Fra Egypten til Salomon

Dommernes Bog er stift og mekanisk opbygget. Til gengæld er handlingen meget blodig.
Her hugger Guds folk tommelfingrene og storetæerne af Kong Adonibezek
Kong Adonibezek
Ørkenvandring40
Joshua??
Lovløshed8
Otniel40
Lovløshed18
Ehud80
Lovløshed20
Debora40
Lovløshed7
Gideon40
Lovløshed3
Tola23
Jair22
Lovløshed18
Jefta6
Ibsan7
Elon10
Abdon8
Lovløshed40
Samson20
Eli40
Samuel??
Saul??
David40

Ialt: 530 + Josva
+ Samuel + Saul

Efter oplysningen om de 215/400/430 år i Egypten er der huller i de kronologiske oplysninger.

Historien fortsætter i Josvas Bog, men Bibelen fortæller ikke, hvor mange år Josvas folkemord tog, og hvor længe han levede bagefter. Den jødiske historiker Josephus hævder dog, at Josva regerede i 25 år,(1) hvilket lyder rimeligt i betragtning af, at han blev 110 år (Josva 24,29).

Josva 24,29: Nogen tid efter døde Herrens tjener Josva, Nuns søn, 110 år gammel.

Dommernes Bog er en rodebutik. Handlingen følger en formular, hvor folket synder i xx år, så lader Gud en dommer styre landet i yy år, indtil folket igen synder i xx år. Hvis man lægger alle disse xx'er og yy'er sammen, får man imidlertid et meget stort antal år (tabellen til højre).

Historien fortsætter i Samuelsbøgerne, hvor præsten i templet i Shilo, Eli, er dommer i 40 år. Han efterfølges af Samuel, men Bibelen fortæller ikke, hvor mange år Samuel var dommer.

Samuel bliver efterfulgt af Israels første konge, Saul. Bibelen har den besynderlige påstand, at den nye konge kun var 1 år gammel(!), og at han regerede i to år. Det sidste modsiges af Det Nye Testamente, der hævder, at Saul regerede i 40 år. Se evt. Hvor mange år var Saul konge over Israel? Ifølge Josephus regerede Saul i 20 år: 18 år sammen med Samuel og 2 år alene.(2)

Tabellen til højre viser tallene. Når man lægger dem sammen efter Josva's folkemord og frem til Samuel får man præcis 450 (ikke medregnet de 40 år i ørkenen og Davids 40 års regering), og det samme står i Det Nye Testamente

Apost. G. 13,19 og efter at han havde udryddet syv folkeslag i Kana'an, lod han dem tage deres land i besiddelse;
Apost. G. 13,20 så gik der omkring fire hundrede og halvtreds år. Og derefter gav Gud dem dommere frem til profeten Samuel.

Her burde gode kristne mennesker løfte deres hænder mod himlen og råbe: "Hosianna". Tænk, at der er to vers i Bibelen, der ikke modsiger hinanden!

Men problemet er, at disse vers til gengæld modsiger et tredje vers: De kendte tal tilsammen giver 530 år (40 + 450 + 40), men som vi vil se på næste side, skulle de gerne give 480, når Josva, Samuel og Saul regnes med.

Den udfordring håndterer jøder og kristne på hver sin måde.

Jødiske krumspring

Samson var dommer i 20 år. Her har dommeren lige dømt 1.000 filistre til døden.
Samson

Den officielle jødiske kalender, som den følges den dag i dag, bygger på et værk kaldet Seder 'Olam Rabbah skrevet af talmudisten Yose ben Halafta i det 2. århundrede (se eksternt link). I denne kalender afsættes der 28 år til Josvas regering. Strengt taget startede den efterfølgende lovløshed først, efter at alle de ældste fra Josvas tid var døde, men Yose ben Halafta påpegede, at den bogstavelige tekst siger: »alle Josuas dage og alle de ældstes dage, de som levede længere end Josua« (Josva 24,31). Dage, ikke år!

Josva 24,31: Og Israel vedblev med at tjene Jehova alle Josuas dage og alle de ældstes dage, de som levede længere end Josua og som kendte til hele den gerning som Jehova havde gjort for Israel.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Med hensyn til de mange år med dommere og lovløshed sparede Yose ben Halafta en masse år ved at påstå, at årene med lovløshed skulle regnes med i den enkelte dommers embedsperiode. F.eks. skulle de 18 års lovløshed regnes med i Ehud's 80 år.

