Det store overblik: Fra verdens skabelse til Jerusalems fald

Den Store Nebukadnesar
Nebukadnesar
Kong Kyros giver jøderne lov til at vende tilbage til Jerusalem.
Cyrus

I de forrige afsnit har vi fulgt Bibelen gennem 3.575 år fra verdens skabelse til Jerusalems fald.

Nu mangler vi blot at forankre vores tal til virkeligheden, og dér er vi så heldige, at manden der ødelagde Jerusalem, babylonernes konge Nebukadnesar (billedet til venstre), er en historisk person, som vi kender dødsåret for.

Kongeriget Judas næstsidste konge, Jojakin, blev ført i eksil 11 år før Jerusalems ødelæggelse, og Bibelen fortæller, at i det syvogtredivte år blev han benådet (2 Kongebog 25,27). Dette skyldtes, at Nebukadnesar var død, hvilket skete år 562 f.v.t. Der gik altså 37 - 11 -1 = 25 år fra Jerusalems ødelæggelse til år 562 f.v.t., og dermed kan vi regne baglæns og datere alle andre begivenheder i Det Gamle Testamente.

Det viser sig, at Nebukadnesar døde år 3.600 AM. Igen et forbløffende rundt tal: 60 × 60, antal sekunder i én time, eller antal dage i 10 år.

De to kolonner til højre i den følgende tabel er henholdsvis antal år fra skabelsen ("Anno Mundi") og antal år før vor tidsregning på grundlag af Nebukadnesars dødsår. Mellemregningerne fremgår af de forrige sider, og der tages især to forbehold:

  1. Der gøres intet forsøg på at harmonisere Judas kongerække med Samarias kongerække. Det vil sige, at tallene for Judas kongers regeringsperioder summeres op, uden at der postuleres nogen "overlappende regeringer" eller perioder uden konge.

  2. Når "AM" konverteres til "f.v.t.", tages der ikke højde for jødernes kalender, der sommetider starter om foråret og andre gange om efteråret. Årstallet f.v.t. beregnes som AM minus 3.600 minus 562.

