Svar på Bibel-quiz #2

1. Sabbatsdagen skal holdes hellig. Hvilken dag er det?

Det korrekte svar er "Fredag og lørdag". Sabbatsdagen er lørdag, men ifølge Bibelen starter lørdagen, når solen går ned fredag aften og varer indtil solen igen går ned lørdag aften. Se mere om jødisk tid. Det er i øvrigt de samme regler syvendedagsadventisterne og True Jesus Church følger.

De fleste kristne sekter har flyttet sabbatsdagen til søndag for at fejre, at Jesus opstod »den første dag i ugen«, men De Ti Bud fortæller klart, at sabbatsdagen skal holdes den sidste dag i ugen: »seks dage må du arbejde [. . .] men den syvende dag er sabbat«. Ingen steder i Bibelen står der noget om, at Gud har skiftet mening og vil have, vi flytter sabbatsdagen fra ugens sidste til ugens første dag. Se evt. Jesus og sabbatten, Del 1 og Del 2 samt den kristne hviledag.

2. Hvorledes døde Goliat?

Gustave Doré. Goliat dør for anden gang ud af tre.
David og Goliat

Det korrekte svar er: "Alle ovenstående". Goliat fra Gat må have været lige så svær at slå ihjel som Arnold Schwarzenegger i Terminator. Først slog David Goliat ihjel med sin slynge — uden sværd:

1 Samuel 17,50 Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget sværd.

Bagefter gav David den døde mand dødsstødet med et sværd, og for en sikkerheds skyld huggede han hovedet af Goliat:

1 Samuel 17,51 Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans sværd, trak det ud af skeden og gav ham dødsstødet; derpå huggede han hovedet af ham. Da filistrene så, at deres helt var død, flygtede de.

Derefter skulle man tro, Goliat var død, men sandelig om ikke han bliver slået ihjel en gang til 20 år senere:

2 Samuel 21,19 Der blev igen krig i Gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Betlehem, dræbte gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom.

Denne gang forblev han død. Three strikes and you're out.

3. Hvem kan ikke få skilsmisse ifølge Det Gamle Testamente?

Det rigtige svar er: "Voldtægtsmænd". Bibelen har nogle ekstremt liberale skilsmisseregler (for mænd). Den eneste regel er sådan set, at en voldtægtsmand ikke kan lade sig skille fra sit voldtægtsoffer:

5 Mosebog 22,28 Når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet,
5 Mosebog 22,29 skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far halvtreds sekel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever.

Se hvad Bibelen siger om skilsmisse, ægteskab og voldtægt.

4. Hvordan lyder det 9. bud ifølge kirken?

Det korrekte svar er "Alle ovenstående."

Måske skulle jeg have specificeret, hvilken kirke det drejer sig om. Se denne fikse tabel.

5. Hvilken af disse fødevarer tillader Moseloven?

Det korrekte svar er: "græshopper". Se bibelcitatet under spørgsmål 8.

Husk også, at Johannnes Døberen levede af vildhonning og græshopper. Se mere om tilladte og forbudte fødevarer.

6. Hvad er en flagermus?

Dagens fugl, flagermusen.
Flagermus

Det korrekte svar er: "En fugl":

3 Mosebog 11,13 Følgende fugle skal I betragte som afskyelige; de må ikke spises, de er afskyelige: ørnen, munkegribben og lammegribben,
[.. .. ..] [. . .]
3 Mosebog 11,16 strudsen, natuglen, mågen og de forskellige høgearter,
[.. .. ..] [. . .]
3 Mosebog 11,19 storken, de forskellige hejrearter, hærfuglen og flagermusen.

Flagermusen er med på Guds hadeliste over afskyelige fugle. Nogle kristne prøver at bortforklare det med, at "fugl" ikke betyder "fugl", men "flyvende væsen". Men hvad laver strudsen så på listen over "flyvende væsner"?

7. Hvor meget betalte David for sin første kone?

Det korrekte svar er: "200 forhuder". Strengt taget havde Saul kun forlangt 100 forhuder for sin datter, men David var rundhåndet og betalte dobbelt:

Alle ved, hvordan 200 filisterforhuder ser ud. Så her et billede af en portion friske blæksprutter.
Calamari med tomatsauce

1 Samuel 18,27 brød David op med sine mænd og drog ud og slog to hundrede filistre ihjel. Og David kom med deres forhuder, som blev leveret til kongen i fuldt tal, så han kunne blive kongens svigersøn. Saul gav ham sin datter Mikal til hustru.

Desværre fortæller historien ikke, hvad Saul skulle bruge de 200 filisterforhuder til. Han har måske friteret dem som blæksprutteringe? Se evt., hvad Bibelen siger om tissemænd.

8. Hvor mange ben har en græshoppe?

Det korrekte svar er: "4".

3 Mosebog 11,21 Af det kryb, som har vinger og går på fire ben, må I dog spise følgende: De, som har springben over fødderne, så de kan springe hen over jorden,
3 Mosebog 11,22 af dem må I spise følgende: de forskellige arter vandregræshopper, sol'am-græshopper, hargol-græshopper og hagab-græshopper.

Nogle kristne forsøger at undskylde det med, at græshopper har 4 -ben og 2 springben. Men det er irrelevant: Teksten foroven handler om »kryb, som har vinger og går på fire ben«, inden den går over til at tale om springben og græshopper, så Bibelens pointe er, at alle insekter — ikke kun græshopper — har 4 ben.

9. Hvordan ser Djævelen ud?

Det korrekte svar er: "En stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn", for Bibelen beskriver kun Djævelens udseende en eneste gang:

Djævelen med 7 hoveder og 10 horn
(Apocalypsis Sancti Johannis, 1470)
Den gamle drage

Åbenbar. 12,3 Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.
[.. .. ..] [. . .]
Åbenbar. 12,9 Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden - styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

10. Hvem har skabt verdens ulykker?

Det korrekte svar er: "Gud".

Spørgsmålet er næsten for nemt i betragtning af, at kristendommen kun opererer med én skaber. Men derudover har vi en ren tilståelsessag:

Amos 3,5 Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt? Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst?
Amos 3,6 Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede? Mon der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det?
Amos 3,7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

Esajas 45,7 Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.

Klagesangene 3,38 Udgår ulykke og lykke ikke af den Højestes mund?

2. Mosebog 4,11 Da sagde Herren til ham: "Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren?

5. Mosebog 32,39 Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig; det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, er det mig, der læger; ingen kan rive nogen ud af min hånd.

Eksternt Link

Yderligere information

Var det for nemt? Eller for svært? Prøv Bibel-Quiz #1 og Bibel-Quiz #3.