En Syndflod af problemer

Sem og hans brødre forbereder sig på syndfloden
Noa Nürnberg

Vi beregnede os frem til, at syndfloden kom år 1.656 Anno Mundi. Dette tal er almindeligt anerkendt (i øvrigt døde James Ussher i 1.656 Anno Domini), men Jehovas Vidner er uenige. Sagen er nemlig, at oversættelsen fra 1992 af 1 Mosebog 7,11, »I det år, Noa blev 600 år« er vildledende. De fleste andre oversættelser fortæller, at det skete »i Noas 600de Leveår«, hvor Noa altså kun var 599 år (1 Mosebog 7,11). Tilsvarende siger oversættelsen fra 1992, at vandfloden stoppede »I det år, Noa blev 601 år« (1 Mosebog 8,13), mens den korrekte (og udbredte) oversættelse siger: »I Noas 601ste Leveår« (1 Mosebog 8,13), hvor Noa altså kun var 600 år.

1 Mosebog 7,11: i Noas 600de Leveår på den syttende Dag i den anden Måned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser åbnedes,
(Den forrige danske oversættelse)
1 Mosebog 8,13: I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør.
(Den forrige danske oversættelse)

Her er dog tale om endnu en selvmodsigelse i Bibelen, for tidligere har teksten sagt, at »Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom« (1 Mosebog 7,6), vel at mærke en oversættelse, alle er enige om.

1 Mosebog 7,6: Noa var 600 År gammel, da Vandfloden kom over Jorden.
1 Mosebog 7,11: "I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, […]"
Hanløver

Et andet problem, som disse to vers introducerer, er at teksten nu for første gang taler om datoer: »den syttende dag i den anden måned« og »den første dag i den første måned«. Den jødiske kalender er nemlig baseret på månen og på jævndøgn, men Bibelen kan ikke blive enig med sig selv i, hvorvidt året starter ved forårs- eller efterårsjævndøgn (se evt. Hvornår starter det nye år?).

Den officielle jødiske kalender starter om efteråret, hvilket hænger sammen med, at jorden er skabt om efteråret (hvilket Ussher jo også var enig i). Men det giver et problem med at oversætte fra vores kalender, der som bekendt starter 1. januar, når vi skal beregne "f.v.t." på grundlag af "AM". Det gør det ikke nemmere for os, at England på Ussher's tid stadig fulgte den julianske kalender, hvor året startede 25. marts.

Lad os parkere problemerne med datoerne og vende tilbage til kronologien: Inden syndfloden, »Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet« (1 Mosebog 5,32). Da syndfloden kom, var Noa 600 år (1 Mosebog 7,6), så Sem må have været 100 år dengang. Da vandet var væk igen, var Noa 601 år (1 Mosebog 8,13), og Sem var altså 101 år. Med mindre vi skelner mellem "600 år gammel" og "i den 600de leveår" som tidligere omtalt; så ville Sem være 100.

Alligevel siger Bibelen: »Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden« (1 Mosebog 11,10), hvor han jo burde være 103 år. Med mindre »efter vandfloden« hentyder til, da vandfloden kom, så ville Sem "kun" være 102 (eller 101).

1 Mosebog 7,11: I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet,
(Oversættelsen fra 1992)
1 Mosebog 8,13: I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort fra jorden, og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var tør.
(Oversættelsen fra 1992)
1 Mosebog 11,10: Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden.

Det er ret tydeligt, hvad der galt: Syndfloden afbryder slægtstavlerne i kapitel 5 og 11, og derfor har redaktøren været nødt til at ændre i datoerne, så der ikke var nogen af patriarkerne, der "kom til" at overleve syndfloden. På samme måde har redaktøren været nødt til at udsætte fødslen af Sems søn, for ellers ville han have været født på arken, og Bibelen siger ikke noget om nogle børn, der forlod arken: »Så gik Noa ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre« (1 Mosebog 8,18; 1 Peter 3,20; 2 Peter 2,5).

1 Peter 3,20: det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand.
2 Peter 2,5: han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noa, retfærdighedens forkynder, samt syv andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden.

Ussher valgte at bortforklare selvmodsigelsen ved postulere, at Noas tre børn var født i hvert sit år, således at Sem først var blevet født to år efter Noas 500. år.

Her ser man den kristne logik i fri dressur: Der er ikke noget problem i, at Noa fik sine sønner i en alder af 500 år, at han blev 950 år, eller at han sejlede rundt i en ark med næbdyr, dovendyr, malariamyg og isbjørne. Men at han fik trillinger, det er vildt usandsynligt og skal straks bortforklares. Desværre for Ussher siger teksten, at Sem var den ældste af de tre. For detaljer, se: Hvor gammel var Sem efter syndfloden?

I modsætning til Ussher behøver vi ikke at harmonisere de forskellige Bibelvers og bortforklare selvmodsigelserne. Vi skal bare vælge, hvilket af de modstridende vers vi vil vælge, og da vi alligevel følger stamtavlerne i kapitel 5 og 11, er det lettest at ignorere syndfloden som et fremmedlegeme, der er indskudt senere, og i stedet holde fast i de 100 år, som der står i 1 Mosebog 11,10.

Her forlader vi altså Ussher og mange andre, når vi bevæger os videre fra syndfloden til udvandringen til Egypten.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om Bibelens tidslinje.

Forrige afsnit behandler Fra Verdens skabelse til syndfloden.

Det næste afsnit handler om Fra syndfloden til udvandringen til Egypten.

I denne sektion om Bibelens tidslinje

Yderligere information