Fra Verdens skabelse til syndfloden

1 Mosebog 5,3: "Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, […]"
Bogstavet A
PersonAnno Mundi1.søn
Adam0130
Set130105
Enosh23590
Kenan32570
Mahalal'el39565
Jered460162
Enok62265
Metusalem687187
Lemek874182
Noa1.056 
Syndfloden1.656 

Bibelen fortæller, at Adam fik Set, da han var 130 år, at Set fik Enosh, da han var 105 år, osv. Ved at lægge årene sammen kommer vi ret let til årstallet for syndfloden (tabellen til højre), hvor vi kan se, at Noa blev født år 1.056 "Anno Mundi", dvs. 1.056 år efter verdens skabelse, og eftersom syndfloden kom, da Noa var 600 år (1 Mosebog 7,6), er dette sket 1.656 AM.

1 Mosebog 7,6: Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

Vi skal dog huske, at der er mange andre kilder end den masoretiske tekst, som "vi" her i Vesten baserer vores Bibler på. I den græske teksttradition, Septuaginta, er patriarkerne typisk 100 år ældre, før de får deres børn. F.eks. var Adam 230 år, før han fik Seth, og Seth var 205, før han fik Enosh (1 Mosebog 5,3-6).

1 Mosebog 5,3: And Adam lived two hundred and thirty years, and begot [a son] after his [own] form, and after his [own] image, and he called his name Seth.
[. . .]
1 Mosebog 5,6: Now Seth lived two hundred and five years, and begot Enos.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Det medfører, at i Septuaginta skete syndfloden først år 2.242 efter verdens skabelse. Det betyder også, at Metusalem overlevede syndfloden.

Her i Vesten benytter vi os ikke længere af Septuaginta, men det gjorde den samlede kristendom i de første mange århundreder (se evt. artiklerne: Hieronymus' fem profetier og Placebo), og derfor har en perlerække af kristne kirkefædre beregnet jordens skabelse til alt mellem 5.336 og 5.592 år f.v.t.

Der er også en samaritansk udgave af Mosebøgerne (SP). Ifølge denne var tre af patriarkerne væsentligt yngre, da de blev fædre, så her skete syndfloden allerede år 1.307 AM. I denne teksttradition kan man regne sig frem til, at ikke kun Metusalem, men også Jered og Lemek må have druknet i syndfloden.

Hvis vi skal tro på den jødiske historiker Josephus, der levede år 37-99, og var født af præsteslægt, får vi istedet nogle aldre, der summerer op til 2.256, og andre steder i Josephus' omfangsrige værker kan vi regne os frem til årstallene 2.656, 1.662 og 1.556. Se evt. siden om de 10 første patriarker.

Ærkebiskop James Ussher var udmærket bekendt med disse alternative kilder (SP havde været kendt her i Europa siden 1616), men som en god protestantisk biskop var Ussher nødt til at følge den hebraiske tekst (MT). Hans kronologi skulle jo gerne stemme overens med King James Bibel.

På resten af denne side vil vi følge Usshers eksempel og nøjes med MT, som den er autoriseret af Dronning Margrethe II. Religion er kun let, hvis man begrænser sine kilder og kigger på én hellig tekst. Alligevel vil vi hurtigt løbe ind i en syndflod af problemer.

 
Guds hånd

Denne artikel er en del af serien om Bibelens tidslinje.

Første afsnit var en introduktion.

Det næste afsnit handler om en syndflod af problemer.

I denne sektion om Bibelens tidslinje

Yderligere information