Gavekort nr. 1: For enhver, som beder, får;

Kristen tegneserie: enhver, som beder, får.
Jesus' store gavekort

Hvis Jesus havde levet i dag, ville han formentligt være blevet diagnosticeret som maniodepressiv (eller "bipolar" som det hedder i dag).

Det ene øjeblik truer han med, at næsten ingen mennesker vil blive frelst (Matthæus 7,13-14). Jesus vil afvise resten ved Perleporten (Matthæus 7,21-23), så de havner i Helvede til evig tortur (Matthæus 9,43-44). Jesus truede med at sætte hele byer i brand (Matthæus 11,20-24), og det kunne ikke gå hurtigt nok (Lukas 12,49).

Matthæus 7,13: Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.
Matthæus 7,14: Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
Matthæus 7,21: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matthæus 7,22: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23: Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
Matthæus 9,43: Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild,
Matthæus 9,44: hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.
Matthæus 11,20: Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig:
Matthæus 11,21: "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske.
Matthæus 11,22: Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer.
Matthæus 11,23: Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.
Matthæus 11,24: Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."
Lukas 12,49: Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.

Det næste øjeblik skifter fredsfyrsten polaritet, og så hedder det pludselig »elsk dine fjender«, »velsign dem, der forbander dig«, »vend den anden kind til«, og »Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig«.

Her har vi Jesus på en god dag:

Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Sådan skal det være. Jesus er den samme som Gud (Johannes 10,30), og vi kan bare bede Jesus og Gud om hvad som helst, så får vi det. Bed Gud om at lukke dig ind i Paradis, og porten vil springe op. Bed Jesus om en million kroner, og du får den.

Johannes 10,30: Jeg og Faderen er ét.

Sikke en guttermand. Vi ved jo, at Gud ikke lyver (4 Mosebog 23,19; Ordsprogenes bog 30,5; Johannes 17,17; Titus 1,2).

4 Mosebog 23,19: Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske:
Ordsprogenes bog 30,5: Ethvert ord fra Gud er lutret, han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.
Johannes 17,17: Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.
Titus 1,2: med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden -

Vi skal bare følge reglerne for bedning, og de er forklaret i Matthæus 6,5-8. Ifølge Jesus må man nemlig ikke bede i kirken (Matthæus 6,5), det skal ske i et kammer (Matthæus 6,6). Man skal holde sig til emnet i stedet for at komme med en mekanisk fadervors-remse (Matthæus 6,7). Ja, faktisk ved Gud, hvad vi mangler »endnu før I beder ham om det« (Matthæus 6,8), så dybest set er der slet ingen grund til at bede, men sådan vil Gud åbenbart helst have det.

Matthæus 6,5: Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.
Matthæus 6,6: Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Matthæus 6,7: Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.
Matthæus 6,8: Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Du kan evt. tage denne formular med ind i dit bedekammer:

Engel Engel

Guds lam Kære Gud

Jeg vil gerne tage imod Jesus' generøse tilbud (jvf. Matt. 6,5-8; 7,7-11). Derfor beder jeg dig give mig 1 million kroner / en Mercedes-Benz / større bryster / kraftigere erektion / visdom [det ikke ønskede overstreges]

Knus og kram,

Din for evigt [udfyld navn]

Kan det være nemmere?

Jo mere du plager, jo bedre

Jesus Kristus & Co. nr. 2
"Nu også med Satan"
Jesus Kristus & Co. nr. 2

Hvis du ikke får dine penge og din Mercedes-Benz lige med det samme, så har Jesus endnu et guldkorn i ærmet. Du skal bare plage Gud så meget, at Han giver op.

Lukas 18,1 Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte.
Lukas 18,2 Han sagde: "I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker.
Lukas 18,3 I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart!
Lukas 18,4 Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker,
Lukas 18,5 vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet."
Lukas 18,6 Og Herren sagde: "Hør, hvad den uretfærdige dommer siger!
Lukas 18,7 Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente?
Lukas 18,8 Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?"

Jesus siger rent ud, at vi skal råbe til Gud dag og nat, indtil Han bliver træt af at høre på os og opfylder vores ønske. Længe leve de kristne værdier.

Der står også i citatet foroven (vers 18,5), at det fremskynder processen, hvis Gud tror, vi vil slå Ham i ansigtet. Men det skal selvfølgelig "fortolkes" og "læses symbolsk".

Det er ikke første gang, vi møder plage-teknikken i Bibelen. Det var det samme, der skete, da Abraham manipulerede Gud til ikke at ødelægge Sodoma (1 Mosebog 18,22-33), og da Jesus helbredte den hedenske kvindes datter, fordi han var træt af hendes råberi.

Bortforklaringer

Gaver fra Jesus Hvis Når nu det alligevel ikke virker, og Gud ikke giver os vores million og Mercedes-Benz, så har kristne mennesker naturligvis et bredt arsenal af undskyldninger.

1) Den første bortforklaring er, at Gud ikke hjælper vantro hedninger. Ligesom Uri Geller heller ikke kunne bøje gafler, hvis der var for mange skeptikere blandt publikum.

Man skal først acceptere Jesus som sin personlige frelser, før tricket fungerer. Dette er en typisk Catch 22: Gud hjælper kun de Sande Kristne™, og hvis man beder Gud om 1 million kroner og en Mercedes-Benz, så er man ikke en sand kristen.

