Davids folketælling

Der er mange mærkelige historier i Bibelen. En af dem handler om, hvordan Gud slog 70.000 uskyldige mennesker ihjel, fordi han blev vred over en folketælling, som han selv havde foreslået.

Som så mange andre historier i Bibelen, findes den i to versioner. Den ene er Anden Samuelsbog kapitel 24, den anden er Første Krønikebog kapitel 21:

2 Samuel 24,1 Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tirre folket og sagde: »Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!«

Gud og Djævelen.
Jesu fristelser

Gud lokker David til folketællingen.
I 1. Krønikebog 21,1 er det Satan, der lokker David. Selv Bibelen har svært ved at kende forskel på Gud og Satan.

1. Krønikebog 21,1: Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel.

2 Samuel 24,2 Kongen sagde til sin hærfører Joab: »Tag rundt i alle Israels stammer fra Dan til Be'ersheba og hold mønstring over folket, så jeg ved, hvor mange der er.«
2 Samuel 24,3 Joab sagde til kongen: »Måtte Herren, din Gud, gøre folket hundrede gange så stort, og måtte du selv komme til at opleve det, herre konge, men hvorfor er du så opsat på den mønstring, herre konge?«

Hærføreren protesterer høfligt. I 1. Krønikebog 21,3 siger han rent ud: »Hvorfor skal der komme skyld over Israel?«

1. Krønikebog 21,3: Joab sagde: "Måtte Herren gøre sit folk hundrede gange så stort! Er de ikke alle sammen dine tjenere, herre konge? Hvorfor forlanger du det, herre? Hvorfor skal der komme skyld over Israel?"

2 Samuel 24,4 Men Joab og de andre hærførere måtte bøje sig for kongen, og de forlod ham og gik ud for at mønstre folket Israel.

Joab og de andre hærførere måtte bøje sig. Der er altså mange, der har protesteret.

2 Samuel 24,5 De gik over Jordan og begyndte ved Aro'er og byen, der ligger midt i dalen, og fortsatte til Gad og Jazer.
2 Samuel 24,6 Så kom de til Gilead og til landet Taktim-Hodshi, derefter til Dan og Ijjon og drejede så af mod Sidon.
2 Samuel 24,7 Så kom de til fæstningen Tyrus og alle hivvitternes og kana'anæernes byer, og til sidst gik de til Be'ersheba i Judas sydland.

Tællingen gik altså rimeligt smertefrit. I Første Krønikebog sprang hærføreren nogle af stammerne over: »Men i Levi og Benjamin havde han ikke holdt mønstring, for han fandt kongens befaling afskyelig. Det var ondt i Guds øjne, og derfor slog han Israel.«

2 Samuel 24,8 Da de var taget rundt i hele landet, kom de efter ni måneder og tyve dage tilbage til Jerusalem.

Folketællingen tog 9 måneder og 20 dage - og David har ikke fået samvittighedskvaler endnu!

2 Samuel 24,9 Joab meddelte kongen det tal, mønstringen havde givet: I Israel var der 800.000 våbenføre mænd, i Juda 500.000.

Bemærk, at man kun tæller mændene. Der er jo en grund til, at det hedder mandtal.
I Første Krønikebog er tallene henholdsvis 1.100.000 og 470.000. Forfatteren af Bibelen må være talblind.

2 Samuel 24,10 Men efter at David havde holdt folketælling, fik han samvittighedskvaler og sagde til Herren: »Jeg har begået en stor synd. Tilgiv nu din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad.«

Man må endelig ikke tro, at "stor synd" bare er en floskel. Udtrykket bruges kun om ekstremt store synder. I hele Det Gamle Testamente støder vi kun på vendingen "stor synd" to andre steder:

1) Ved dansen om guldkalven, hvor jøderne gjorde oprør mod Gud.
2) Som forklaring på, at det nordlige rige gik under, og at 10 af Israels 12 stammer forsvandt for evigt.

Man kan undre sig over, hvorfor en folketælling er en "stor synd", og hvorfor David først ved det nu — efter 9 måneder og 20 dage. Men i alle tilfælde betyder en "stor synd", at Gud nu vil kaste sig ud i et af sine massemord.

2 Samuel 24,11 Da David stod op næste morgen, var Herrens ord kommet til profeten Gad, Davids seer:

Mon profeten Gad er stamfar til Emma? I øvrigt har vi selveste Sankt Peter's ord for, at David selv var profet, (Apostlenes Gerninger 2,29-30) så hvorfor kontakter Gud ikke David direkte?

