Metusalem og Syndfloden

Druknede Metusalem?
Syndfloden

Metusalem var Bibelens ældste mand. Han var Noas farfar, og han blev 969 år:

1 Mosebog 5,25 Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 5,27 Metusalem levede i alt 969 år, så døde han.

Metusalem blev farfar til Noa:

1 Mosebog 5,28 Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn;
1 Mosebog 5,29 ham gav han navnet Noa, for han sagde: "Han skal være vores trøst i vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet."
1 Mosebog 5,30 Efter at Lemek havde fået Noa, levede han i 595 år og fik sønner og døtre.
1 Mosebog 5,31 Lemek levede i alt 777 år, så døde han.

1 Mosebog 7,6 Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

De 10 første patriarker
PatriarkAM1. sønAlderDødsår
1Adam0130930930
2Set1301059121042
3Enosh235909051140
4Kenon325709101235
5Mahalalel395658951290
6Jared4601629621422
7Enok62265365987
8Metusalem6871879691656
9Lemek8741827771651
10Noa1056
Syndfloden1656

Metusalem's liv:

Metusalem bliver far til Lemek:187
Metusalem bliver farfar til Noa:+182
Syndfloden kommer:+600
Metusalem's alder,
da Syndfloden kommer:
969

Noa var 600 år, da syndfloden kom, men hans far var død allerede 5 år forinden, dengang Noa fyldte 595 (vers 5,30), så Noas far blev skånet for at drukne i Syndfloden.

Med hvad så med Metusalem? Se på regnestykket i boksen til højre. Metusalem fyldte 969 netop det år, da Syndfloden kom.

Sov Metusalem fredeligt ind, kort før Syndfloden druknede alt levende, eller stod han desperat og hamrede sine blodige næver mod arken, mens Noa sad indenfor i tørvejr og skraldgrinede af sin farfar? Vi ved det ikke. Der er i sandhed mange mysterier i Bibelen.

Tabellen til venstre viser de 10 første patriarker. For hver person ser vi, hvor gammel han var, da han fik sin første søn, og hvor gammel han blev. Ved at lægge tallene sammen kan vi beregne fødselsår og dødsår Anno Mundi (dvs. antal år siden verdens skabelse).

De Samaritanske Mosebøger

Nu er det sådan, at der parallelt med den hebraiske, masoretiske teksttradition, som vi bruger i "vores" Bibler, findes en anden jødisk teksttradition — nemlig den, der bliver brugt af samaritanerne.

Her i Europa blev de samaritanske Mosebøger (SP) opdaget i 1616, og mange mener, denne tekst er mere original.

Her sammenligner vi MT, som den står i "vores" Bibler, med SP.

De røde celler viser året for syndfloden
Masoretisk (dansk Bibel)Samaritansk
PatriarkAM1. sønAlderDødsårAM1. sønAlderDødsår
1Adam01309309300130930930
2Seth13010591210421301059121042
3Enosh235909051140235909051140
4Kenon325709101235325709101235
5Mahalalel395658951290395658951290
6Jared4601629621422460628471307
7Enok6226536598752265365887
8Metusalem6871879691656587677201307
9Lemek8741827771651654536531307
10Noa1056707
Syndfloden16561307

Som man kan se, er de fleste tal ens, men tre af fædrene; Jared, Metusalem og Lemek får deres første søn langt tidligere i SP.

Det medfører, at det opsummerede antal år for syndfloden bliver meget lavere, og resultatet er, at de samme tre fædre ville have nået at overleve syndfloden, hvis de var blevet lige så gamle som i den masoretiske tekst. Redaktøren har derfor måttet forkorte levetiden for de samme tre fædre, og dette er meget tydeligt at se, for alle tre dør samme år, som syndfloden kommer, nemlig 1307 AM.

Døde de fredeligt forinden ved et guddommeligt sammentræf? Eller druknede de ynkeligt, mens de hamrede deres næver på arkens skrog? Vi ved det ikke.

Der er i sandhed mange mysterier i Bibelen.

Septuaginta

Noas ark Udover de to hebraiske teksttraditioner, som vi lige har set på, findes der også en græsk teksttradition, Septuaginta. Denne tradition stammer fra før vor tidsregning, og det er denne teksttradition, Jesus, evangelisterne, apostlene, Paulus og alle kirkefædrene brugte.

Lad os se på disse vers i engelsk oversættelse.

1 Mosebog 5,25 And Mathusala lived an hundred and sixty and seven years, and begot Lamech.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 5,27 And all the days of Mathusala which he lived, were nine hundred and sixty and nine years, and he died.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Metusalem/Mathusala var 167 år (ikke 187) da han fik Lamech/Lemek, men han bliver stadig 969 år.

Så kommer Noa til verden:

1 Mosebog 5,28 And Lamech lived an hundred and eighty and eight years, and begot a son.
1 Mosebog 5,29 And he called his name Noe, saying, This one will cause us to cease from our works, and from the toils of our hands, and from the earth, which the Lord God has cursed.
1 Mosebog 5,30 And Lamech lived after his begetting Noe, five hundred and sixty and five years, and begot sons and daughters.
1 Mosebog 5,31 And all the days of Lamech were seven hundred and fifty-three years, and he died.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Septuaginta: De 10 første patriarker
PatriarkAM1.sønAlderDødsår
1Adam0230930930
2Seth2302059121142
3Enosh4351909051340
4Kenon6251709101535
5Mahalalel7951658951690
6Jared9601629621922
7Enok11221653651487
8Metusalem12871679692256
9Lemek14541887532207
10Noa1642
Syndflod2242

Mathusala's liv:

Mathusala bliver far til Lamech:167
Mathusala bliver farfar til Noe:+188
Syndfloden kommer:+600
Mathusala's alder,
da Syndfloden kommer:
955

Lamech/Lemek var 188 år (ikke 182), da han fik Noa/Noe, hvorefter han levede 565 år (ikke 595) og døde i den unge alder af 753 i stedet for 777.

