Hvad siger Bibelen om ægteskab?

Ti jomfruer til en brudgom
(Matthæus 25,1-13)
Ti jomfruer

Kirken udbreder stadig sin magt på de store korsveje i vores liv. Når vi fødes, når vi "træder ind i de voksnes rækker", når vi indgår ægteskab, når vores børn bliver født, når vores familie og venner dør, og til sidst, når vi selv dør. Fra vugge til grav står præste-magikerne klar til at drysse lidt kristent glimmer over begivenheden.

Tag nu ægteskabet, hvor Kirken gladeligt leverer varen med brudeslør, myrter, kirkeklokker, hestevogn og orgelspil, og hvor cirkusforestillingen slutter med en mand i sort kjole og hvid møllesten om halsen, der salvelsesfuldt erklærer parret for "rette ægtefolk at være" (med mindre ægteparret er bøsser, for det kan Gud ikke lide).

Og hvad siger Bibelen så om bryllup og ægteskab? Den siger præcis det samme, som den siger om barnedåb og konfirmation: Ikke en pind.

I hele Det Gamle Testamente er der ikke engang et ord for ægteskab. Kvinder er jo ejendom, så Bibelen er fokuseret på ejendomsretten, nemlig ægteskabsbrud og racehygiejne. Der er heller ikke noget specielt ord for kone — der bruges samme ord for kvinde og kone. Man bruger jo også samme ord om et får eller et hus, uanset om det har en ejer eller ej.

Det Nye Testamente er skrevet af grækere, der var mere civiliserede, end Guds folk. Grækerne havde et ord for ægteskab, "gamos", og dermed teoretisk set også et ord for ugifte kvinder, "agamos". Dette ord bruges dog kun i 1ste Korintherne, mens resten af Det Nye Testamente stadig bruger ét og samme ord for kone og kvinde, "gunê". Det er op til den enkelte oversætter at opsnuse meningen ud fra sammenhængen.

Lad os forestille os, at lovene her i Europa rent faktisk byggede på Bibelen, sådan som mange påstår. Så ville Ægteskabsloven se sådan her ud:

Kristelig Lov om det Hellige Ægteskab

§ 1. Homofile ægteskaber er vederstyggelige (3 Mosebog 18,22-29, Matthæus 19,4-5, 1 Korintherne 6,9-10, 1 Timotheus 1,9-10, Romerne 1,26-32) og forbydes under dødsstraf (3 Mosebog 20,13, Romerne 1,27-32).

3 Mosebog 18,22: Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.
[.. .. ..]
3 Mosebog 18,29: For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.
Matthæus 19,4: Han sagde: "Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde
Matthæus 19,5: og sagde: 'Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'?
1 Korintherne 6,9: Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,
1 Korintherne 6,10: eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.
1 Timotheus 1,9: og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd,
1 Timotheus 1,10: utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære
Romerne 1,26: Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27: og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..]
Romerne 1,32: De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.
Romerne 1,27: og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..]
Romerne 1,32: De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.
3 Mosebog 20,13: Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

§ 2. Ægteskab defineres som foreningen mellem en mand og en eller flere koner, medhustruer (2 Samuel 5,13, 1 Kongebog 11,1-3, Romerne 7,2-3), voldtægtsofre (5 Mosebog 22,28-29), krigsfanger (4 Mosebog 31,17-18, 5 Mosebog 21,10-14) og sexslaver (2 Mosebog 21,7-11).

2 Samuel 5,13: Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer fra Jerusalem, og han fik flere sønner og døtre.
1 Kongebog 11,1: Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske;
[. . .]
1 Kongebog 11,3: Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje.
Romerne 7,2: En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever; men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham.
Romerne 7,3: Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live; men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens.
5 Mosebog 22,28: Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet,
5 Mosebog 22,29: skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far halvtreds sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever.
4 Mosebog 31,17: Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
4 Mosebog 31,18: Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.
5 Mosebog 21,10: Når du rykker ud til kamp mod dine fjender, og Herren din Gud giver dem i din magt, og du tager fanger
5 Mosebog 21,11: og blandt fangerne ser en smuk kvinde, som du bliver forelsket i og vil gifte dig med,
5 Mosebog 21,12: så skal du føre hende ind i dit hus; hun skal klippe sit hår og ordne sine negle
5 Mosebog 21,13: og aflægge sin fangedragt. Når hun en måneds tid har været i dit hus og grædt over sin far og mor, kan du gå ind til hende og gifte dig med hende; hun skal være din kone.
5 Mosebog 21,14: Men bryder du dig ikke længere om hende, skal du sende hende bort og lade hende gå. Du må ikke sælge hende, du må ikke udnytte hende, for du har haft samleje med hende.
2 Mosebog 21,7: Når en mand sælger sin datter som trælkvinde, skal hun ikke frigives på samme måde som trællene.
2 Mosebog 21,8: Hvis hendes herre ikke bryder sig om hende, skønt han havde bestemt hende for sig selv, skal han lade hende købe fri. Til udlændinge har han ikke ret til at sælge hende, for han har været troløs mod hende.
2 Mosebog 21,9: Hvis han bestemmer hende for sin søn, skal hun have en datters rettigheder.
2 Mosebog 21,10: Hvis han gifter sig med en til, må han ikke skære ned på det, den første har krav på, hverken føde, klæder eller ægteskabelig omgang.
2 Mosebog 21,11: Yder han hende ikke disse tre ting, skal hun frigives uden vederlag, helt gratis.

