Opstandelse

Stor opstandelse i kirken. Først var det Thorkild Grosbøll, der ikke troede på opstandelsen, og nu er det dr. theol. Svend Andersen, der har udtalt, at "opstandelsen er et symbol".

Genopstandelse var ellers hverdagskost i gamle dage - og Bibelen har en lang tradition for genopstandelse, allerede fra Det Gamle Testamente:

Det Gamle Testamente

Kong Saul

Saul får en åndemaner til at genopvække Samuel.
Samuel

Kong Saul blev nervøs, da filistrene var ved at angribe, men Gud svarede ikke. Derfor var Saul nødt til at tale med en afdød profet.

1 Samuel 28,8 Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med to mænd tog han af sted, og om natten kom de til kvinden. Han sagde: »Spå mig ved en død! Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig.«
[.. .. ..][. . .]
1 Samuel 28,13 Kongen sagde til hende: »Du skal ikke være bange. Hvad er det, du ser?« »Jeg ser en ånd stige op fra jorden,« svarede kvinden.
1 Samuel 28,14 »Hvordan ser han ud?« spurgte han hende, og hun svarede: »Det er en gammel mand, der stiger op, og han er hyllet i en kappe.« Da forstod Saul, at det var Samuel, og han kastede sig til jorden.

Elias

Biblia Pauperum, type og antityper. Elias, Elisa og Jesus med Lazarus.
Elias, Elisa og Jesus

1 Kong. 17,17 Senere skete der det, at sønnen af denne kvinde, husets ejer, blev syg; hans sygdom var så alvorlig, at der til sidst ikke var liv i ham.
[.. .. ..][. . .]
1 Kong. 17,21 Så kastede han sig tre gange over drengen og råbte til Herren: »Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen
1 Kong. 17,22 Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende.
1 Kong. 17,23 Elias tog drengen og bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til hans mor og sagde: »Se her, din søn lever!«

Elisa

Koberger Bibel. Den døde mand stiger op af Elisas grav.
Genopstandelse

2 Kong. 4,32 Elisa kom ind i huset, og drengen lå død på sengen.
2 Kong. 4,33 Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene, og bad til Herren.
[.. .. ..][. . .]
2 Kong. 4,35 gik han ned i huset, frem og tilbage, gik op igen og krummede sig sammen over drengen. Da nøs drengen syv gange og åbnede sine øjne.

Og ikke bare kunne profeten Elisa opvække nyligt afdøde, men efter sin død kunne han genopvække et skelet (billedet til højre):

2 Kong. 13,21 Da nogle folk engang var ved at begrave en mand, og de pludselig fik øje på en strejfskare, kastede de manden i Elisas grav, og da manden kom i berøring med Elisas knogler, blev han levende og rejste sig op.

Goliat

Ethvert barn har hørt historien om, hvordan David slog kæmpen Goliat ihjel

Gustave Doré. Goliat dør for anden gang ud af tre.
David og Goliat

1 Samuel 17,49 stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden.
1 Samuel 17,50 Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget sværd.

For at være helt sikker på, at Goliat er rigtigt slået ihjel, giver David den døde mand dødssstødet i næste vers:

1 Samuel 17,51 Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans sværd, trak det ud af skeden og gav ham dødsstødet; derpå huggede han hovedet af ham. Da filistrene så, at deres helt var død, flygtede de.

Derefter skulle man tro, Goliat var død, men sandelig om han ikke genopstår og bliver slået ihjel en gang til 20 år senere:

2 Samuel 21,19 Der blev igen krig i Gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Betlehem, dræbte gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom.

I genfortællingen i Krønikebøgerne retter skriveren historien til, at det var en iøvrigt ukendt bror af Goliat: »Elkanan, Jairs søn, dræbte Lakmi, bror til gatitten Goliat« (1 Krønikebog 20,5).

Det Nye Testamente

Der var altså en solid tradition for genopstandelser i Det Gamle Testamente. Da Herodes hørte om den nye profet, Jesus, var hans reaktion, at det var Johannes Døberen, der var genopstanden:

Matthæus 14,1 På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus,
Matthæus 14,2 og han sagde til sine hoffolk: »Det er Johannes Døber! Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham.«

Andre kunne ikke blive enige med sig selv, om Jesus var den genopstandne Johannes Døberen, den genopstandne Elias, den genopstandne Jeremias eller en helt fjerde genopstanden profet.

Gustave Doré. Jesus genopvækker den døde.
Doré, Jesus genopliver den døde

Matthæus 16,13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?"
Matthæus 16,14 De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne."

Det siger selvfølgelig noget om, hvor gode vidner folk var dengang!

