Blev Jesus født i Betlehem?

Arafat blev født den 24. august 1929 i Cairo af palæstinensiske forældre. Det står på hans fødselsattest. Selv påstår han imidlertid, at det skete den 4. august i Jerusalem. En historie han fabrikerede af frygt for, at nationalistiske palæstinensere ellers ikke ville acceptere ham.
(DR Nyheder)

"Et barn er født i Betlehem". Eller ér der? Jesus blev jo konstant kaldet Jesus af Nazaret, så måske har hans tilhængere fiflet med sandheden, ligesom i Arafat's tilfælde?

Vi må i al fald konstatere, at kun to af evangelisterne fortæller om Betlehem. Og deres beretninger er vidt forskellige.

Markus

Jesus i krybben Markusevangeliet er det ældste af de fire evangelier, og her nævnes Betlehem ikke med ord. Jesus dukker op i niende vers, og han kommer fra Nazaret:

Markus 1,9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.

Ikke et ord om Betlehem i Markusevangeliet.

Matthæus

Ifølge Matthæus bor Maria og Josef fra starten af i Betlehem. Josef ser en engel i en drøm (Matthæus er vild med drømme). Englen fortæller Josef, at hans forlovede er en lille smule gravid:

I Matthæusevangeliet bliver spædbørnene myrdet. I baggrunden stikker Universets Hersker af til Egypten. Hasta la vista, Baby.
Flugten til Egypten

Matthæus 1,24 Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru.
Matthæus 1,25 Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.
Matthæus 2,1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem

Der står ikke noget om, at familien skulle have flyttet mellem bebudelsen og Jesus' fødsel.

Så ankommer De hellige Tre Konger:

Matthæus 2,11 Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Her står netop "huset" og ikke "stalden"; den del af eventyret hører hjemme i Lukasevangeliet. Men inden de vise mænd ankom, havde Herodes den Store spurgt dem, hvornår de havde set stjernen:

Matthæus 2,7 Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 2,16 Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd.

Herodes myrdede alle drengebørn »på to år og derunder […] ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd«. Der er altså gået en del tid siden fødslen — op til 2 år — hvor familien stadig har boet i Betlehem.

Familien flygter fra Kong Herodes til Egypten. Da de vil hjem til Judæa igen, er Herodes' søn Arkelaos blevet konge, og ham er familien også bange for, så de tager til Nazaret:

Matthæus 2,22 Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa,
Matthæus 2,23 og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.

Først da bosatte Josef sig i Nazaret — ergo boede han der ikke før. Bosættelsen skete for at opfylde en profeti om, at han skulle kaldes nazaræer, så ergo er der ingen, der har kaldt Jesus for nazaræer før relativt sent i livet.

Ifølge Matthæus er rejsen: Betlehem ⇒ Egypten ⇒ Nazaret.

Lukas

Lukas' historie er stik modsat. Josef og Maria boede fra begyndelsen af i Nazaret:

Lukas 1,26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret,
Lukas 1,27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Ifølge Lukas tog Josef og Maria til Betlehem i forbindelse med en folketælling, fordi Josef var af Davids hus.

I Lukasevangeliet lægges Jesus i en krybbe.
Jesus i krybben

Lukas 2,1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.
Lukas 2,2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Lukas 2,3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Lukas 2,4 Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt,
Lukas 2,5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Der var faktisk en folketælling i år 6 efter Kristi fødsel. Men den omfattede naturligvis ikke »hele verden«, og man talte (naturligvis) folk, dér, hvor de boede. Ifølge Lukas stamtavle over Jesus er der 42 generationer fra Josef til David. Det svarer vel til ca. 1.000 år (med 25 år per generation), og det ville have været fuldstændigt kaos, hvis alle mennesker skulle hen til dér, hvor deres stamfar havde boet for 1.000 år siden.

Og hvorfor skulle Josef tage sin gravide forlovede med på en lang, farefuld færd? Maria havde jo lige boet 3 måneder hos Elisabeth (Lukas 1,56), så hun kunne vel have blevet dér, medens Josef rejste ud for at blive talt?

Lukas 1,39: I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland;
Lukas 1,40: hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth.

[. . .]

Lukas 1,56: Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte så hjem.

Efter at Jesus var født, tog forældrene ham ind til Jerusalem for at blive renset i templet. Matthæus har lige påstået, at Herodes var i færd med at slå alle drengebørnene ihjel, men Lukas lader familien tage den spæde Jesus ind til hovedstaden for at vise ham frem:

Lukas 2,22 Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 2,39 Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret.
Lukas 2,40 Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.
Lukas 2,41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten.

Lukas fortæller, at de vendte tilbage »til deres egen by Nazaret« - endnu en bekræftelse af, at de fra starten af boede i Nazaret. Vi får også at vide, at familien tog til Jerusalem hvert år - selvom Matthæus lige har påstået, at de gemte sig i Egypten.

Ifølge Lukas var rækkefølgen altså: Nazaret ⇒ Betlehem ⇒ Jerusalem ⇒ Nazaret.

Johannes

Josef og Maria I starten af Johannesevangeliet er Jesus' disciple skeptiske:

Johannes 1,45 Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret
Johannes 1,46 Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!«

Her kunne Filip havde beroliget Nathanael og fortalt, at Jesus af Nazaret "i virkeligheden" var født i Davids stad, Betlehem. Men det sker hverken her eller andre steder i Johannesevangeliet. Markus, Matthæus, Lukas og Johannes har hver sin agenda og hver sin Jesus-figur. Johannes forsøger at markedsføre sin Jesus som en arbejderhelt, der er oppe imod de onde byboere: »Kan noget godt komme fra Nazaret?«, men sandheden er, at Nazaret er totalt ukendt, og udenfor Johannesevangeliet er der intet, der tyder på, at Nazaret eller Galilæa skulle have et specielt dårligt ry.