Stk. 2. Det er forbudt at undgå ægteskab med to kvinder, hvis de er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje (3 Mosebog 18,17). Overtrædelse af dette forbud medfører dødsstraf for de involverede parter (3 Mosebog 20,14).

3 Mosebog 18,17: En kvindes og hendes datters køn må du ikke blotte. Hendes sønnedatter eller hendes datterdatter må du ikke gifte dig med og derved blotte hende; de er hendes kødelige slægtninge. Det er en skamløshed.
3 Mosebog 20,14: Hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, er det en skamløshed. Både han og kvinderne skal brændes. Der må ikke være nogen skamløshed blandt jer.

Stk. 3. Det er forbudt at undgå ægteskab med to kvinder, hvis de er søstre (3 Mosebog 18,18).

3 Mosebog 18,18: En søster til din hustru må du ikke gifte dig med og gøre til medhustru og blotte også hendes køn, så længe din hustru lever.

Stk. 4. Specielt for tilsynsmænd og menighedstjenere tillades det ikke at have mere end en kone (1 Timotheus 3,2-12, Titus 1,6).

1 Timotheus 3,2:En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer,
[.. .. ..]
1 Timotheus 3,12: En menighedstjener skal være én kvindes mand og skal kunne styre børn og hus godt.
Titus 1,6: En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.

§ 3. Ægteskab må kun indgås mellem medlemmer af samme religion og samme etniske race (5 Mosebog 7,1-3, 4 Mosebog 25,6-8, Ezra 9,2, Ezra 10,2-3, Nehemias 13,23-25).

5 Mosebog 7,1: Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du,
5 Mosebog 7,2: og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed.
5 Mosebog 7,3: Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre,
4 Mosebog 25,6: Der var endda en af israelitterne, som for øjnene af Moses og hele israelitternes menighed bragte en midjanitisk kvinde med sig til sine brødre, mens de sad og græd ved indgangen til Åbenbaringsteltet.
4 Mosebog 25,7: Da præsten Pinehas, søn af Arons søn Eleazar, så det, trådte han ud fra menighedens midte, greb en lanse
4 Mosebog 25,8: og gik efter israelitten ind i brudeteltet og stak lansen gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinden, lige gennem underlivet. Så standsede plagen, der havde ramt israelitterne.
Ezra 9,2: For de selv og deres sønner har giftet sig med deres døtre, så den hellige slægt har blandet sig med folkene fra andre lande. Og stormændene og fyrsterne har været de første til denne troløshed."
Ezra 10,2: Shekanja, Jehiels søn, en af Elams efterkommere, tog til orde og sagde til Ezra: "Vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk; men alligevel er der håb for Israel.
Ezra 10,3: Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder til. Der bør handles efter loven!
Nehemias 13,23: På den tid så jeg også judæere, der havde giftet sig med ashdoditiske, ammonitiske og moabitiske kvinder.
Nehemias 13,24: Halvdelen af deres børn talte ashdoditisk eller et af de andre folks sprog og var ikke i stand til at tale judæisk.
Nehemias 13,25: Jeg gik i rette med dem, forbandede dem, og nogle af mændene slog jeg og rev dem i håret; jeg tog dem i ed ved Gud og sagde: "I må ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke tage deres døtre til jeres sønner eller jer selv.

