Metusalem og Syndfloden

Druknede Metusalem?
Syndfloden

Metusalem var Bibelens ældste mand. Han var Noas farfar, og han blev 969 år:

1 Mosebog 5,25 Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek.
1 Mosebog 5,26 Efter at Metusalem havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre.
1 Mosebog 5,27 Metusalem levede i alt 969 år, så døde han.

Forfatteren af Bibelen har naturligvis regnet tallene efter; og sandelig: 187 + 782 = 969.

Historien fortsætter med, at Noa bliver født:

1 Mosebog 5,28 Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn;
1 Mosebog 5,29 ham gav han navnet Noa, for han sagde: "Han skal være vores trøst i vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet."
1 Mosebog 5,30 Efter at Lemek havde fået Noa, levede han i 595 år og fik sønner og døtre.
1 Mosebog 5,31 Lemek levede i alt 777 år, så døde han.

Igen hænger regnestykket sammen. Dengang var der hverken opfundet fjernsyn, Internet eller pilsner, og folk havde masser af tid til at tjekke, at 182 + 595 = 777. Men så kommer den store syndflod:

1 Mosebog 7,6 Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

Metusalem's liv:

Metusalem bliver far til Lemek:187
Metusalem bliver farfar til Noa:+182
Syndfloden kommer:+600
Metusalem's alder,
da Syndfloden kommer:
969

Noa var 600 år, da syndfloden kom, men hans far var død allerede 5 år forinden, dengang Noa fyldte 595 (vers 5,30), så Noas far nåede aldrig at drukne i Syndfloden.

Med hvad så med Metusalem? Se på regnestykket i boksen til højre. Metusalem fyldte 969 netop det år, da Syndfloden kom. Sov Metusalem fredeligt ind, kort før Syndfloden druknede alt levende, eller stod han desperat og hamrede sine blodige næver mod arken, mens Noa sad indenfor i tørvejr og skraldgrinede af sin farfar? Vi ved det ikke.

Der er i sandhed mange mysterier i Bibelen.

Septuaginta

Noas ark Nu er det sådan, at der parallelt med den hebraiske teksttradition findes en græsk teksttradition, Septuaginta. Denne tradition stammer fra før vor tidsregning, og det er den teksttradition Jesus, evangelisterne og apostlene bruger, når de gennempløjer Det Gamle Testamente efter falske profetier om Jesus. Helligånden er åbenbart bedre til at læse græsk end til hebraisk.

Der er tusinder og atter tusinder af forskelle på de samme skriftsteder i den hebraiske og den græske tradition, og det er ikke kun oversættelsesfejl og misfortolkninger — ofte er tallene også forskellige.

Lad os se på de samme vers i engelsk oversættelse.

1 Mosebog 5,25 And Mathusala lived an hundred and sixty and seven years, and begot Lamech.
1 Mosebog 5,26 And Mathusala lived after his begetting Lamech eight hundred and two years, and begot sons and daughters.
1 Mosebog 5,27 And all the days of Mathusala which he lived, were nine hundred and sixty and nine years, and he died.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Metusalem hedder Mathusala i den græske tradition, og han var 167 år (ikke 187) da han fik Lamech/Lemek. Samtidig levede han lidt længere (802 år, ikke 782), for at regnestykket stadig skulle gå op: 167 + 802 = 969 = 187 + 782.

Så kommer Noa/Noe til verden:

1 Mosebog 5,28 And Lamech lived an hundred and eighty and eight years, and begot a son.
1 Mosebog 5,29 And he called his name Noe, saying, This one will cause us to cease from our works, and from the toils of our hands, and from the earth, which the Lord God has cursed.
1 Mosebog 5,30 And Lamech lived after his begetting Noe, five hundred and sixty and five years, and begot sons and daughters.
1 Mosebog 5,31 And all the days of Lamech were seven hundred and fifty-three years, and he died.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Mathusala's liv:

Mathusala bliver far til Lamech:167
Mathusala bliver farfar til Noe:+188
Syndfloden kommer:+600
Mathusala's alder,
da Syndfloden kommer:
955

Lamech/Lemek var 188 år (ikke 182), da han fik Noa/Noe, hvorefter han levede 565 år (ikke 595) og døde i den unge alder af 753 i stedet for 777. Septuaginta hænger stadig fint sammen, da 188 + 565 = 753.

Men hvad så med Metusalem og Syndfloden? Syndfloden kommer, da Noa fylder 600 år (1 Mosebog 7,6-11). Hvis vi gentager regnestykket fra før (se boksen til højre), ser vi, at Metusalem stadig var en knægt på 955 år, dengang Syndfloden kom — han havde stadig de 14 bedste år af sit liv til gode.

1 Mosebog 7,6: And Noe was six hundred years old when the flood of water was upon the earth.

[. . .]

1 Mosebog 7,11: In the six hundredth year of the life of Noe, in the second month, on the twenty-seventh day of the month, on this day all the fountains of the abyss were broken up, and the flood-gates of heaven were opened.

(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Hvordan tilbragte Metusalem sine sidste 14 år? Bibelen fortæller, at »vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem« og at »alle levende væsener på jorden blev udslettet« (1 Mosebog 7,20-24). Alligevel har Metusalem overlevet flere hundrede dage under vandet, og har levet 14 år bagefter.

1 Mosebog 7,20: Vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem.
1 Mosebog 7,21: Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene.
1 Mosebog 7,22: Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.
1 Mosebog 7,23: Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.
1 Mosebog 7,24: Vandet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.

Der er i sandhed mange mirakler i Bibelen.

Retfærdigvis skal det siges, at der er mange versioner af Septuaginta, der sætter Lamech's fødselsår til 187 ligesom i den hebraiske tekst, men Codex Vaticanus skriver 167, og Codex Vaticanus er ikke bare en af de allerældste, velbevarede bibler fra det 4. århundrede — Codex Vaticanus er stort set synonymt med den aleksandrinske tekst, som den autoriserede bibeloversættelse af 1992 baserer sit Nye Testamente på. Hvis Codex Vaticanus er et ypperligt sandhedsvidne om Det Nye Testamente, må vi også kunne stole på Codex Vaticanus, når det gælder Det Gamle Testamente.

Ressourcer

Yderligere information


Op til Vanskelige Vers i Bibelen