Hvad siger Bibelen om bøsser?

Det er sjovt med ham Gud: Man skulle tro, han var travlt optaget af at forhindre tsunamier og terroristangreb, eller at han ville gøre noget ved krig, sygdom og hungersnød. Det interesserer ham imidlertid ikke - til gengæld går han meget op i, hvem der går i seng med hvem.

Det Gamle Testamente

Bibelen er ikke just kendt for at være tolerant, og holdningerne til homoseksuelle er ingen undtagelse: Jesus piskes

3 Mosebog 18,22 Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed.
[.. .. ..] [...]
3 Mosebog 18,29 For enhver, som gør nogen af disse vederstyggeligheder, det menneske skal udryddes fra sit folk.

Det pudsige er, at mange steder i Mellemøsten, Mellemamerika og Sydamerika regnes man kun som bøsse, hvis man er den modtagende part i et analt samleje. Det vers, vi lige har citeret, siger det modsatte - det forbyder mænd at bestige andre mænd, som om de var kvinder, men det forbyder ikke mænd at blive besteget.

Glæden er dog kun kortvarig, da det andetsteds fremgår, at der er dødsstraf for begge parter:

3 Mosebog 20,13 Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.

Så er der for så vidt ikke mere i Det Gamle Testamente (det burde også være nok), men specielt i USA graver man lidt mere frem - fx om byen Sodoma:

Sodoma

Lot fik besøg af to engle, og det rygtedes blandt Sodoma's indbyggere:

Bibelen i Lego, Sodoma
Lego: hoben, der vil voldtage englene

1 Mosebog 19,4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én.
1 Mosebog 19,5 De råbte til Lot: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!«

Historiebøgerne skrives som bekendt af sejrherrerne, og det gælder især indenfor religion. Bibelen beretter, at alle Sodoma's mænd havde tænkt sig at voldtage de to engle (se billedet til højre).

Den slags var selvfølgelig med til at give byen et dårligt navn, og det gør, at "Sodomite" i dag betyder bøsse på engelsk.

I engelsktalende lande er Bibelen gået i selvsving og ser "sodomitter" overalt. Her er et eksempel med det samme vers på dansk og engelsk:

5 Mosebog 23,18 Ingen israelitisk kvinde eller mand må blive helligskøge.
(Den autoriserede danske oversættelse fra 1992)

5 Mosebog 23,17 There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel.
(King James Bible, 1611)

Her er den danske oversættelse korrekt. Ordet "qâdêsh" betyder en hellig mand, der hengiver sig til tempel-prostitution og "afgudsdyrkelse". Nogle af de gamle religioner havde tempelskøger, både kvindelige skøger og "mandsskøger", og da Gud ikke kan tåle andre religioner, er den slags selvfølgelig forbudt.

Den engelske King James Bibel vælger i stedet at oversætte mandlig helligskøge til Sodomite - her og i 1 Kongebog 14,24, 15,12, 22,46 og 2. Kongebog 23,7, og - vupti - så har man fem vers mere, der forbander bøsser.

1 Kongebog 14,24: And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.
(King James Bible, 1611)
1 Kongebog 15,12: And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.
(King James Bible, 1611)
1 Kongebog 22,46: And the remnant of the sodomites, which remained in the days of his father Asa, he took out of the land.
(King James Bible, 1611)
2 Kongebog 23,7: And he brake down the houses of the sodomites, that were by the house of the LORD, where the women wove hangings for the grove.
(King James Bible, 1611)

Det Nye Testamente

Vig bag mig, Satan!
Vig bag mig

Jesus nævnte ikke homoseksuelle, men på den anden side har han jo aldrig ophævet de gamle barbariske moselove.

Det nærmeste Jesus kom er:

Matthæus 19,4 Han sagde: »Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde
Matthæus 19,5 og sagde: 'Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'?

Men talte Jesus om skilsmisseregler.

Til gengæld snakkede hans apostel, Paulus, rent ud af posen:

Romerne 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,
Romerne 1,27 og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.
[.. .. ..] [. . .]
Romerne 1,32 De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Det var et af de få vers, der også harcelerer mod lesbiske. Bøsser og lesbiske har "pådraget sig deres straf". Der står ikke, hvad straffen er, hvilket hænger sammen med, at på Paulus' tid var landet under romersk styre, og de kristne kunne ikke bare gå og stene alle de folk, som de havde lyst til.

Her er flere eksempler:

Homoseksualitet forekommer i naturen blandt mange dyrearter. Blandt andet hos pingviner!
Pingviner i Helvede

1 Korinth. 6,9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,
1 Korinth. 6,10 eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.

1 Timotheus 1,9 og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd,
1 Timotheus 1,10 utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære

I de to citater foroven sættes bøsser på Guds "hadeliste" - sammen med mordere, tyve og røvere. Vent bare til Fredsfyrsten vender tilbage til Dommedag - så skal de få.

Judas - altså ikke Iskariot, men bror til Jesus og Jakob - refererer også til Sodoma:

Judas 1,7 og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.

I oversættelsen fra 1992 står der »unaturlige forbindelser« - i oversættelsen fra 1907 stod der »fremmed Kød«, hvilket er den bogstaveligt korrekte oversættelse. Folk, der ønsker at voldtage engle, må siges at gå efter fremmed kød. Sodoma blev som bekendt ødelagt af ild, og ifølge Jesus' bror vil alle bøsser blive straffet med evig ild »som et afskrækkende eksempel«.

