Salomons tempel

Salomon grundlagde templet i sit 4. regeringsår, hvilket var 480 år efter udvandringen fra Egypten.
Tempel

Vi har set, hvordan perioden fra vandringen i ørkenen til Davids rige er usikker og selvmodsigende, og at jøder og kristne har brugt knap 2.000 år på at fifle med tallene.

Men heldigvis er der en meget nemmere løsning: Bibelen fortæller os, at der gik 480 år, fra israelitterne forlod Egypten til Salomons 4. regeringsår:

1 Kongebog 6,1 I det 480. år efter israelitternes udvandring fra Egypten, i det fjerde år af kong Salomos regering over Israel, i måneden ziv - det er den anden måned - begyndte han at bygge Herrens tempel.

3., 4. og 5. Mosebog, Josvas Bog, Dommernes Bog, Ruts Bog samt 1., og 2. Samuelsbog kan ikke bruges i vores kronologi
Ateister river Bibelen i stykker.

Vi kan altså løse alle vores problemer ved at ignorere 3., 4., og 5. Mosebog, Josvas Bog, Dommernes Bog, Ruts Bog samt 1., og 2. Samuelsbog (billedet til venstre), og istedet holde fast i 430 år for opholdet i Egypten og 480 - 4 = 476 år fra udvandringen til Salomon blev konge. Herefter er vi igen på fast grund med kronologien fra Salomon til Jerusalems fald.

Her var Ussher heldig med sin kronologi, for han regnede sig frem til, at templet blev grundlagt år 2.992 AM, og da det tog 7½ år at bygge det, stod det altså færdigt år 3.000 AM.

Man skal ikke undervurdere Usshers præcision: 2.992 + 7½ er ikke bare "ca. år 3.000". Byggeriet startede i årets anden måned, så Ussher skriver "2.992 c", hvor c'et angiver forår. Mange Bibeloversættelser tilføjer, at grunden blev lagt i månedens anden dag (2 Krønikebog 3,2), som Ussher beregner til »of our May 21, being Munday«. Templet blev færdigt syv år senere i årets ottende måned (1 Kongebog 6,38), og seks måneder efter maj er efterår. Da Ussher var enig med jøderne i, at det nye år startede med efterårsjævndøgn,(1) skrev han "3.000 a", hvor a'et markerer efterår.

2 Krønikebog 3,2: Og han begyndte at bygge i den anden Måned på den anden Dag, i sin Regerings fjerde Aar.
(Dansk oversættelse fra 1919)
1 Kongebog 6,38: og i det ellevte år, i måneden bul - det er den ottende måned - stod det færdigt i alle enkeltheder efter planerne. Han byggede det på syv år.

Så heldige er vi desværre ikke med "vores" kronologi. Vi mistede 2 år på Sem og 60 år på Abraham; og vi vandt 215 år på jødernes ophold i Egypten. Det betyder til gengæld, at efter vores beregninger skete udvandringen fra Egypten år 2.666 Anno Mundi, og 2.666 er to tredjedele af 4.000. Tag den, Ussher!

Fra Abraham til Templet
Abraham avler Isak100
Isak avler Jakob60
Jakob tager til Egypten130
Jødernes ophold i Egypten430
Templet grundlægges480

Ialt:

1.200

Der er endnu et rundt tal i kronologien: Templet bliver grundlagt 1.200 år fra Abrahams fødsel (se tabellen til højre). Det er måske ikke så underligt, at tallet bliver rundt, når vi lægger en masse runde tal sammen (100+60+130+430+480), men 1.200 er ekstra rundt, eftersom tallet tolv afspejler Israels tolv stammer.

Der er dog lidt malurt i bægeret: Når vi ignorerer alle bøgerne fra 2. Mosebog til 2. Samuelsbog og satser "hele butikken" på et enkelt Bibelvers, skal vi huske, at der er forskellige varianter af dette vers. I den græske teksttradition, Septuaginta, er tallet ikke 480, men 440 (1 Kongebog 6,1). Standardforklaringen er, at det ene tal medregner jødernes 40 år i ørkenen, selvom det ikke står nogen steder.

En tredje kilde er den jødiske historiker Josephus, der mente, at der var tale om 592 år.(2) Forskellen på 480 og 592 er 114, hvilket næsten svarer til de 112 års lovløshed, som Yose ben Halafta og Campegius Vitringa kæmpede med at bortforklare. Desværre modsiger Josephus sig selv, for et andet sted siger han 612 år.(3)

1 Kongebog 6,1: And it came to pass in the four hundred and fortieth year after the departure of the children of Israel out of Egypt, in the fourth year and second month of the reign of king Solomon over Israel,
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Men vi har lovet os selv at se bort fra alle disse alternative kilder, så vi satser på de 480 år og skynder os videre til kongerækken fra Salomon til Jerusalems fald.

 
Guds hånd

Denne artikel er syvende del af serien om Bibelens tidslinje.

Forrige afsnit behandler perioden fra udvandringen fra Egypten til Davids rige.

Det næste afsnit handler om kongerækken fra Salomon til Jerusalems fald.

I denne sektion om Bibelens tidslinje

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2) (3)

Ja, det er selvmodsigende, at årets anden måned ligger i maj, når året starter om efteråret. Se evt: Hvornår starter det nye år?

I øvrigt fulgte hele England dengang en kalender, hvor det nye år startede 25. marts.

Josephus:

061 Solomon began to build the temple in the fourth year of his reign, on the second month, which the Macedonians call Artemisios and the Hebrews call Iar, five hundred and ninety-two years after the Exodus from Egypt, and one thousand and twenty years since Abraham's coming from Mesopotamia into Canaan and one thousand four hundred and forty years after the deluge. 062 From Adam, the first man born, until Solomon built the temple, a total of three thousand one hundred and two years had passed. […]
(Jødernes Oldtid, bog 8, kapitel 3, afsnit 1)

Josephus:

019 This Hiram was a friend of Solomon when he was building the temple in Jerusalem and helped him greatly in his completing the sanctuary; and Solomon built that temple six hundred and twelve years after the Jews came out of Egypt.
(Imod Apion bog 2, kapitel 2)