Men som verset tydeligt fortæller, har Jesus lovet at opfylde alle folks bønner. Der står ikke »nogen, som beder, får« eller »kristne, som beder, får« eller »20% af dem, som beder, får« — der står faktisk »enhver, som beder, får«. Der er næppe noget vers i Bibelen, der er mere tydeligt end dette her:

Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

2) Den næste bortforklaring er, at det ikke er "fint" nok at bede om jordiske ting som penge og Mercedes-Benz'er. Gud er bedre til "åndelige gaver" såsom indsigt, tålmodighed og visdom, Gud kan virke usynligt (og kurere nogle kræftceller, du ikke vidste du havde), og så kan Gud give dig en guldkrone i Himlen.

Men det var ikke det Jesus sagde til sine disciple.

Markus 10,29 Jesus sagde: »Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet,
Markus 10,30 som ikke får det hundreddobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den kommende verden.

Sådan var Jesus' ord til sine disciple: Forlad dit hjem, din mor, dine børn og din mark, og Jesus giver dig 100 hjem, 100 mødre, 100 børn og 100 marker »nu i denne verden«.

Jesus er altså ikke bleg for at opfylde materielle ønsker »nu i denne verden«, og det fremgår da også utallige steder i Bibelen, at Gud er storleverandør af jordiske værdier — kvinder, børn, kvæg, mad, vin, osv. osv. (5 Mosebog 20,14; 5 Mosebog 28,1-14; Job 42,12-13; Ordsprogenes Bog 3,9-10; 2 Samuel 5,10-13).

5 Mosebog 20,14: Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.
5 Mosebog 28,1: Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk.
5 Mosebog 28,2: Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:
5 Mosebog 28,3: Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken.
5 Mosebog 28,4: Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.
5 Mosebog 28,5: Velsignet være din kurv og dit dejtrug.

[. . .]

5 Mosebog 28,8: Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig.

[. . .]

5 Mosebog 28,11: Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig.
5 Mosebog 28,12: Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne.
Job 42,12: Fra da af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik fjorten tusind får, seks tusind kameler, tusind spand okser og tusind æselhopper.
Job 42,13: Han fik syv sønner og tre døtre;
Ordsprogenes Bog 3,9: Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde;
Ordsprogenes Bog 3,10: så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin.
2 Samuel 5,10: Og David blev mægtigere og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham.
[. . .]
2 Samuel 5,12: Da forstod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og ophøjet hans kongemagt for sit folk Israels skyld.
2 Samuel 5,13: Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre.

3) Den næste bortforklaring er, at Gud kan vælge at svare nej, eller kan vente med at svare. Men det er ikke det, der står. Der står ikke »enhver, som beder, får et nej;« eller »enhver, som beder, får besked på at vente;«. Der står »enhver, som beder, får;«. Kristne, der kommer med den slags bortforklaringer, bliver smidt direkte i Helvede af Jesus (Åbenbaringen 22,18-19).

Åbenbaringen 22,18: Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
Åbenbaringen 22,19: og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

4) Den næste bortforklaring er, at Gud bedst ved, hvad vi "i virkeligheden" ønsker os. Gud har besluttet, at der er noget andet, vi har mere brug for end 1 million kroner og en Mercedes-Benz.

Kan Jesus fremtrylle 1.000.000 kroner?
Jesus' tegn og gerninger

Så lad os se på Matthæus 7,8 i sammenhæng:

Matthæus 7,7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.
Matthæus 7,9 Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød,
Matthæus 7,10 eller give ham en slange, når han beder om en fisk?
Matthæus 7,11 Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Ikke mere Bullshit Her står udtrykkeligt, at Gud giver gode gaver. Når vi beder om et brød, får vi ikke en sten i stedet for; når vi beder om en fisk, får vi ikke en slange i stedet for; så når vi beder om 1 million kroner og en Mercedes-Benz, skal Gud ikke spise os af med en flad tyver og et løbehjul.

Igen, der står: »enhver, som beder, får;«, og ikke »enhver, som beder, får et eller andet tilfældigt fra Guds lykkepose;«.

Det er simpelthen det mest umisforståelige afsnit i hele Bibelen.

5) Den næste bortforklaring er, at der ikke står noget om, hvornår Gud opfylder vores ønske. Allerede "Sankt" Peter brugte bortforklaringen med, at tusind år er som én dag for Herren (2 Petersbrev 3,8). Denne undskyldning bruges flittigt: Gud kan bare vente med at opfylde alle mulige ønsker, løfter og profetier, indtil folk er døde af kedsomhed/alderdom i mellemtiden.

2 Peter 3,8: Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag.

Den bortforklaring er ærlig talt for tyndbenet. Hvis tusind år er som én dag for Gud, så er 1 million kroner vel også som 1 øre. Er det ikke utroligt, hvor pinlige undskyldninger Gud vil bruge — bare for at spare 1 øre?

6) Den næste bortforklaring er klassikeren, om at Bibelen skal "fortolkes" og "læses symbolsk". Pudsigt nok fortæller Bibelen selv, at man ikke bare skal lave "selvbestaltede" fortolkninger:

2 Peter 1,20 Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;
2 Peter 1,21 for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.

Som det fremgår, er der ingen ende på de tåkrummende dårlige bortforklaringer, så vi stopper her, inden tæerne krummer helt om i nakken. Men heldigvis har Jesus givet os et gavekort mere, og det gavekort er endnu bedre: Jesus' andet gavekort.

 
Guds hånd

Husk endelig at se Jesus' andet gavekort. Det er endnu bedre.

Ressourcer

Yderligere information