På den anden side...

På den anden side er Bibelen god til at modsige sig selv.

David og Jonathan

David og Jonatan Pudsigt nok er der er en meget tvetydig beskrivelse af et forhold mellem David og Sauls søn Jonatan (billedet til højre):

1 Samuel 18,2 Jonatan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv;
1 Samuel 18,3 han sluttede pagt med David, fordi han elskede ham som sig selv.
1 Samuel 18,4 Jonatan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt, ja, selv sit sværd, sin bue og sit bælte.

Jonatan elskede altså David og smed både kappe og dragt foran ham — mange år før undertøjet blev opfundet!

Kong Saul prøvede at få David gift, først med sin ene datter, og så med sin anden - men uden held. Derimod havde David ikke noget imod at kysse Jonatan:

1 Samuel 20,41 Da drengen var gået, rejste David sig bag ved stenen. Han kastede sig tre gange til jorden for Jonatan, og så kyssede de hinanden og græd sammen.

Da David blev konge, fik han mange koner, men det sagde ham åbenbart ikke rigtig noget, for da han sang sin dødsklage over Jonatan, sang han blandt andet:

2 Samuel. 1,26 Jeg sørger over dig, Jonatan, min broder, jeg holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrebar end kvinders.

Kys

Smask! Kalkmaleri fra Gørlev Kirke
Gørlev kirke

Bibelen ser åbenbart heller ikke noget underligt i, at mænd går og kysser på hinanden. Den gang Jesus blev fik sine fødder salvet, bebrejdede han sin vært, at han (værten) ikke havde kysset ham:

Lukas 7,45 Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind.

Til gengæld fik Jesus som bekendt et kys af Judas:

Matthæus 26,49 Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et "Rabbi!" og kyssede ham.
Matthæus 26,50 Jesus sagde til ham: "Min ven, nu har du gjort dit." Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham.

Jesus' reaktion er lidt forskellig i de 4 evangelier, men der er ikke nogen af dem, der lader Jesus sige: "Hvorfor begynder du pludselig at kysse mig?".

Epistlerne er også fyldt med "hellige kys".

Romerne 16,16 Hils hinanden med helligt kys. Alle Kristi menigheder hilser jer.

to putti 1 Korinth. 16,20 Hilsen fra alle brødrene. Hils hinanden med helligt kys!

2 Korinth. 13,12 Hils hinanden med helligt kys! Hilsen fra alle de hellige.

1 Thessal. 5,26 Hils alle brødrene med helligt kys!

1 Peter 5,14 Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus!

Var Jesus bøsse?

Homo eller ecce homo?
Ecce Homo af Wenceslaus Hollar
Jesus' dåb
Ravenna ca. år 500
Jesus døbes

Der er mange forblommede hentydninger i evangelierne: Jesus har tilsyneladende aldrig fundet sig hverken kone, kæreste eller børn; han nægtede at røre Maria Magdalene, han elskede Lazarus (Johannes 11,3, Johannes 11,36), elskede en discipel, der kravlede rundt på Jesus' skød og bryst ved den sidste nadver (Johannes 13,23 og frem), og han fattede kærlighed til en ukendt ung mand (Markus 10,21). Hans mest trofaste discipel var en ung mand, der rendte nøgen rundt i et lagen (Markus 14,50-52).

Johannes 11,3: Søstrene sendte nu den besked til Jesus: »Herre, den, du elsker, er syg.«
Johannes 11,36: Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.«
Johannes 13,23: En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus.

[. . .]

Johannes 19,26: Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.»

[. . .]

Johannes 20,2: Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham."
Markus 10,21: Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!«
Markus 14,50: Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede.
Markus 14,51: Men der var en ung mand, som fulgte med ham, kun med et lagen over sin nøgne krop; også ham griber de fat i,
Markus 14,52: men han gav slip på lagnet og flygtede nøgen.

Endnu mere pikant bliver det, hvis vi kigger i et af de uautoriserede evangelier, nemlig Det Hemmelige Markusevangelium:

Straks hørtes fra graven en høj røst. Jesus trådte hen og rullede stenen væk fra indgangen til graven, og han gik straks ind, hvor den unge mand var, rakte hånden ud og rejste ham op efter at have grebet ham ved hånden. Den unge mand så på ham og fattede kærlighed til ham, og han begyndte at bede Jesus om at blive sammen med ham. Da de var kommet ud af graven, gik de til den unge mands hus, han var nemlig rig.

Efter seks dage gav Jesus ham anvisninger, og da det var blevet aften, kommer den unge mand til ham med en linnedklædning over sin nøgne krop. Og han blev hos ham denne nat. Jesus lærte ham nemlig Guds riges hemmelighed.

(Det Hemmelige Markusevangelium - citeret fra Nytestamentlige Apokryfer, Christiansen & Nielsen, Det Danske Bibelselskab 2002)

Selvfølgelig behøver man ikke at lægge noget i, at en ung mand elsker Jesus, og at Jesus elsker ham, og at Jesus bor hos ham i 6 dage, og at den unge mand senere besøger Jesus om aftenen - splitternøgen - og bliver der hele natten. Men folk er blevet brændt for mindre!

 
Guds hånd

Læs meget mere om Det Hemmelige Markusevangelium, og om hvad Bibelen siger om lesbiske.

Eksterne links

Yderligere information