På den tredje dag

Jesus og Jonas
Tidebog, type og antitype. Jesus opstår af graven, og Jonas udspys af hvalfisken.

Når evangelisterne skriver, at dette og dette skete for at opfylde en profeti, fortæller de sjældent, hvilken profeti de hentyder til. Derfor er det op til dem, der udgiver Bibelen, at opstøve nogle vers i Det Gamle Testamente, der kan ligne en profeti, som så bliver skrevet som noter i Bibelen.

I mange tilfælde må udgiverne give op. Tag f.eks. Jesus' ord, om at han skulle dræbes og genopstå på tredjedagen:

Lukas 18,31 Han tog de tolv til side og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes:
Lukas 18,32 Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham;
Lukas 18,33 de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå."

Jesus gentog profetien, efter at han var genopstået:

Lukas 24,45 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne,
Lukas 24,46 og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag,

Desværre glemte Jesus begge gange at fortælle, hvor det står skrevet henne.

Paulus refererede til den samme ikke-eksisterende profeti:

1 Korinth. 15,3 Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,
1 Korinth. 15,4 at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne,

Paulus' version er endnu mere interessant, for hans ord er tvetydige — både på dansk og græsk: De fleste kristne vil nok læse teksten som, at Paulus peger på en historisk sandhed: Jesus' død og genopstandelse på tredjedagen, og derefter tilføjer, at det altsammen skete for at opfylde nogle nogle skriftord, "efter skrifterne".

Men der er en anden fortolkning: Paulus mødte aldrig Jesus i denne verden, men »uden for legemet […] rykket bort til den tredje himmel. […] og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale« (2 Korintherne 12,1-4). Paulus understregede igen og igen, at hans evangelium ikke var fra "kød og blod", og han fortæller os absolut intet om Jesus' fødsel, liv og død, eller hvad Jesus har gjort og sagt (se evt. hvad Paulus ikke ved om Jesus). Paulus' evangelium er, at han gennem en åbenbaring har fundet nye hemmeligheder i de gamle skriftsteder. På den baggrund kan man sagtens læse 1 Korintherne 15,3-4, som at Paulus ikke hentyder til nogen historisk hændelse, men at oplysningerne om, at Kristus døde for vores synder, og at han opstod på tredjedagen, altsammen er noget, Paulus har læst og fortolket sig frem til i Det Gamle Testamente, "efter skrifterne".

2 Korintherne 12,1: Stolt vil jeg være, selv om det ikke nytter, og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren.
2 Korintherne 12,2: Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det - blev rykket bort til den tredje himmel.
2 Korintherne 12,3: Og jeg ved om dette menneske - om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det -
2 Korintherne 12,4: at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale.

Uanset dette lille sidespring, og uanset om vi kigger på Jesus' eller Paulus' ord, så kæmper Bibeludgiverne forgæves. Der er simpelthen ingen skriftsteder i Det Gamle Testamente, der kan fordrejes til at lyde som Jesus' og Paulus' påståede profeti. Hvis vi virkelig presser citronen, er der Hoseas 6,1-2: »Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag«. Men der står jo netop »os«, og ikke Kristus. Vi mangler altså en profeti, der ikke handler om os alle sammen, men som specifikt forudsiger den udvalgte Kristus' skæbne. Der er ingen steder, hvor der står, at Kristus skal lide, at Kristus skal dø for vore synder, og at Kristus skal genopstå på tredjedagen.

Hoseas 6,1: Lad os vende om til Herren; han har sønderrevet, men han vil helbrede os, han har slået, men han vil læge os.
Hoseas 6,2: Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt.

Vi har her en profeti, der er udtalt af selveste Universets Skaber, og som er falsk. Der er ingen profetier om genopstandelse i almindelighed - og slet ikke om genopstandelse på tredjedagen.

Yderligere information


Op til profetier om Jesus