Apostlenes Gerninger 2,29: Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag.
Apostlenes Gerninger 2,30: Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone,
Englen giver David valget mellem kornaks (hungernød), en pil (krig) og et kranium (pest).
Kong David

2 Samuel 24,12 »Gå hen og sig til David: Dette siger Herren: Jeg forelægger dig tre ting. Vælg selv en af dem, og den vil jeg så påføre dig.«
2 Samuel 24,13 Gad kom nu til David og fortalte ham det; han sagde: »Skal der i tre år være hungersnød i dit land, eller skal du i tre måneder være på flugt, forfulgt af dine fjender, eller skal der i tre dage komme pest i dit land? Find nu ud af, hvad jeg skal svare ham, der har sendt mig!«

Smukt. Valg mellem hungersnød, krig eller pest - selvom folketællingen var Guds egen idé.
I øvrigt har Bibelselskabet lavet deres sædvanlige fusk: Den hebraiske tekst siger syv års hungersnød, men Bibelselskabet retter det til tre år, så det passer med den parallelle historie i 1 Krønikebog 21,12 (i oversættelsen fra 1897 står der: »Skal der komme dig syv Års Hunger i dit Land?«).

2 Samuel 24,14 David sagde til Gad: »Jeg er i stor nød. Lad os da falde i Herrens hånd, for hans barmhjertighed er stor. I menneskehånd vil jeg ikke falde!«

David tror, at Gud er barmhjertig. Han bliver klogere!

2 Samuel 24,15 Fra næste morgen sendte Herren pest over Israel i den fastsatte tid, og der døde halvfjerds tusind mand af folket fra Dan til Be'ersheba.

Gud dræber 70.000 mennesker. Uanset om folketællingen var Guds eller Davids "skyld", var de 70.000 mænd i al fald uskyldige.

2 Samuel 24,16 Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt folket: »Det er nok, træk din hånd tilbage!« Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas tærskeplads.
2 Samuel 24,17 Da David så englen, som havde slået folket ned, sagde han til Herren: »Det er mig, der har syndet, mig, der har forbrudt mig; men fårene her, hvad har de gjort? Lad dog din hånd ramme mig og min fars hus!«

Gustave Doré. Gud sender pest over Israel.
Pest i Israel

Tænk, at David er nødt til at forklare Gud, at det er ham (David), der har syndet - og hverken de 70.000 mænd eller "fårene".

2 Samuel 24,18 Samme dag kom Gad til David og sagde til ham: »Gå op og rejs et alter for Herren på jebusitten Aravnas tærskeplads!«
[.. .. ..][. . .]
2 Samuel 24,24 Men kongen svarede: »Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv.

Det er ikke nogen tilfældig plads, David køber. Det er her han - og hans søn Salomon - skal opføre Jerusalems tempel.
I (1. Krønikebog 21,25) er prisen ikke 50 sekel sølv, men 600 sekel guld. Der har åbenbart været lidt inflation i mellemtiden.

1. Krønikebog 21,25: Så gav han Ornan seks hundrede sekel guld for stedet.

2 Samuel 24,25 Dér byggede han et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Da forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage standsede.

Så stopper Gud med at plage sit udvalgte folk.

Hvad har Gud imod folketællinger?

Der er ingen tvivl om, at selve folketællingen var en synd - hærchefen advarede mod at bringe skyld over Israel, og han trodsede kongens ordre ved at springe flere af stammerne over. Og der står, at det var »ondt i Guds øjne, og derfor slog han Israel«.

En "forklaring" kunne lyde: "Folketællingen var en hån mod Gud, fordi den stolte konge hellere ville tælle (og stole på) sine krigere, end at sætte sin lid til Guds evne til at forsvare ham".

Dette lyder ikke helt skævt: Man talte våbenføre mænd: »I Israel var der 800.000 våbenføre mænd, i Juda 500.000«, hvorimod kvinder, børn og slaver bare var ejendom.

Ikke desto mindre har der før været folketællinger. Fjerde Mosebog har en folketælling i starten og slutningen (det er derfor, bogen hedder Numbers på engelsk):

4 Mosebog 1,1 På den første dag i den anden måned i det andet år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, talte Herren til Moses i Åbenbaringsteltet i Sinajs ørken og sagde:
4 Mosebog 1,2 »Hold mandtal over hele israelitternes menighed, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, med opregning af navnene på samtlige mænd
de fortabte 4 Mosebog 1,3 fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd i Israel; du og Aron skal holde mønstring over dem, hærafdeling for hærafdeling.

4 Mosebog 26,1 [Efter denne plage] sagde Herren til Moses og til Arons søn, præsten Eleazar:
4 Mosebog 26,2 »Hold mandtal over hele israelitternes menighed fra tyve år og opefter, fædrenehus for fædrenehus, alle våbenføre mænd i Israel.«

Så her har Gud altså ingen problemer med at opfordre til at tælle våbenføre mænd.

Til gengæld koster det penge - mange penge:

2 Mosebog 30,11 Herren talte til Moses og sagde:
2 Mosebog 30,12 Når du holder mandtal over israelitterne for at mønstre dem, skal alle mænd betale sonepenge for sig selv til Herren, når de bliver mønstret, så de ikke rammes af en plage, når de bliver mønstret.
2 Mosebog 30,13 Enhver, der bliver mønstret, skal betale en halv sekel efter helligdommens vægt; en sekel er tyve gera. Den halve sekel er afgift til Herren.
2 Mosebog 30,14 Alle fra tyve år og opefter, der bliver mønstret, skal betale afgift til Herren.

