Pagtens Ark

Pagtens Ark som masseødelæggelsesvåben
(advarsel: ren Hollywood-fiktion)
Pagtens Ark

Årets store film i 1981 var Jagten på den Forsvundne Skat, hvor de gode og de onde sloges om Pagtens Ark (billedet til venstre).

Pagtens Ark var en kasse, jøderne opbevarede De Ti Bud i. Strengt taget var det kun en kopi af De Ti Bud, for Moses havde jo smadret de oprindelige stentavler i raseri. Alligevel var der dødsstraf for at røre kassen og for at kigge ind i den.

Man kan undre sig over, at Moses kunne smadre de oprindelige tavler, der var skrevet med Guds egen finger, uden at der skete ham noget, mens der var dødsstraf for andre mennesker for bare at kigge på Moses' kopi. Man kan også undre sig over, hvorfor Gud kommer med sine geniale Ti Bud og bagefter nægter at lade folk læse budene. Men sådan er der jo så meget.

Enhver, der har set Jagten på den Forsvundne Skat (billedet til venstre), véd hvor store kræfter, der slippes løs, når Pagtens Ark åbnes (men filmen er selvfølgelig ren fiktion — i modsætning til Bibelen).

Gud slog en gang en mand ihjel, fordi han var flink / dum nok til at forsøge at redde Pagtens Ark fra at vælte (2 Samuel 6,6-7). Endnu værre var det, da en hel landsby kiggede på kassen: Da begik Gud massemord, men hvor mange slog han i grunden ihjel?

2 Samuel 6,6: Men da de kom til Nakons tærskeplads, rakte Uzza ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede.
2 Samuel 6,7: Da flammede Herrens vrede op mod Uzza, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde dér ved Guds ark.

1 Samuel 6,19 Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel.

Ifølge den autoriserede oversættelse fra 1992 slog Gud altså halvfjerds mennesker ihjel. Lad os kigge lidt på nogle andre oversættelser. Her er den forrige fra 1931:

Pagtens Ark som masseødelæggelsesvåben
(advarsel: ren Hollywod-fiktion)
Pagtens Ark

1 Samuel 6,19 Men Jekonjas Efterkommere havde ikke taget Del i Bet-Sjemesjiternes Glæde over at se HERRENs Ark; derfor ihjelslog han halvfjerdsindstyve Mænd iblandt dem. Da sørgede Folket, fordi HERREN havde slået så mange af dem ihjel;
(Oversættelsen fra 1931)

Begge oversættelser er altså enige om, at Gud slog 70 mennesker ihjel - til gengæld er de uenige om, hvorfor de blev slået ihjel. Havde de kigget på kassen? Eller havde de »ikke taget del i Bet-Sjemesjiternes glæde«? Lad os kigge videre. Bibelen fra 1919:

1 Samuel 6,19 Og han slog blandt Mændene i Beth-Semes, fordi de saae i Herrens Ark, og han slog af Folket halvfjerdsindstyve Mænd,** halvtredsindstyve Tusinde Mænd; da sørgede Folket, fordi Herren havde slaget blandt Folket med et stort Slag.
(Bibel fra 1919)

Nu er det ikke længere "kun" 70, men 70 + 50.000. En fodnote tilføjer: »Læsemaaden i Grundtexten er ikke klar«.

Det er jo en anden snak. Gud har altså slået 50.070 mennesker ihjel. (Se evt. billederne til venstre og højre, men husk, at filmen selvfølgelig er ren fiktion — i modsætning til Bibelen).

Vi tager den også gode gamle King James Bible fra 1611:

1 Samuel 6,19 And he smote the men of Bethshemesh, because they had looked into the ark of the LORD, even he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men: and the people lamented, because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.
(King James Bibel fra 1611)

King James er enig: 50.000 + 3 snese + 10 — ialt 50.070 mennesker. Hvorfor denne forskel mellem Biblerne? Det er faktisk King James Bible og 1919-Bibelen, der har ret - alle de gamle hebraiske manuskripter siger 50.070. Det eneste underlige er, at de formulerer det "halvfjerds mand, halvtreds tusinde mand", hvor "mand," og "tusinde" står i ental.

Det virker pinligt, at den barmhjertige Gud uden videre slår så mange folk ihjel. Havde alle 50.070 mennesker virkelig kigget i kassen? Har der overhovedet været 50.070 mænd i byen, når byen i dag kun har 68,400 indbyggere?

Vantro, der har kigget i Pagtens Ark
(advarsel: ren Hollywod-fiktion)
Pagtens Ark

Man har derfor i årtusinder kigget på alternative (bort)forklaringer.

Men Bibelselskabet vælger den nemme løsning: I stedet for at tilføje ekstra ord, fjerner man et par af Guds ord. Man ignorerer de 50.000 og nøjes med de 70:

1 Samuel 6,19 Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel.

Sådan! Hvis Guds ord ikke er gode nok, så retter man bare i dem.

Konklusion: Gud slog 70, 5.700 eller 50.700 mænd eller okser ihjel, fordi de have kigget i arken, havde kigget arken, havde dyrket arken, eller fordi de ikke havde glædet sig nok.

Ressourcer

Yderligere information


Fodnoter: (1)

Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme, som det arabiske, der tales i dagens Syrien.