Hvad siger Bibelen om Dåb?

Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld? […] I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering. .
(Matthæus 15,3-6)
Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.
(Kolossenserne 2,8)

Et af de få gange, mange danskere kommer i kirken, er, når der er barnedåb. Lad os se, hvad Gyldendals Encyklopædi siger om døbefonte:

Døbefont. Da man holdt op med at neddyppe mennesker, lagde man et dåbsfad oven på fonten.
Døbefont

døbefont, (2. led af lat. fons, fontis 'kilde'), beholder til vand, der anvendes ved dåben i den kristne kirke. Med kristendommens konsolidering blev dåb i søer, vandløb eller bassiner afløst af neddypning i mindre beholdere. Det var først i 1200-t., at man visse steder gik over til at overøse barnet, en praksis, der blev almindelig fra 1400-t.

[. . .]

Fra senmiddelalderens Danmark findes en del fonte af malm eller bronze, fx i domkirkerne i Århus og Haderslev. Disse er så store, at de ville kunne bruges til fuld neddykning; men de efterreformatoriske døbefonte er som regel blot forsynet med en mindre skål eller et fad, dåbsfad, i konsekvens af, at dåb ved overøsning nu var slået fuldt igennem.
(Gyldendals Encyklopædi)

Lad os opsummere:

Ældre er kirkens tradition for "overøsning" altså ikke. Og hvis man gerne vil vide, hvad Bibelen siger om folk, der sætter Guds ord ud af kraft og erstatter gudsordene med egne traditioner, så kig i den orange boks foroven.

Johannes Dypperen

Sådan ser en dåb ud - ifølge Peter.
Syndfloden

Markusevangeliet, det ældste evangelium i Det Nye Testamente starter med, at Johannes Døberen (græsk: ioannes baptizôn) står i Jordanfloden. Ordet baptizo betyder at dyppe gentagne gange eller at nedsænke. Det er det samme ord, der bruges, når jøderne vasker deres fødevarer: »og de spiser ikke noget fra torvet, uden at de skyller [baptisôntai] det; og der er meget andet, som de overholder ifølge overleveringen: at skylle [baptismous] bægre, krus, kobbertøj og bænke« (Markus 7,4).

Dåben er en renselse af kroppen for at symbolisere den indre renselse. Et par dråber vand fra en velnæret præstehånd forslår slet ikke. Synderne skal skylles af. Som der står i Bibelen: »lad dig døbe og få dine synder vasket af« (Apostlenes Gerninger 22,16).

Apostlenes Gerninger 22,16: Hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe og få dine synder vasket af, idet du påkalder Herrens navn!'

Sådan er dåben også beskrevet i Bibelen: Johannes Døberen stod i Jordanfloden og døbte folk (Markus 1,5), Jesus »blev døbt af Johannes i Jordan« (Markus 1,9), hvorefter Jesus »steg op af vandet« (Markus 1,10). Folk, der blev døbt, gik »ned i vandet« (Apostlenes Gerninger 8,38), og bagefter kom de »op af vandet« (Apostlenes Gerninger 8,39).

Markus 1,5: Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
Markus 1,9: I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
Markus 1,10: Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due;
Apostlenes Gerninger 8,38: Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham.
Apostlenes Gerninger 8,39: Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere; han fortsatte sin rejse med glæde.

Vi taler om store vandmængder: Johannes døbte i Ænon »for dér var der meget vand« (Johannes 3,23). Peter kalder syndfloden for et billede på dåben:

Johannes 3,23: Også Johannes døbte, i Ænon ved Salem, for dér var der meget vand, og folk kom og blev døbt.

1 Peter 3,20 det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.
1 Peter 3,21 Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse,

. . . og Paulus kalder jødernes vandring gennem havet (hvor ægypterne druknede - se billede længere nede) for en dåb:

1 Korinth. 10,1 Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet
1 Korinth. 10,2 og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet

Biblia Pauperum. To typer på dåben.
Til venstre døbes Jesus af Johannes (iklædt kamelhår). Til højre drukner faraos soldater (bemærk, at kunstneren viser Det Røde Hav ved at blande røde og blå streger).
Tre typer på dåben

Paulus sammenlignede nedsænkningen og genopstigningen fra vandet med Jesus' begravelse og genopstandelse:

Romerne 6,3 Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?
Romerne 6,4 Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
Romerne 6,5 For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.

Kolossenser 2,12 da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.

Luther var inde på det samme i sin Katekismus:

Jesus' dåb
Ravenna, ca. år 500
Jesus døbes

For det fjerde: Hvad betyder det da, at der bruges vand ved dåben?

Det betyder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster, og at der i stedet for daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed.
(Luthers Katekismus)

Den gamle Adam skal ikke have dryppet lidt vand i hovedet — Adam skal druknes, skal han. Som der står i salmen:

om du skal Guds rige se,
da må på ny du fødes;
af vand og Ånd så må det ske,
den gamle Adam dødes.

Så Bibelen siger ingenting om at dryppe et par dråber vand på hovedet af spædbørn i kirken. Hvis kristne seriøst tror på, at dåben er nødvendig for frelse, må de hurtigst muligt se at blive døbt rigtigt.

 
Guds hånd

Læs meget mere om emnet: Hvad Bibelen siger om barnedåb og konfirmation, og hvad der sker med udøbte børn.

Yderligere information