Stk. 2. Ovenstående begrænsninger med hensyn til religion og etnisk race finder ikke anvendelse for voldtægtsofre (5 Mosebog 22,28-29), sexslaver taget som krigsbytte (4 Mosebog 31,17-18, 5 Mosebog 21,10-14), samt døtre, der på lovlig vis er købt fra deres fædre (2 Mosebog 21,7-11).

§ 4. Manden skal betale en brudekøbssum til kvindens far (1 Mosebog 34,12, 2 Mosebog 22,15-16), der for jomfrukoner fastsættes til 50 shekel sølv (5 Mosebog 22,28-29). Hvis kvinden er af kongelig æt, er prisen dog 100 forhuder (1 Samuel 18,25).

1 Mosebog 34,12: I kan forlange en stor brudekøbssum og gave af mig. Jeg vil give jer, hvad I kræver, hvis I bare vil lade mig få pigen til kone."
2 Mosebog 22,15: Når en mand forfører en jomfru, som ikke er forlovet, og har samleje med hende, skal han betale brudekøbssummen for hende og gifte sig med hende.
2 Mosebog 22,16: Men hvis hendes far nægter at give hende til ham, skal han alligevel betale, hvad der svarer til brudekøbssummen for en jomfru.
1 Samuel 18,25: Så sagde Saul: "I skal sige til David, at kongen ikke bryder sig om anden brudekøbssum end hundrede filisterforhuder som hævn over kongens fjender." Det var Sauls plan, at David skulle falde for filistrenes hånd.

§ 5. Den, som tidligere har indgået ægteskab, må ikke indgå ægteskab (Markus 10,9-12, 1 Korintherne 7,10-11). En kvinde, som tidligere har indgået ægteskab, må ikke indgå nyt ægteskab, før det første ægteskab er blevet opløst ved mandens død (1 Korintherne 7,39, Romerne 7,2-3).

Markus 10,9: Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille."
Markus 10,10: Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette,
Markus 10,11: og han sagde til dem: "Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende;
Markus 10,12: og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud."
1 Korintherne 7,10: De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand
1 Korintherne 7,11: - men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand - og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru.
1 Korintherne 7,39: En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever; men dør manden, er hun fri til at gifte sig, med hvem hun vil, blot det sker i Herren.

§ 6. Et ægteskab mellem en præst og en kvinde er kun gyldigt, hvis kvinden er jomfru og i slægt med sin mand (3 Mosebog 21,7;13-14).

3 Mosebog 21,7: De må ikke gifte sig med en skøge eller med én, der ikke er jomfru, eller med en fraskilt; for præsten er hellig for sin Gud,
[. . .]
3 Mosebog 21,13: Han skal gifte sig med en kvinde, mens hun er jomfru.
3 Mosebog 21,14: En enke eller en fraskilt eller én, der ikke er jomfru, eller en skøge må han ikke gifte sig med; kun en jomfru i sin slægt må han gifte sig med.

Stk. 2. Som en konsekvens af ovenstående paragraf er det under dødsstraf forbudt en præstedatter at miste sin jomfrudom (3 Mosebog 21,9).

3 Mosebog 21,9: Hvis en præstedatter vanærer sig ved at bedrive hor, er det sin far, hun vanærer. Hun skal brændes.

Stk. 3. Ægteskab med en enke kan tillades, ifald den forrige mand var præst (Ezekiel 44,22).

Ezekiel 44,22: De må ikke gifte sig med en enke eller en fraskilt, men kun med en jomfru af Israels hus eller med en enke efter en præst.

§ 7. Under kvindens menstruation skal hun isoleres en uge (3 Mosebog 15,19-24, 3 Mosebog 18,19). Det er under dødsstraf forbudt for ægtefæller at have samleje i denne periode (3 Mosebog 20,18, Ezekiel 18,5-9).