Kapitel/versBeskrivelseIntervalAMF.v.t.
 Adam004.162
1 Mosebog 5,3
1 Mosebog 5,3: Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.
Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn […]. Ham kaldte han Set.1301304.032
1 Mosebog 5,6 Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh.1052353.927
1 Mosebog 5,9 Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan.903253.837
1 Mosebog 5,12 Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal'el.703953.767
1 Mosebog 5,15 Da Mahalal'el havde levet 65 år, fik han Jered.654603.702
1 Mosebog 5,18 Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok.1626223.540
1 Mosebog 5,21 Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem.656873.475
1 Mosebog 5,25 Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek.1878743.288
1 Mosebog 5,28-29
1 Mosebog 5,28: Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn;
1 Mosebog 5,29: ham gav han navnet Noa, for han sagde: "Han skal være vores trøst i vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet."
Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; […] ham gav han navnet Noa1821.0563.106
1 Mosebog 5,32 Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.5001.5562.606
1 Mosebog 11,10
1 Mosebog 11,10: Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden.
Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden.1001.6562.506
1 Mosebog 11,12 Da Arpakshad havde levet 35 år, fik han Shela.351.6912.471
1 Mosebog 11,14 Da Shela havde levet 30 år, fik han Eber.301.7212.441
1 Mosebog 11,16 Da Eber havde levet 34 år, fik han Peleg.341.7552.407
1 Mosebog 11,18 Da Peleg havde levet 30 år, fik han Re'u.301.7852.377
1 Mosebog 11,20 Da Re'u havde levet 32 år, fik han Serug.321.8172.345
1 Mosebog 11,22 Da Serug havde levet 30 år, fik han Nakor.301.8472.315
1 Mosebog 11,24 Da Nakor havde levet 29 år, fik han Tera.291.8762.286
1 Mosebog 11,26 Da Tera havde levet 70 år, fik han Abram, Nakor og Haran.701.9462.216
1 Mosebog 21,5 Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak.1002.0462.116
1 Mosebog 25,26
1 Mosebog 25,26: Derefter kom hans bror ud; hans hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isak var tres år, da de blev født.
Ham gav de navnet Jakob. Isak var tres år, da de blev født.602.1062.056
1 Mosebog 47,9
1 Mosebog 47,9: Jakob svarede: "Jeg har levet hundrede og tredive år i fremmed land. Få og ulykkelige har mine år været. De når ikke de år, mine fædre levede i fremmed land."
Jakob svarede: "Jeg har levet hundrede og tredive år i fremmed land.1302.2361.926
2 Mosebog 12,40-41
2 Mosebog 12,40: Den tid, israelitterne boede i Egypten, var 430 år.
2 Mosebog 12,41: Netop den dag, da de 430 år var til ende, drog alle Herrens hærskarer ud af Egypten.
Den tid, israelitterne boede i Egypten, var 430 år.4302.6661.496
1 Kongebog 6,1
1 Kongebog 6,1: I det 480. år efter israelitternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel, i måneden ziv - det er den anden måned - begyndte han at bygge Herrens tempel.
I det 480. år efter israelitternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel4763.1421.020
1 Kongebog 6,1 i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel, […] begyndte han at bygge Herrens tempel33.1451.017
1 Kongebog 11,42 Salomo regerede fyrre år i Jerusalem over hele Israel.403.182980
1 Kongebog 14,21
1 Kongebog 14,21: Salomos søn Rehabeam blev konge i Juda. Rehabeam var enogfyrre år, da han blev konge, og han regerede sytten år i Jerusalem, den by Herren havde udvalgt af alle Israels stammer til at sætte sit navn på. Hans mor hed Na'ama og var fra Ammon.
Salomos søn Rehabeam blev konge i Juda. […] og han regerede sytten år173.199963
1 Kongebog 15,1-2
1 Kongebog 15,1: I Nebats søn kong Jeroboams attende regeringsår blev Abija konge over Juda.
1 Kongebog 15,2: Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom.
[…] Abija konge over Juda. Han regerede tre år i Jerusalem.33.202960
1 Kongebog 15,9-10
1 Kongebog 15,9: I Israels konge Jeroboams tyvende regeringsår blev Asa konge over Juda.
1 Kongebog 15,10: Han regerede enogfyrre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom.
Asa […] regerede enogfyrre år413.243919
1 Kongebog 22,41-42
1 Kongebog 22,41: Joshafat, Asas søn, blev konge over Juda i Israels konge Akabs fjerde regeringsår.
1 Kongebog 22,42: Joshafat var femogtredive år, da han blev konge, og han regerede femogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Azuba og var datter af Shilki.
Joshafat, Asas søn, […] regerede femogtyve år253.268894
2 Kongebog 8,16-17
2 Kongebog 8,16: I Akabs søn kong Joram af Israels femte regeringsår blev Joram konge; han var søn af Judas konge Joshafat.
2 Kongebog 8,17: Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem.
Joram […] søn af Judas konge Joshafat.[…] han regerede otte år83.276886
2 Kongebog 8,25-26
2 Kongebog 8,25: I Akabs søn kong Joram af Israels tolvte regeringsår blev Akazja konge; han var søn af Judas konge Joram.