Jesus genopvækkede selv de døde et par gange:

Matthæus 9,16 Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.«
[.. .. ..][. . .]
Matthæus 9,23 Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede,
Matthæus 9,24 sagde han: »Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover.« De lo ad ham;
Matthæus 9,25 men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op.

Lukas 7,12 Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende.
Lukas 7,13 Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: "Græd ikke!"
Lukas 7,14 Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«
Lukas 7,15 Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor.

Lazarus

Gustave Doré. Jesus genopvækker Lazarus.
Doré, Jesus genopliver Lazarus

En del af disse historier "lugter" lidt - man sidder med en fornemmelse af, de døde måske ikke havde været "rigtigt" døde. Ligesom historien i Johannes 4,47-53, hvor drengen kun "lå for døden".

Johannes 4,49: Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.«

Denne tvivl bliver imidlertid bortjaget i Johannesevangeliet, der er det nyeste af de fire evangelier. Her er det ikke historien, der lugter - men liget selv:

Johannes 11,17 Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven.
[.. .. ..][. . .]
Johannes 11,39 Jesus sagde: »Tag stenen væk!« Martha, den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag
[.. .. ..][. . .]
Johannes 11,43 Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!«
Johannes 11,44 Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: «Løs ham og lad ham gå.«

De gamle profeter og hellige

Biblia Pauperum. Moses og Elias opstår.
Moses og Elias opstår

Både Moses og Elias blev genoplivet:

Markus 9,2 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem,
[.. .. ..][. . .]
Markus 9,4 Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus.

Da Jesus senere døde, genopstod der mange mennesker i samme øjeblik:

Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.

Der står oven i købet, at de genopståede døde gik ned i Jerusalem, der var fyldt af pilgrimme i forbindelse med påsken, og at de »viste sig for mange«. Desværre er der ingen samtidige historikere, der har registreret denne utrolige begivenhed.

Den hellige Bibel fortæller ikke, hvorfor de genoplivede zombier ventede tre dage, før de forlod gravene: »og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by«.

Jesus

På dette tidspunkt havde Jesus gjort genopvækkelse af de døde til en del af disciplenes standard-repertoire. I sin "udsendelsestale" sagde Jesus:

Matthæus 10,7 Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær!
Matthæus 10,8 Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet.

Så kom der for alvor gang i genopvækkeriet, og hvis man tror, det skete i hemmelighed, må man tro om igen. Da Johannes Døberen ville høre, om Jesus virkelig var Messias, bad Jesus Johannes' disciple om at fortælle Johannes, hvad der skete ude i byen:

Matthæus 11,2 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple
Matthæus 11,3 og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?"
Matthæus 11,4 Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser:
Matthæus 11,5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.
Matthæus 11,6 Og salig er den, der ikke forarges på mig."

Derfor virker det lidt underligt, når Jesus senere omtales som "den først opstandne fra de døde", "den førstefødte af de døde" og "førstegrøden af dem, der er sovet hen":

Apost. G 26,23 at Kristus måtte lide, når han, den først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne.«

Åbenbar. 1,5 og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod,

1 Korintherne 15,20 Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.
[.. .. .. ] [. . .]
1 Korintherne 15,23 Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.

Apostlene

Apostlene fortsatte med genopstandelser uden Jesus - både Peter:

Apost. G. 9,37 På den tid skete det, at hun blev syg og døde. De vaskede hende og lagde hende i et værelse ovenpå.
[.. .. ..][. . .]
Apost. G. 9,40 Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad; så vendte han sig mod liget og sagde: »Tabitha, stå op!« Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op.

. . . Og Paulus:

Mantegna: Peter, Johannes og Jakob holder vagt i Getsemane.
Mantegna, Jesus i Getsemane

Apost. G. 40,9 I vinduet sad en ung mand, der hed Eutykos. Da Paulus talte så længe, faldt han i søvn, og overmandet af søvnen styrtede han ned fra anden sal. Da man løftede ham op, var han død.
Apost. G. 40,10 Men Paulus gik ned, kastede sig over ham, tog om ham og sagde: »Ingen larm og klage! For der er liv i ham.«
Apost. G. 40,11 Så gik Paulus op igen, brød brødet og spiste og talte længe, lige til det blev lyst. Derpå tog han af sted.
Apost. G. 40,12 Den unge mand bragte de hjem i live; og de blev ikke så lidt trøstet.

Men selvfølgelig. . . . hvis staklen har lyttet til en af Paulus' kedelige prædikener, forstår man bedre udtrykket: "han er ikke død, han sover bare".

Konklusion: Sikke en opstandelse. Det må da kunne overbevise både præsten i Tårbæk og den mest vantro teologiprofessor.

Yderligere information


Op til Hvad Siger Bibelen