske?

Bibelen i Lego, Kvinder må ikke bære mandsdragt
Lego: Kvinder må ikke bære mandsdragt

Lesbiske fylder ikke meget i Bibelen - kvinder var ejendom, og kvinders seksualitet var uinteressant, sålænge ejendomsretten ikke blev krænket. Dette får nogen til at tro, at lesbiske er heldigere end bøsser, og at de har fundet et "smuthul" i Bibelen.

Men ak, der er faktisk et par steder, der harcelerer over homoseksuelle af begge køn:

5 Mosebog 22,5 Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver, som gør den slags.

Romerne 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 1,32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Nu må man huske, at grunden til at Gud er så negativ overfor homosexualitet, dyresex og sæd-spildning i almindelighed er, at disse handlinger er imod Guds første og største kommando: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden« (1 Mosebog 1,28).

1 Mosebog 1,28: Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Således kan man læse i Det Nye Testamente, at kvinder er skyld i alle vores fortrædeligheder, lige siden historien med æblet og den talende slange. Kvinder kan derfor kun frelses, hvis de føder børn: De fortabte

1 Timot. 2,11 En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt;
1 Timot. 2,12 men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.
1 Timot. 2,13 For Adam blev skabt først, derefter Eva,
1 Timot. 2,14 og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.
1 Timot. 2,15 Men frelses skal hun, ved barnefødslen - hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed

Ruth og No'omi

No'omis mand og sønner var døde, og hun ville nu skilles fra sine to svigerdøtre. Den ene hed Ruth:

Gustave Doré, Ruth og No'omi klynger sig til hinanden.
Ruth og No'omi

Ruth 1,14 Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel; men Ruth klyngede sig til hende.
Ruth 1,15 Da sagde No'omi: »Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin gud. Følg du med din svigerinde!«
Ruth 1,16 Men Ruth svarede: »Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud.
Ruth 1,17 Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen: Kun døden skal skille os!«

Bemærk ordet "klyngede". Det hebraiske ord "dabaq" er det samme, der oversættes som "binder" i den anden skabelsesberetning, hvor der står (1 Mosebog 2,24): »Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.«.

Ordentlige Bibler bruger samme ord i begge passager. F.eks skriver King James Bibel fra 1611 "cleave" i begge vers: »Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife« og »but Ruth clave unto her«, mens The New Revised Standard Version bruger ordet "cling": »Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife« og »but Ruth clung to her«.

Bemærk også Ruths ord »Kun døden skal skille os«. Det minder jo mistænkeligt om bryllupsritualet »til døden jer skiller«. Men udover ordvalget er der formodentligt bare tale om stærke familiefølelser, og Ruth gifter sig da også senere med en mand og bliver oldemor til Kong David.

 
Guds hånd

Læs evt. hvad Bibelen siger om bøsser.

Eksterne links

Yderligere information