3 Mosebog 15,19: Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i syv dage, og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften.
3 Mosebog 15,20: Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad hun sidder på, er urent.
3 Mosebog 15,21: Enhver, som rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand; han er uren indtil aften.
3 Mosebog 15,22: Enhver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand; han er uren indtil aften.
3 Mosebog 15,23: Hvis nogen rører ved noget på sengen eller på det, hun har siddet på, er han uren indtil aften.
3 Mosebog 15,24: Hvis nogen har samleje med hende og får hendes menstruationsblod på sig, er han uren i syv dage, og enhver seng, han ligger på, er uren.
3 Mosebog 18,19: Du må ikke komme en kvinde nær og blotte hendes køn, mens hun er uren under sin menstruation.
3 Mosebog 20,18: Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn, har han blotlagt hendes kilde, og hun selv har blottet sit blods kilde. De skal begge udryddes fra deres folk.
Ezekiel 18,5: Når en mand er retfærdig, øver han ret og retfærdighed.
Ezekiel 18,6: Han holder ikke måltid på bjergene og løfter ikke sine øjne til Israels møgguder. Han skænder ikke anden mands hustru og ligger ikke hos en kvinde, der har sine blødninger.
Ezekiel 18,7: Han udnytter ikke nogen, men giver skyldneren hans pant tilbage. Han røver ikke bytte, men giver brød til de sultne og klæder til de nøgne.
Ezekiel 18,8: Han låner ikke ud mod renter og driver ikke åger. Han holder sig fra uret og fælder redelig dom mand og mand imellem.
Ezekiel 18,9: Han følger mine love og holder mine bud og handler redeligt. Han er retfærdig, han skal bevare livet, siger Gud Herren.

§ 8. Hvis to brødre bor sammen, og den ene af dem dør, påligger det den anden at gifte sig med afdødes enke (1 Mosebog 38,7-8). Overtrædelse af dette krav vil medføre straf (5 Mosebog 25,5-10).

1 Mosebog 38,7: Men Er, Judas førstefødte søn, vakte Herrens mishag, så Herren lod ham dø.
1 Mosebog 38,8: Så sagde Juda til Onan: "Gå ind til din brors kone, og udfør din svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom."
5 Mosebog 25,5: Når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten; hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende.
5 Mosebog 25,6: Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel.
5 Mosebog 25,7: Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, skal hun gå hen i byporten til de ældste og sige: "Min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel, han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig."
5 Mosebog 25,8: Så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tale ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil gifte sig med hende,
5 Mosebog 25,9: skal hans svigerinde for øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spytte ham i ansigtet og erklære: "Sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt op."
5 Mosebog 25,10: I Israel skal man kalde hans familie "den barfodedes slægt".

§ 9. Det er under dødsstraf forbudt for en kvinde usandfærdigt at hævde, at hun er jomfru på bryllupsnatten. En kvinde, der anklages efter denne paragraf, skal betragtes som skyldig, til det modsatte er bevist. Hvis hendes mand uretmæssigt har anklaget hende efter denne paragraf, skal han idømmes bødestraf, der tilfalder kvindens fader. Manden vil derefter have mistet retten til at søge skilsmisse, jvf. § 10 (5 Mosebog 22,13-21).

5 Mosebog 22,13: Hvis en mand gifter sig med en kvinde og efter samleje med hende fatter modvilje mod hende
5 Mosebog 22,14: og retter beskyldninger mod hende, bringer hende i vanry ved at sige: "Jeg giftede mig med denne kvinde, men da jeg lå med hende, fandt jeg ikke bevis på, at hun var jomfru,"
5 Mosebog 22,15: så skal pigens far og mor tage beviset på, at pigen var jomfru, og bringe det hen til byens ældste i byporten.
5 Mosebog 22,16: Pigens far skal sige til dem: "Jeg gav denne mand min datter til kone; men han fattede modvilje mod hende
5 Mosebog 22,17: og har nu rettet beskyldninger mod hende og sagt, at han ikke har fundet bevis på, at hun var jomfru. Men her er beviset på, at min datter var jomfru." Så skal de brede klædet ud foran byens ældste,
5 Mosebog 22,18: og byens ældste skal tage manden og straffe ham.
5 Mosebog 22,19: De skal idømme ham en bod på hundrede sekel, og dem skal de give pigens far, for manden har bragt en jomfru i Israel i vanry; hun skal fortsat være hans kone, han må ikke sende hende bort, så længe han lever.
5 Mosebog 22,20: Men hvis anklagen er sand, og beviset på, at pigen var jomfru, ikke er til stede,
5 Mosebog 22,21: skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde, fordi hun har begået en nedrighed i Israel ved at bedrive hor i sin fars hus. Du skal udrydde det onde af din midte.

Stk. 2. Ovenstående paragraf finder kun anvendelse for kvinder. Der skal ikke håndhæves en tilsvarende regel for mænd.

§ 10. En ægtefælle har ikke ret til skilsmisse, hvis ægteskabet er mellem en voldtægtsforbryder og hans offer (5 Mosebog 22,28-29), eller hvis ægtemanden har forsøgt at få sin kone henrettet efter paragraf § 9 (5 Mosebog 22,13-21). Der gives ikke tilladelse til skilsmisse for kvinder (5 Mosebog 24,1, Markus 10,12, 1 Korintherne 7,10, 1 Korintherne 7,39, Romerne 7,2-3).