2 Kongebog 8,26: Akazja var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var efterkommer af Israels konge Omri.
Akazja […] søn af Judas konge Joram.[…] han regerede ét år13.277885
2 Kongebog 11,2-3
2 Kongebog 11,2: Men Josheba, datter af kong Joram og søster til Akazja, fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans amme i sengekammeret. De skjulte ham for Atalja, så han ikke blev dræbt.
2 Kongebog 11,3: I seks år var han skjult hos hende i Herrens tempel, mens Atalja regerede i landet.
Akazjas søn Joash […] I seks år var han skjult hos hende i Herrens tempel63.283879
2 Kongebog 12,2
2 Kongebog 12,2: I Jehus syvende regeringsår blev Joash konge, og han regerede fyrre år i Jerusalem. Hans mor hed Sibja og var fra Be'ersheba.
Joash […] regerede fyrre år403.323839
2 Kongebog 14,1-2
2 Kongebog 14,1: I Joakaz' søn kong Joash af Israels andet regeringsår blev Amasja konge; han var søn af Judas konge Joash.
2 Kongebog 14,2: Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede niogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Joaddan og var fra Jerusalem.
Amasja […] søn af Judas konge Joash […] regerede niogtyve år293.352810
2 Kongebog 15,1-2
2 Kongebog 15,1: I Israels konge Jeroboams syvogtyvende regeringsår blev Amasjas søn Azarja konge over Juda.
2 Kongebog 15,2: Han var seksten år, da han blev konge, og han regerede tooghalvtreds år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem.
Amasjas søn Azarja […] regerede tooghalvtreds år523.404758
2 Kongebog 15,32-33
2 Kongebog 15,32: I Remaljas søn kong Peka af Israels andet regeringsår blev Jotam konge; han var søn af Judas konge Uzzija.
2 Kongebog 15,33: Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Hans mor hed Jerusha og var datter af Sadok.
Jotam […] søn af Judas konge Uzzija […] regerede seksten år163.420742
2 Kongebog 16,1-2
2 Kongebog 16,1: I Remaljas søn Pekas syttende regeringsår blev Akaz konge; han var søn af Judas konge Jotam.
2 Kongebog 16,2: Akaz var tyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde.
Akaz […] søn af Judas konge Jotam […] regerede seksten år163.436726
2 Kongebog 18,1-2
2 Kongebog 18,1: I Elas søn kong Hosea af Israels tredje regeringsår blev Hizkija konge; han var søn af Judas konge Akaz.
2 Kongebog 18,2: Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede niogtyve år i Jerusalem. Hans mor hed Abi og var datter af Zekarja.
Hizkija […] søn af Judas konge Akaz […] regerede niogtyve år293.465697
2 Kongebog 21,1
2 Kongebog 21,1: Manasse var tolv år, da han blev konge, og han regerede femoghalvtreds år i Jerusalem. Hans mor hed Hefsiba.
Manasse […] regerede femoghalvtreds år553.520642
2 Kongebog 21,18-19
2 Kongebog 21,18: Manasse lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i haven ved sit palads, i Uzzas have, og hans søn Amon blev konge efter ham.
2 Kongebog 21,19: Amon var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede to år i Jerusalem. Hans mor hed Meshullemet og var en datter af Harus fra Jotba.
Manasse […] hans søn Amon […] regerede to år23.522640
2 Kongebog 22,1
2 Kongebog 22,1: Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem. Hans mor hed Jedida og var datter af Adaja fra Boskat.
Josija […] regerede enogtredive år313.553609
2 Kongebog 23,30-31
2 Kongebog 23,30: Josijas folk førte på en vogn hans lig fra Megiddo og bragte ham til Jerusalem, hvor de lagde ham i graven. Storbønderne tog Josijas søn Joakaz, salvede ham og gjorde ham til konge efter hans far.
2 Kongebog 23,31: Joakaz var treogtyve år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Hans mor hed Hamutal og var datter af Jirmeja fra Libna.
Josijas søn Joakaz […] regerede tre måneder¼3.553609
2 Kongebog 23,36
2 Kongebog 23,36: Jojakim var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Hans mor hed Zebida og var datter af Pedaja fra Ruma.
Jojakim […] regerede elleve år113.564598
2 Kongebog 24,8
2 Kongebog 24,8: Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem.
Jojakin […] regerede tre måneder¼3.564598
2 Kongebog 24,18
2 Kongebog 24,18: Sidkija var enogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital og var datter af Jirmeja fra Libna.
Sidkija […] regerede elleve år (NB: Jerusalems ødelæggelse)113.575587
2 Kongebog 25,27
2 Kongebog 25,27: I det syvogtredivte år efter at Judas konge Jojakin var blevet ført i eksil, på den syvogtyvende dag i den tolvte måned i det år, da Evil-Merodak blev babylonernes konge, benådede han Judas konge Jojakin og førte ham ud af fængslet.
I det syvogtredivte år efter at Judas konge Jojakin var blevet ført i eksil, […]253.600562

Men vi er ikke helt færdige. For nu hvor vi har forankret vores kronologi i historien, mangler vi at kigge på, hvad der skete år 4.000.

 
Guds hånd

Forrige afsnit handlede om Davidsriget.

Tiende og sidste del kigger på, hvad der skete år 4.000.

Eksterne links

I denne sektion om Bibelens tidslinje

Yderligere information