Det er jo en anden snak! Gud har ikke spor mod folketællinger, bare præsterne får deres fede andel. Der var 800.000 + 500.000 våbenføre mænd, og med en halv sekel per mand er Gud altså snydt for 650.000 sekel. Det må være mange penge: Vi har jo lige læst, at David købte den grund, hvor Jerusalems tempel senere skulle ligge - med okser - for 50 sekel sølv (2. Samuel 24,24).

2. Samuel 24,24: Men kongen svarede: »Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv.

Det er disse beskyttelsespenge, Gud kræver for ikke at sende en "plage" over landet, som han jo gjorde i historien med Davids folketælling.

Var det Gud eller Satan, der lokkede David?

Hvis nu det ér en synd, hvorfor lokker Gud så? Og hvorfor er det Satan, der lokker, når historien gentages i Første Krønikebog?

Bibelen fra 1609 forveksler Jesus og Judas i Johannes 6,67
Trykfejl fra 1609

2 Samuel 24,1 Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tirre folket og sagde: »Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!«

1 Krønike. 21,1 Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel.

Kender Bibelen virkelig ikke forskel på Gud og Djævelen?

En kristen "forklaring" lyder således: »Gud har ikke lokket David, han har bare undladt at beskytte ham mod Satans tillokkelse, fordi Gud var vred over Davids tidligere synder«.

Der er bare det problem, at der står lokkede i begge historier - Gud lokkede, og Satan lokkede. Og ikke bare det: Det er det samme hebraiske ord, "wayyaset", der bruges begge steder i originalteksten. Med andre ord: Det ene øjeblik betyder "wayyaset" at lokke, og lige pludselig — hokus pokus — betyder det "undlade at beskytte mod at blive lokket".

Efterspil

Kong David på sine gamle dage.
Fed David

Uanset grunden til Guds vrede, var det tydeligt, at man ikke skulle tælle Guds folk i fredstid. Davids søn og efterfølger, Salomon, nøjedes med at tælle fremmede: »Salomo lod alle fremmede mænd i Israel tælle - tidligere havde hans far David ladet dem tælle« (2 Krønike 2,16-17).

2 Krønike 2,16: Salomo lod alle fremmede mænd i Israel tælle - tidligere havde hans far David ladet dem tælle - og der var 153.600.
2 Krønike 2,17: Af dem gjorde han 70.000 til bærere, 80.000 til stenhuggere i bjerglandet og 3600 til arbejdsledere, der skulle sætte folkene i arbejde.

Efter David's tid taltes der kun folk i forbindelse med krig (2 Krønikebog 25,5-11, 2 Krønikebog 26,11-13), hvilket bl.a. hang sammen med, at soldaterne skulle have deres løn. De eneste tilfælde af folketællinger i fredstid var, da jøderne vendte tilbage fra Babylon, og race-renheden skulle stadfæstes (se evt. folketællingerne i Ezra og Nehemias).

2 Krønikebog 25,5: Amasja samlede judæerne og opstillede dem fædrenehus for fædrenehus under tusindførere og hundredførere, hele Juda og Benjamin, og han mønstrede dem fra tyve år og opefter og fandt, at der var tre hundrede tusind udvalgte, våbenføre mænd, udrustet med lanser og langskjolde.
2 Krønikebog 25,6: Desuden hvervede han i Israel hundrede tusind erfarne krigere for hundrede talenter sølv.
2 Krønikebog 26,11: Uzzija havde en kampdygtig hær under ledelse af Hananja, en af kongens stormænd; den gjorde krigstjeneste afdeling for afdeling i det tal, de var blevet mønstret i af udskrivningschefen Je'uel og skriveren Ma'aseja.
2 Krønikebog 26,12: Tallet på de erfarne krigere, der var overhoveder for fædrenehusene, var 2600.
2 Krønikebog 26,13: Under deres ledelse stod en hær på 307.500 krigere, der med kraft og styrke kunne hjælpe kongen mod fjenden.

Derfor vakte det stor bestyrtelse, da den romerske Kejser Augustus i år 6 ville »holde folketælling i hele verden«. Denne folketælling forårsagede en række oprør, der i sidste ende kulminerede med Jødernes Krig mod Romerne år 66-70.

Konklusion: Uanset utallige dårlige bortforklaringer kommer man ikke uden om, at Gud slog 70.000 fuldstændigt uskyldige mennesker ihjel. Man kan godt forstå, at Bibelen kan tage fejl af Gud og Satan

 
Guds hånd

Denne blodige episode overbeviste jøderne om, at folketællinger er mod Guds vilje.

Læs meget mere om Kejser Augustus' folketælling og Jesus' fødsel.

Eksternt Link

Yderligere Information