Jesus og Figentræet

Bibelen i LEGO. Verdens klogeste mand opdager, at der ikke gror figner uden for figensæsonen.
Bibelen i LEGO, Jesus og figentræet.

Dengang medlemmerne af Monty Python samlede materiale til deres nye film, Life of Brian, fandt de ud af, at der rent faktisk kun er ét sted i Bibelen, hvor Jesus gør noget sjovt.

Det sker i historien, hvor Jesus får lyst til figner udenfor figensæsonen. Markus fortæller:

Markus 11,12 Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten.
Markus 11,13 Og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det; men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid.
Markus 11,14 Så sagde han til det: "Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig!" Og det hørte hans disciple.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 11,19 Om aftenen gik Jesus og disciplene ud uden for byen.
Markus 11,20 Næste morgen, da de gik forbi, så de, at figentræet var visnet fra roden.
Markus 11,21 Og Peter, som kom i tanker om det, sagde til Jesus: "Rabbi, se, det figentræ, som du forbandede, er visnet."

Man må give Monty Python ret i, at det er en ret pinlig historie. Figentræet har naturligvis ikke figner udenfor figensæsonen: »for det var ikke figentid«. Det burde Jesus virkelig vide, dels fordi han — ifølge ham selv — havde større visdom end selveste Kong Salomon (Lukas 11,31), og dels fordi, det er ham selv, der har skabt alting inklusive figentræer og årstider (Salme 74,17, Johannes 1,3).

Lukas 11,31: Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med dem, der hører denne slægt til, og dømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.
Salme 74,17: Du har fastlagt landjordens grænser, sommer og vinter har du skabt.
Johannes 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Normalt er de kristne parat til at forsvare alle Jesus' handlinger. Når Jesus svinede farisæerne til i sprogets værste gloser, var det selvfølgelig, fordi farisæerne var onde. Når Jesus gik amok med en pisk i templet (billedet til højre), var det selvfølgelig, fordi vekselererne var onde, og når Jesus vil smide milliarder af mennesker i Helvede til evig tortur, er de selvfølgelig onde alle sammen. Jesus ved bedst.

Mens figentræet visner, går Jesus ind i Jerusalem og rydder templet (Markus 11,15-18).
Al Hartley, Jesus renser templet

Men der er simpelthen ingen undskyldning for, at fredsfyrsten mister besindelsen og ødelægger det uskyldige figentræ: »Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig!«. Figentræet gør bare, hvad det er skabt til, og pludselig skal Jesus' dumhed gå ud over alle de mennesker, der pænt har ventet til figensæsonen. Når ikke Jesus må få figner, så er der heller ingen andre, der må.

Jesus var ellers ikke bange for at kloge sig om figner:

Lukas 6,44 For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk.

Nej, Hr. Geni; man plukker ikke figner af tjørn, men man plukker s'gu heller ikke figner af figentræer uden for figensæsonen.

Matthæus 24,32 Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær.

Ja, Hr. Geni; når sommeren nærmer sig, er der blade på figentræet — og først når figensæsonen nærmer sig, er der figner på træet.

Hvis historien skal vises Jesus' magt, havde det så ikke været et bedre mirakel at få figentræet til at bære figner udenfor sæsonen? Hvis Moses' bror, Aron, kunne få en stav til at blomstre og bære modne mandler på én nat (4 Mosebog 17,23), så burde Guds søn da også kunne trylle lidt figner frem på et figentræ.

4 Mosebog 17,23: Da Moses dagen efter gik ind i Vidnesbyrdets telt, havde Arons stav, staven for Levis hus, sat skud. Den havde sat skud, fået blomster og bar modne mandler.

Hvorfor kunne han ikke bare have lånt en rosin af en eller anden — og forvandlet den til 5.000 kurve med figner?

Oprydningens Time

Matthæus retter i Markusevangeliet.
Evangelisten Matthæus

Markusevangeliet er det ældste evangelium, og Jesus opfører sig ikke altid, som vi har lært i søndagsskolen (se mange eksempler på, hvordan Jesus bliver splitter-spedalsk).

De senere evangelister bygger på Markusevangeliet, og samtidig med at de "forfremmer" Jesus fra at være en profet til at være Guds enbårne søn, "forbedrer" de også teksten, så Jesus opfører sig mere som en Gudesøn bør.

Når Matthæus genfortæller den pinlige figen-historie, bliver den derfor "forbedret":

Matthæus 21,18 Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten.
Matthæus 21,19 Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det: "Du skal aldrig i evighed mere bære frugt!" Og i det samme visnede figentræet.
Matthæus 21,20 Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte: "Hvordan kunne figentræet visne med det samme?"

Så er den fikset: Matthæus fortæller ikke sine læsere, at det var uden for figensæsonen. Den opmærksomme læser vil kunne regne ud, at historien foregår lige inden påske, men i modsætning til Markus skærer Matthæus ikke ud i pap, at »det ikke var figentid«.

Matthæus bruger i stedet historien til at understrege Jesus' store magt: I Markusevangeliet er træet først vissent næste dag, så man kunne mistænke Jesus for at have hældt lidt Roundup® på træet i nattens mulm og mørke. Hos Matthæus visner træet »i det samme« for øjnene af disciplene, så de dumme disciple rigtigt kan undre sig.

Lukas ændrer historien endnu mere — ja, man kan spørge, om det overhovedet er den samme historie, som nu er blevet til en af Jesus' evindelige lignelser:

Lukas 13,6 Så fortalte han denne lignelse: "En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen.
Lukas 13,7 Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte?
Lukas 13,8 Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning.
Lukas 13,9 Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om."

I stedet for at gå agurk, fordi fignerne er forsinkede, venter den kloge mand tre år. Derefter graver han op omkring træet og gøder det, og venter et år mere.

Moralen er nu stik modsat, og opførslen er mere passende for en ægte gudesøn.

Ressourcer

Eksternt Link

Yderligere information