Markus 10,12: og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud."

§ 11. En mand, der indgår ægteskab, skal være undtaget for militærtjeneste et år derefter, og hans arbejdsgiver kan ikke pålægge ham noget arbejde i dette år (5 Mosebog 24,5).

5 Mosebog 24,5: Når en mand lige har giftet sig, skal han ikke gøre krigstjeneste, og man kan heller ikke pålægge ham andre forpligtelser. Et år skal han være fritaget til gavn for sit hus og til glæde for sin hustru.

§ 12. Staten skal have den fornødne magt til at sikre, at hver kvinde underkaster sig sin mand, som var han Gud (Efeserne 5,22-24, 1 Korintherne 11,3).

Efeserne 5,22: I hustruer under jeres mænd som under Herren;
Efeserne 5,23: for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser.
Efeserne 5,24: Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.
1 Korintherne 11,3: Men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud.

§ 13. Hvis en mand forfører en jomfru, som ikke er forlovet, pålægges han ægteskab med hende, med mindre jomfruens fader ikke accepterer det, i hvilket tilfælde manden må betale faderen en passende bod. Myndighederne har ikke hjemmel til at vurdere rimeligheden af faderens krav i denne sag (2 Mosebog 22,15-16).

Stk. 2. Hvis kvinden var forlovet, og forførelsen fandt sted i byzone, behøver manden ikke at gifte sig med kvinden, idet de begge idømmes dødsstraf (5 Mosebog 22,23-25).

5 Mosebog 22,23: Når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende,
5 Mosebog 22,24: skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp derinde i byen, og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde. Du skal udrydde det onde af din midte.
5 Mosebog 22,25: Men hvis det er ude på marken, manden træffer pigen, der er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, så er det kun ham, der skal dø.

§ 14. Et ægteskab vil være ugyldigt, hvis manden har kastet et lystent blik på en anden kristen mands kone (Matthæus 5,28).

Matthæus 5,28: Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.

§ 15. Et ægteskab er ikke gyldigt mellem en kristen og en ikke-kristen (2 Johannes 1,9-11, 2 Korintherne 6,14-16).

2 Johannes 1,9: Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.
2 Johannes 1,10: Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen;
2 Johannes 1,11: for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.
2 Korintherne 6,14: Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?
2 Korintherne 6,15: Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro?
2 Korintherne 6,16: Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."

§ 16. (Ophævet)

§ 16 er ophævet fra d. 20.03.0034 ved § 17. Hidtidig ordlyd: Ægteskab kan til enhver tid annulleres af manden uden angivelse af årsag (5 Mosebog 24,1-4, Markus 10,4).

5 Mosebog 24,1: Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort,
5 Mosebog 24,2: og hvis hun så, når hun har forladt hans hus, går hen og bliver gift med en anden,
5 Mosebog 24,3: og hendes anden mand fatter modvilje mod hende og udfærdiger et skilsmissebrev til hende, giver hende det og sender hende bort, eller hendes anden mand, som har giftet sig med hende, dør,
5 Mosebog 24,4: da må hendes første mand, som sendte hende bort, ikke gifte sig med hende igen, efter at hun nu er blevet uren. For det afskyr Herren, og du må ikke bringe skyld over det land, Herren din Gud vil give dig i eje.
Markus 10,4: Og de sagde: "Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende."

Stk. 2. Der gives ikke tilladelse til skilsmisse mellem en voldtægtsmand og hans offer jvf. § 13 (5 Mosebog 22,28-29).

Stk. 3. Der gives ikke tilladelse til skilsmisse for en mand, der forgæves har forsøgt at få sin kone henrettet med henvisning til § 9 (5 Mosebog 22,16-19).

§ 17. Skilsmisse tillades kun i tilfælde af utroskab fra den kvindelige parts side (Matthæus 5,32, Matthæus 19,9).

Matthæus 5,32: Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.
Matthæus 19,9: Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud."

Stk. 2. Der kan ikke bevilges skilsmisse til den kvindelige part (Markus 10,12, 1 Korintherne 7,10, 1 Korintherne 7,39, Romerne 7,2-3).
§ 17 er indsat ved ny lovbekendtgørelse d. 20.03.0034 og ophæver § 16 i sin helhed.

Yderligere information