Længe fremme tager Jesus og hans brødre til løvhyttefesten i Jerusalem. Her nægter folk at tro på, at Jesus er Kristus:

Johannes 7,27 Men vi ved, hvor denne mand er fra. Når Kristus kommer, er der ingen, der ved, hvor han er fra."
Johannes 7,28 Da råbte Jesus, mens han stod og underviste på tempelpladsen: "Ja, I ved, hvem jeg er, og I ved, hvor jeg er fra. Og dog er jeg ikke kommet af mig selv, men han, som har sendt mig, er sanddru, og ham kender I ikke.

Jøderne siger, at de »ved, hvor denne mand er fra«, og netop derfor tror de ikke på, at Jesus er Kristus. Her kunne Jesus have irettesat dem og forklaret, at de tog fejl, og han i virkeligheden var født i Davids by, sådan som profetien kræver det. Men det gør han ikke; arbejderhelten erkender sin ringe herkomst: »Ja, I ved, hvem jeg er, og I ved, hvor jeg er fra«.

Lidt senere — stadig under løvhyttefesten — bliver det endnu mere pinligt. De onde jøder nægter at acceptere Jesus som profet — netop fordi Jesus af Galilæa ikke kommer fra Betlehem:

Holbein: Jesus som det sande lys Johannes 7,40 Nogle i folkeskaren sagde, da de hørte de ord: »Han er sandelig Profeten.«
Johannes 7,41 Andre sagde: »Han er Kristus.« Men nogle sagde: »Kommer Kristus da fra Galilæa?
Johannes 7,42 Siger Skriften ikke, at Kristus kommer af Davids slægt og fra Betlehem, den landsby, David var fra?«

Disse jøder har åbenbart også har læst profetien, og kan ikke forstå, hvordan Jesus kan spille messias, når han er født i Galilæa i stedet for Betlehem.

En af Jesus' disciple forsøger at forsvare Jesus — ikke ved at fortælle, at Jesus "i virkeligheden" er født i Betlehem, men ved at skælde jøderne ud for at være hårdhjertede. Disciplen får dog hurtigt svar på tiltale:

Johannes 7,50 Nikodemus - det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem - siger til dem:
Johannes 7,51 "Vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort?"
Johannes 7,52 De svarede ham: "Er du måske også fra Galilæa? Se efter i Skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilæa."

Den var værre! Hvordan kan Jesus spille profet, når der ikke er profetier om profeter fra Galilæa? Nu er gode dyr rådne: Hele Jesus' guddommelighed står på spil, og hvad gør han så? Fortæller han dem, at han "i virkeligheden" er født i Davids stad? Kommer han med historien om stjernen, de hellige tre konger, englene, hyrderne på marken og barnemordet i Betlehem?

Nej, Jesus bruger i stedet et helt døgn på at grave en profeti frem om Galilæa, der er så dårlig, at Bibelselskabet ignorerer den (læs evt. mere om den forsvundne profeti).

I ingen af disse tilfælde bliver tvivlerne irettesat. Jesus havde her tre oplagte muligheder for at fortælle, at han "i virkeligheden" er født i Betlehem, så han kunne lukke munden på tvivlerne, men det sker ikke. Johannes' arbejderhelt er ikke født i Kong Davids by. Ordet Betlehem udtræder kun i Johannes 7,42 (citeret foroven) og ellers ingen andre steder i Johannesevangeliet.

Paulus

Paulus nævner aldrig Betlehem, men han fortæller, at Jesus var »af Davids slægt«:

Romerne 1,3 evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt,

2 Timotheus 2,8 Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium;

Det skadede selvfølgelig ikke Jesus' omdømme, at han var af Davids slægt, men netop derfor er det underligt, at Paulus ikke tilføjer "og født i Davids by".

Men det gør Paulus aldrig.

Opsummering

Ordet Betlehem optræder kun i Matthæus' og Lukas' vildt modstridende fødselsberetninger, og i Johannesevangeliet, hvor Jesus netop ikke er født af »Davids slægt og fra Betlehem, den landsby, David var fra« (Johannes 7,42).

Markusevangeliet, Apostelenes Gerninger, Paulus' 13 epistler, Hebræerbrevet, Jakobs brev, Peters 2 breve, Johannes' 3 breve, Judas' brev og Johannes' Åbenbaring kender intet til Betlehem.

Lukas og Matthæus har to modstridende forklaringer, så mindst én af dem må være forkert. Det er derfor nærliggende at konkludere, at de begge har opfundet hver deres historie for at få opfyldt profetien. Det er typisk at Matthæus og Lukas er meget uenige, om de ting, der ikke står i det ældste evangelium, Markusevangeliet som f.eks. Jesus' fødsel.

Konklusion: Historierne om fødslen i Betlehem er selvmodstridende og er formodentligt opfundet af Lukas og Matthæus.

Blev profetien så opfyldt? Tja, lad os se lidt nærmere på profetien.

 
Guds hånd

Læs mere om profetien om Betlehem.

Eksternt link

Yderligere information