Men hvad så med Metusalem og syndfloden? I Septuaginta kommer syndfloden også, da Noa fylder 600 år (1 Mosebog 7,6-11). Hvis vi gentager regnestykket fra før (se boksen til højre), ser vi, at Metusalem kun var 955 år, dengang Syndfloden kom — han havde stadig de 14 bedste år af sit liv til gode.

1 Mosebog 7,6: And Noe was six hundred years old when the flood of water was upon the earth.

[. . .]

1 Mosebog 7,11: In the six hundredth year of the life of Noe, in the second month, on the twenty-seventh day of the month, on this day all the fountains of the abyss were broken up, and the flood-gates of heaven were opened.

(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Hvordan tilbragte Metusalem sine sidste 14 år? Bibelen fortæller, at »vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem« og at »alle levende væsener på jorden blev udslettet« (1 Mosebog 7,20-24). Alligevel har Metusalem overlevet flere hundrede dage under vandet, og har levet 14 år bagefter.

1 Mosebog 7,20: Vandet steg femten alen over bjergene og skjulte dem.
1 Mosebog 7,21: Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene.
1 Mosebog 7,22: Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.
1 Mosebog 7,23: Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.
1 Mosebog 7,24: Vandet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.

Tabellen til venstre viser, hvordan seks af de 9 patriarker var 100 år ældre, da de fik deres første søn, end de er i MT, hvilket betyder, at syndfloden kom ca. 600 år senere. Men for de to sidste fædres vedkommende er der også nogle småjusteringer: Lamech bliver født 20 år senere, mens Noa bliver født seks år tidligere. Derfor mangler Metusalem 14 år.

I gamle dage brugte alle kirkefædrene denne græske tekst, og dette regnestykke var til stor frustration. Sankt Augustin af Hippo (354-430) skrev bogen Om Guds Stad, hvor et kapitel fik overskriften: »Om Metusalems alder, der ser ud til at strække sig fjorten år henover syndfloden«.

Chapter 11.- Of Methuselah's Age, Which Seems to Extend Fourteen Years Beyond the Deluge.

From this discrepancy between the Hebrew books and our own arises the well-known question as to the age of Methuselah; for it is computed that he lived for fourteen years after the deluge, though Scripture relates that of all who were then upon the earth only the eight souls in the ark escaped destruction by the flood, and of these Methuselah was not one.
[…] From this, if we deduct 955 years from the birth of Methuselah to the flood, there remains fourteen years, which he is supposed to have lived after the flood. And therefore some suppose that, though he was not on earth (in which it is agreed that every living thing which could not naturally live in water perished), he was for a time with his father, who had been translated, and that he lived there till the flood had passed away. This hypothesis they adopt, that they may not cast a slight on the trustworthiness of versions which the Church has received into a position of high authority, and because they believe that the Jewish manuscripts rather than our own are in error. For they do not admit that this is a mistake of the translators, but maintain that there is a falsified statement in the original, from which, through the Greek, the Scripture has been translated into our own tongue. They say that it is not credible that the seventy translators, who simultaneously and unanimously produced one rendering, could have erred, or, in a case in which no interest of theirs was involved, could have falsified their translation; but that the Jews, envying us our translation of their Law and Prophets, have made alterations in their texts so as to undermine the authority of ours. […]
(Augustin af Hippo, Om Guds Stad, bind 15, kapitel 11)

Augustin kaldte det "et velkendt spørgsmål". Nogle mente, at Metusalem var blevet taget op i himlen af sin far, Enok, sålænge floden dækkede jorden, hvorimod andre mente, at jøderne havde forfalsket deres egne hellige bøger for at undergrave de kristnes autoritet.

Der er i sandhed mange mirakler i Bibelen.

Noas søn, Sem

Efter syndfloden opretter Gud sin pagt med Noa og hans efterkommere.
Sems søn er ikke født endnu.
Efter syndfloden

Den gunstige læser vil have gennemskuet problemet: Forfatteren af Bibelen har benyttet sig af en slægtstavle, der ikke kendte noget til syndfloden. Når forfatteren skal indflette historien om Noas ark, bliver han nødt til at redigere tallene for at undgå, at patriarkernes lange levealder krydser syndfloden, der skulle have dræbe alt levende.

Et lignende problem gør sig gældende efter syndfloden. Slægtstavlen siger, at Noa fik sin søn, Sem, da han var 500 år: »Da Noa var 500 år, fik han Sem […]« (1 Mosebog 5,32). Da syndfloden kom, og Noa var 600 år, må Sem altså have været 100 år.

Alligevel insisterer forfatteren på, at Sem først blev 100 år to år senere:

1 Mosebog 11,10 Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden.

Man fornemmer igen, hvordan syndfloden har krydset slægtstavlen. Åbenbart mente redaktøren ikke, at Sems søn havde været ombord på arken ifølge passagerlisten (1 Mosebog 8,16-18). Eller måske har han snarere ville gøre det klart, at Sem, stamfar til alle semitterne, fik sin første søn i den nye tidsalder: »to år efter vandfloden«.

1 Mosebog 8,16: "Gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre.
[. . .]
1 Mosebog 8,18: Så gik Noa ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre.

Det vil sige, at sønnen var blevet undfanget på det rensede jord under Guds nye pagt.

Ressourcer

Eksternt link

Yderligere information