Mod slutningen af Dommer-perioden er der 40 års lovløshed, og da Samson kun var dommer i 20 år, kunne Yose ben Halafta ikke bruge sin sædvanlige teknik. Derfor påstod han i stedet, at de 40 år skulle fordeles mellem Jefta og Samson: »20 in the time of Jephthah and 20 in the time of Samson«. Her knækker filmen: Jefta var kun dommer i seks år, og desuden var Jefta og Samsons perioder ikke sammenhængende.

Når det kommer til Samuel og Saul, er Yose ben Halafta meget "fedtet" med årene. De bliver tildelt så få år, som overhovedet muligt. I Samuel og Sauls tid stod Pagtens Ark i Abinadabs hus på højen i 20 år, og når man trækker de syv år fra, hvor David kun regerede i Juda (og ikke i hele Israel), får man tretten år. Yose ben Halafta giver Samuel 10 år, og det må siges, at være i underkanten, eftersom Samuel var et barn, mens Eli var dommer, og at Saul først blev konge, da Samuel var blevet for gammel til at dømme længere. Saul får kun 2 år på tronen, hvilket som nævnt er i kraftig modstrid med Det Nye Testamente, der siger, han regerede i 40 år.

Kristne krumspring

Samuel salver Saul.
(Sig det tre gange hurtigt)
Saul salves

Den kristne tilgang er i stedet at påstå, at man ikke kan læse historierne kronologisk, uanset at bogen selv lægger op til det (se evt. de sejlivede præster). F.eks. kunne dommerne Tola og Jair tænkes at have regeret samtidigt, eftersom de residerede to forskellige steder, henholdsvis i Efraim og i Gilead. Der står godt nok, at "Efter [Tola] fremstod gileaditten Jair" (Dommerbogen 10,3), men det kunne bortforklares med, at Jair startede senere end Tola, men dog mens denne stadig var aktiv.

Dommerbogen 10,3: Efter ham fremstod gileaditten Jair. Han var dommer i Israel i toogtyve år.

Som eksempel på en kristen teolog kan vi tage Campegius Vitringa (1680-1722). I bogen Hypotyposis historiae et chronologiae sacrae (1708-oplaget, side 42-43) regnede han med, at Jair's 22 år skal indeholde de følgende 18 års lovløshed under ammonitterne. Derefter fik Vitringa resten af regnskabet til at gå op ved at tage de 40 år under filistrene, Eli's 40 år og Samson's 20 år ud af ligningen.

Vitringa mente, at i Dommer Jair's 13. år begyndte både 40 år med filister-styre, 40 år med Eli og 20 år med Samson. Altså fire parallelle perioder. Ja, faktisk var der fem parallelle perioder, for Vitringa havde jo allerede slået Jair's 22 år sammen med de 18 år under ammonitterne.

Jair's 22 år (der nu indeholdt de 18 år med ammonitter) plus de næste fire dommere (ialt 31 år) gav 53 år. Ved at placere de parallelle perioder i Jair's 13. år, fik Vitringa altså et vindue på 40 år, så Eli kunne afslutte, før Samuel startede. Det gode ved Vitringas metode var, at han nu kunne afsætte hele 40 år til Samuel og Saul tilsammen og bagefter regne sig frem til et overskud på 25 år, som han kunne give til Josva og de ældste.

Heldigvis for jøder og kristne behøver vi ikke at basere kronologierne på disse usikre og selvmodsigende oplysninger. Det er nemlig langt lettere at regne ud fra grundlæggelsen af Salomons tempel.

 
Guds hånd

Denne artikel er sjette del af serien om Bibelens tidslinje.

Forrige afsnit behandler opholdet i Egypten.

Det næste afsnit handler om Salomons tempel.

Eksternt Link

I denne sektion om Bibelens tidslinje

Yderligere information


Fodnoter: (1) (2)

Josephus:

117 After telling them all this, Joshua died, having lived a hundred and ten years; forty of them in company with Moses, in order to learn what would benefit him later; and after Moses's death he commanded them for twenty-five years.
(Jødernes Oldtid, bog 5, kapitel 1, afsnit 29)

Josephus:

117 That is how Saul met his end, according to the prophecy of Samuel, because he disobeyed the commands of God about the Amalekites and for destroying the family of Abimelech the high priest, including Abimelech himself and the city of the high priests. That is how Saul died, after reigning for eighteen years in Samuel's lifetime, and for two after his death.
(Jødernes Oldtid, bog 6, kapitel 14, afsnit 9)